Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji (programId: 5069, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFBI701 Advaced Molecular Genetics 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI702 Herbivore Plant Interactions 927003 4 0 0 4 7.5
FBİ701 Türkiye Vejetasyonu 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ702 Bitki Ekolojisinde Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ703 Sitogenetik 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ706 İleri Bitki Coğrafyası 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ707 Hayvanlar Aleminde Evolusyon 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ708 Nükleik Asit Metabolizması 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ709 İleri Moleküler Genetik 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ710 İleri Hayvan Fizyolojisi II 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ711 Endüstriyel Mikrobiyoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ712 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ713 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ714 Türkiye Memelileri 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ715 İleri Bitki Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ717 Kanser Moleküler Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ718 Diatome Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ719 İleri Bitki Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ721 Türkiye Homopterleri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ722 Zar Biyokimyası ve İletim Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ723 İleri Entomoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ724 İmmünoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ725 Endokrinoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ727 Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ730 Çevrimsel Adenozin Monofosfat Met. 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ733 Homopter Taksonomisinde Yeni Çalışmalar 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ734 Türkiye Florası 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ735 Orman Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ736 Vejetasyon Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ738 Sularda Primer Prodüktivite ve Ölçümü 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ739 Gen Mühendisliği 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ741 İleri Fungus Taksonomisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ742 Halofit Bitkiler 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ743 Akuvatik Bakteriyoloji 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ744 İleri Bitki Anatomisi II 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ745 İçsularda Balık Üretim Teknikleri 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ747 İleri İhtiyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ748 Ötrofikasyon 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ749 İleri Bitki Embriyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ750 Balıklarda Adaptasyonlar 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ751 Algolojide Yeni Çalışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ752 Bakteri Biyokimyası 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ754 Moleküler Biyoteknoloji 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ755 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar ve Yorumları 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ756 Çiçekli Bitkilerin Evolusyonu 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ757 Moleküler Bakteri Sistematiği 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ758 Bakterilerde Küresel Kontrol 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ759 Prokaryot Sistematiğinde Kimyasal Metotlar 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ761 İleri İnsan Anatomisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ762 Bitki Biyokimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ763 Ekolojik Modelleme 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ765 Makrofungusların Filogenisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ766 Bitkilerde Stres Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ767 Bitki Ekofizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ768 Böcek Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ769 Balıklarda Yaş Tahmini Doğrulama Metodları 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ770 Balık Davranışları 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ771 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ772 Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFBI701 Advaced Molecular Genetics 927003 3 0 0 3 7.5
EFBI702 Herbivore Plant Interactions 927003 4 0 0 4 0
FBİ701 Türkiye Vejetasyonu 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ702 Bitki Ekolojisinde Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ703 Sitogenetik 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ706 İleri Bitki Coğrafyası 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ707 Hayvanlar Aleminde Evolusyon 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ708 Nükleik Asit Metabolizması 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ709 İleri Moleküler Genetik 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ710 İleri Hayvan Fizyolojisi II 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ711 Endüstriyel Mikrobiyoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ712 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ713 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ714 Türkiye Memelileri 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ715 İleri Bitki Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ717 Kanser Moleküler Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ718 Diatome Biyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ719 İleri Bitki Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ721 Türkiye Homopterleri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ722 Zar Biyokimyası ve İletim Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ723 İleri Entomoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ724 İmmünoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ725 Endokrinoloji 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ726 Bitkilerde Gelişim Fizyolojisi 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ727 Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ730 Çevrimsel Adenozin Monofosfat Met. 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ733 Homopter Taksonomisinde Yeni Çalışmalar 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ734 Türkiye Florası 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ735 Orman Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ736 Vejetasyon Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ738 Sularda Primer Prodüktivite ve Ölçümü 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ739 Gen Mühendisliği 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ741 İleri Fungus Taksonomisi 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ742 Halofit Bitkiler 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ743 Akuvatik Bakteriyoloji 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ744 İleri Bitki Anatomisi II 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ745 İçsularda Balık Üretim Teknikleri 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ747 İleri İhtiyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ748 Ötrofikasyon 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ749 İleri Bitki Embriyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ750 Balıklarda Adaptasyonlar 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ751 Algolojide Yeni Çalışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ752 Bakteri Biyokimyası 927003 2 0 0 2 7.5
FBİ754 Moleküler Biyoteknoloji 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ755 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar ve Yorumları 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ756 Çiçekli Bitkilerin Evolusyonu 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ757 Moleküler Bakteri Sistematiği 927003 3 2 0 4 7.5
FBİ758 Bakterilerde Küresel Kontrol 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ759 Prokaryot Sistematiğinde Kimyasal Metotlar 927003 2 2 0 3 7.5
FBİ761 İleri İnsan Anatomisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ762 Bitki Biyokimyası 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ763 Ekolojik Modelleme 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ765 Makrofungusların Filogenisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ766 Bitkilerde Stres Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ767 Bitki Ekofizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ768 Böcek Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ769 Balıklarda Yaş Tahmini Doğrulama Metodları 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ770 Balık Davranışları 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ771 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 927003 3 0 0 3 7.5
FBİ772 Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr