Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizik (programId: 5071, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFFI706 Nuclear Structure Theory 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI711 Nuclear Reactions 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI713 Crystallography I 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI714 Crystallography II 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI717 Fourier Transform NMR I 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI718 Fourier Transform NMR II 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI729 Radiation Physics and Radiation Protection 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI732 Magnetic Resonance Quantum Information Theory I 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI733 Magnetic Resonance Quantum Information Theory II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ701 Spektroskopik Yöntemler I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ702 Spektroskopik Yöntemler II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ703 Fiziksel Elektronik I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ704 Fiziksel Elektronik II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ705 Nükleer Enstrümentasyon 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ706 Nükleer Yapı Teorisi 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ707 Gruplar Teorisi I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ708 Gruplar Teorisi II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ709 Sayısal Elektronik I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ710 Sayısal Elektronik II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ711 Endüstriyel Mikrobiyoloji 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ712 Görüntü İşleme 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ713 Kristallografi I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ714 Kristallografi II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ715 İleri Kuantum Mekaniği I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ716 İleri Kuantum Mekaniği II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ717 Fourier Transform Nmr I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ718 Fourier Transform Nmr II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ719 Moleküler Yörünge Kuramı I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ720 Moleküler Yörünge Kuramı II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ721 Nükleer Spektroskopi I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ722 Nükleer Spektoskopi II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ723 İleri Katıhal Fiziği I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ724 İleri Katıhal Fiziği II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ725 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ726 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ727 Elastik Alanlar I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ728 Elastik Alanlar II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ729 Radyasyon Fiziği ve Radyasyondan Korunma 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ730 Sayısal Çözümleme I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ731 Sayısal Çözümleme II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ732 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ733 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi II 927003 4 0 0 4 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFFI706 Nuclear Structure Theory 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI711 Nuclear Reactions 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI713 Crystallography I 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI714 Crystallography II 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI717 Fourier Transform NMR I 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI718 Fourier Transform NMR II 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI729 Radiation Physics and Radiation Protection 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI732 Magnetic Resonance Quantum Information Theory I 927003 4 0 0 4 7.5
EFFI733 Magnetic Resonance Quantum Information Theory II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ701 Spektroskopik Yöntemler I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ702 Spektroskopik Yöntemler II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ703 Fiziksel Elektronik I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ704 Fiziksel Elektronik II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ705 Nükleer Enstrümentasyon 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ706 Nükleer Yapı Teorisi 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ707 Gruplar Teorisi I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ708 Gruplar Teorisi II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ709 Sayısal Elektronik I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ710 Sayısal Elektronik II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ711 Nükleer Reaksiyonlar 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ711 Endüstriyel Mikrobiyoloji 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ712 Görüntü İşleme 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ713 Kristallografi I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ714 Kristallografi II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ715 İleri Kuantum Mekaniği I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ716 İleri Kuantum Mekaniği II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ717 Fourier Transform Nmr I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ718 Fourier Transform Nmr II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ719 Moleküler Yörünge Kuramı I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ720 Moleküler Yörünge Kuramı II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ721 Nükleer Spektroskopi I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ722 Nükleer Spektoskopi II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ723 İleri Katıhal Fiziği I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ724 İleri Katıhal Fiziği II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ725 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ726 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ727 Elastik Alanlar I 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ728 Elastik Alanlar II 927003 3 0 0 3 7.5
FFİ729 Radyasyon Fiziği ve Radyasyondan Korunma 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ730 Sayısal Çözümleme I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ731 Sayısal Çözümleme II 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ732 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi I 927003 4 0 0 4 7.5
FFİ733 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi II 927003 4 0 0 4 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr