Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (programId: 5029, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EST700 Küresel Değerler Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme 927003 3 0 0 3 7.5
EST701 Sosyolojizmin Etkisinde Eğitim ve Din Problemi 927003 3 0 0 3 0
EST702 Eğitim ve Değer Problemi 927003 3 0 0 3 0
EST703 Pedagojide ÇağdaşTeoriler 927003 3 0 0 3 0
EST704 Pedagojide Eleştirel Teori 927003 3 0 0 3 0
EST705 Psikolojik Açıdan Çocuk Din ve Eğitim Düşüncesi 927003 3 0 0 3 0
EST706 İslam Filozoflarında Eğitim Metodolojileri 927003 3 0 0 3 0
EST707 Sosyal Değişme Teorileri 927003 3 0 0 3 0
EST708 İslam Düşüncesinde İnsan Bilimleri 927003 3 0 0 3 7.5
EST709 Eğitim Tarihi, İktidar ve İdeoloji 927003 3 0 0 3 0
EST710 Siyasal Toplumsallaşma ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EST711 Türk Modernleşmesi ve Eğitim 927003 3 0 0 3 0
EST712 Eğitim ve Kimlik 927003 3 0 0 3 0
EST713 Eğitim Din ve Ahlak 927003 3 0 0 3 0
EST714 Türk Düşüncesinde Değişim 927003 3 0 0 3 7.5
EST715 Osmanlıca I 927003 3 0 0 3 0
EST716 Osmanlıca II 927003 3 0 0 3 7.5
EST717 Türk Tarih Eğitimi 927003 3 0 0 3 0
EST718 Dil Felsefesinde Eğitim Kavramları 927003 3 0 0 3 0
EST719 Eğitim Bilimleri Felsefesine Giriş 927003 3 0 0 3 0
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 927003 3 0 0 3 0
EST721 İnsan ve Evren İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EST700 Küresel Değerler Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme 927003 3 0 0 3 0
EST705 Psikolojik Açıdan Çocuk Din ve Eğitim Düşüncesi 927003 3 0 0 3 0
EST708 İslam Düşüncesinde İnsan Bilimleri 927003 3 0 0 3 0
EST709 Eğitim Tarihi, İktidar ve İdeoloji 927003 3 0 0 3 0
EST710 Siyasal Toplumsallaşma ve Eğitim 927003 3 0 0 3 0
EST713 Eğitim Din ve Ahlak 927003 3 0 0 3 0
EST714 Türk Düşüncesinde Değişim 927003 3 0 0 3 0
EST716 Osmanlıca II 927003 3 0 0 3 0
EST721 İnsan ve Evren İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
İST422 Kalite Denetimi 927003 3 0 0 3 0
İST424 Makro İktisat 927003 3 0 0 3 0
İST426 Güvenilirlik Analizi 927003 3 0 0 3 0
İST428 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 927003 3 0 0 3 0
İST430 Bayesci İstatistik II 927003 3 0 0 3 0
İST432 Grafiksel Modeller 927003 3 0 0 3 0
İST434 Bekleme Hattı Teorisi 927003 3 0 0 3 0
İST436 Katagorik Veri Analizi 927003 3 0 0 3 0
İST438 Bulanık İstatistik 927003 3 0 0 3 0
İST440 Kanonik Korelas.Ve Çok Değ.Reg. 927003 3 0 0 3 0
İST442 Artık Analizi 927003 3 0 0 3 0
İST444 Tamsayılı Programlama 927003 3 0 0 3 0
İST446 Mekansal İstatistik 927003 3 0 0 3 0
İST448 Yöneylem Araştırması II 927003 3 0 0 3 0
İST450 Çok Değişkenli İstatistik II 927003 3 0 0 3 0
İST452 Stokastik Süreçler II 927003 3 0 0 3 0
İST454 İstatistik Deney Tasarım II 927003 3 0 0 3 0

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr