Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik (programId: 5073, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST701 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 927003 3 0 0 3 6
İST702 Matematiksel İstatistik 927003 3 0 0 3 6
İST703 Hipotez Testleri 927003 3 0 0 3 6
İST704 Stokastik Süreçler 927003 3 0 0 3 6
İST705 Parametrik Olmayan Regresyon 927003 3 0 0 3 6
İST706 Alternatif Regresyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
İST707 Bayesci Çıkarım 927003 3 0 0 3 6
İST708 İleri İstatistiksel Çıkarım 927003 3 0 0 3 6
İST709 Sınıflama ve Ayrım Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST710 Boyut İndirgeme Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST711 Ardışık Çözümleme 927003 3 0 0 3 6
İST712 Deney Tasarımı 927003 3 0 0 3 6
İST713 İstatistiksel Kalite Kontorlü 927003 3 0 0 3 6
İST714 Tekrarlı Ölçüm Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST715 Sağkalım Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST716 Uygulamalı Regresyon Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST717 Regresyon Tanısal Araçları 927003 3 0 0 3 6
İST718 Güvenilirlik Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST719 Yapay Sinir Ağları 927003 3 0 0 3 6
İST720 Yöneylem Araştırması 927003 3 0 0 3 6
İST721 Çok Değişkenli Zaman Serileri 927003 3 0 0 3 6
İST722 Optimizasyon 927003 3 0 0 3 6
İST723 Tam Sayılı Programlama 927003 3 0 0 3 6
İST724 Hedef Programlama 927003 3 0 0 3 6
İST725 Bilgisayar Uygulamalı İleri İstatistiksel Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
İST726 Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
İST727 Makine Öğrenmesi 927003 3 0 0 3 6
İST728 Örüntü Tanıma Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST729 Siber Güvenlik 927003 3 0 0 3 6
İST730 Kriptoloji 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST701 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 927003 3 0 0 3 6
İST702 Matematiksel İstatistik 927003 3 0 0 3 6
İST703 Hipotez Testleri 927003 3 0 0 3 6
İST704 Stokastik Süreçler 927003 3 0 0 3 6
İST705 Parametrik Olmayan Regresyon 927003 3 0 0 3 6
İST706 Alternatif Regresyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
İST707 Bayesci Çıkarım 927003 3 0 0 3 6
İST708 İleri İstatistiksel Çıkarım 927003 3 0 0 3 6
İST709 Sınıflama ve Ayrım Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST710 Boyut İndirgeme Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST711 Ardışık Çözümleme 927003 3 0 0 3 6
İST712 Deney Tasarımı 927003 3 0 0 3 6
İST713 İstatistiksel Kalite Kontorlü 927003 3 0 0 3 6
İST714 Tekrarlı Ölçüm Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST715 Sağkalım Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST716 Uygulamalı Regresyon Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST717 Regresyon Tanısal Araçları 927003 3 0 0 3 6
İST718 Güvenilirlik Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST719 Yapay Sinir Ağları 927003 3 0 0 3 6
İST720 Yöneylem Araştırması 927003 3 0 0 3 6
İST721 Çok Değişkenli Zaman Serileri 927003 3 0 0 3 6
İST722 Optimizasyon 927003 3 0 0 3 6
İST723 Tam Sayılı Programlama 927003 3 0 0 3 6
İST724 Hedef Programlama 927003 3 0 0 3 6
İST725 Bilgisayar Uygulamalı İleri İstatistiksel Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
İST726 Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
İST727 Makine Öğrenmesi 927003 3 0 0 3 6
İST728 Örüntü Tanıma Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST729 Siber Güvenlik 927003 3 0 0 3 6
İST730 Kriptoloji 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr