Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik (programId: 5077, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFMA703 Selected Topics in the Analysis I 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA704 Selected Topics in the Analysis II 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA705 Harmonic Analysis 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA707 Topological Vector Spaces 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA710 Banach Algebras 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA721 Theory Of U-Operators I 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA722 Theory Of U-Operators II 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA723 Topological Groups 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA726 Non-Linear Differential Equations 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA727 Numerical Analysis 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA730 Selected Topics in Number Theory 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA743 Difference Equations 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA753 Heat and Mass Transfer 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA754 Computer Aided Fluid Mechanics 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA766 Projective Differential Geometry 927003 3 0 0 3 7.5
FMA701 Homolojik Cebir 927003 3 0 0 3 7.5
FMA702 Grup Temsilleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA703 Analizden Seçme Konular I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA704 Analizden Seçme Konular II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA705 Harmonik Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
FMA706 Değişmeli Cebir 927003 3 0 0 3 7.5
FMA707 Topolojik Vektör Uzayları 927003 3 0 0 3 7.5
FMA708 Distrübüsyon Uzayları 927003 3 0 0 3 7.5
FMA709 Cebirsel Sayılar Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA710 Banach Cebirleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA711 Diferansiyellenebilir Manifoltlar I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA712 Yüksek Diferansiyel Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA713 Yüksek Boy. Uzay. Dön. Geometrisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA714 Geometriden Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FMA715 Riemann Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA716 Lie Grupları 927003 3 0 0 3 7.5
FMA717 Tensör Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA718 Yarı-Riemann Geometrisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA719 Genelleştirilmiş Regle Yüzeyler Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA721 Operatörler Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA722 Operatörler Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA723 Topolojik Gruplar 927003 3 0 0 3 7.5
FMA724 Grup Cebirleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA726 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler 927003 3 0 0 3 7.5
FMA727 Nümerik Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA728 Cebirden Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FMA730 Sayılar Teorisinden Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FMA731 Matris Dönüşümleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA732 Diferansiyel Geometriden Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FMA733 Tensör Geometrisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA734 Lineer Operatörler I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA735 Lineer Operatörler II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA736 Sturm-Liouville Operatörler I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA737 Sturm-Liouville Operatörler II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA740 Sınırdeğer Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA741 Halka ve Modül Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA742 Halka ve Modül Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA743 Fark Denklemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA744 Cebirsel Topoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FMA745 Burulma Teorisine Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA746 Burulma Teorisine Giriş II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA747 Modül Teorisinin Kafes Kavramları I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA748 Modül Teorisinin Kafes Kavramları II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA749 Projektif ve İnjektif Modüller 927003 3 0 0 3 7.5
FMA750 Değişmeli Halkalar ve Modüller 927003 3 0 0 3 7.5
FMA751 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA752 Nümerik Analiz II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA753 Isı ve Kütle Transferi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA754 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği 927003 3 0 0 3 7.5
FMA755 Kesirli Diferansiyel Denklemler I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA756 Kesirli Diferansiyel Denklemler II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA757 İnvaryant Teori 927003 3 0 0 3 7.5
FMA761 Yüzeyler Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA762 Yüzeyler Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA763 Minimal Yüzeylerin Geometrisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA766 Projektif Diferensiyel Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA768 Sonsuz Abel Gruplar I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA769 Sonsuz Abel Gruplar II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA770 Kategori Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA773 Kodlama Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFMA703 Selected Topics in the Analysis I 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA704 Selected Topics in the Analysis II 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA705 Harmonic Analysis 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA707 Topological Vector Spaces 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA710 Banach Algebras 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA721 Theory Of U-Operators I 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA722 Theory Of U-Operators II 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA723 Topological Groups 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA726 Non-Linear Differential Equations 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA727 Numerical Analysis 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA730 Selected Topics in Number Theory 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA743 Difference Equations 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA753 Heat and Mass Transfer 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA754 Computer Aided Fluid Mechanics 927003 3 0 0 3 7.5
EFMA766 Projective Differential Geometry 927003 3 0 0 3 7.5
FMA701 Homolojik Cebir 927003 3 0 0 3 7.5
FMA702 Grup Temsilleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA703 Analizden Seçme Konular I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA704 Analizden Seçme Konular II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA705 Harmonik Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
FMA706 Değişmeli Cebir 927003 3 0 0 3 7.5
FMA707 Topolojik Vektör Uzayları 927003 3 0 0 3 7.5
FMA708 Distrübüsyon Uzayları 927003 3 0 0 3 7.5
FMA709 Cebirsel Sayılar Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA710 Banach Cebirleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA711 Diferansiyellenebilir Manifoltlar I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA712 Yüksek Diferansiyel Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA713 Yüksek Boy. Uzay. Dön. Geometrisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA714 Geometriden Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FMA715 Riemann Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA716 Lie Grupları 927003 3 0 0 3 7.5
FMA717 Tensör Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA718 Yarı-Riemann Geometrisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA719 Genelleştirilmiş Regle Yüzeyler Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA720 İntegral Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA721 Operatörler Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA722 Operatörler Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA723 Topolojik Gruplar 927003 3 0 0 3 7.5
FMA724 Grup Cebirleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA725 Spektral Analiz ve Sentez 927003 3 0 0 3 7.5
FMA726 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler 927003 3 0 0 3 7.5
FMA727 Nümerik Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA728 Cebirden Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FMA729 Cebirsel Gruplar ve Sınıf Cisimleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA730 Sayılar Teorisinden Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FMA731 Matris Dönüşümleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA732 Diferansiyel Geometriden Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FMA733 Tensör Geometrisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA734 Lineer Operatörler I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA735 Lineer Operatörler II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA736 Sturm-Liouville Operatörler I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA737 Sturm-Liouville Operatörler II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA738 Manifoltlara Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FMA739 Tensör Analizi ve Mekanik 927003 3 0 0 3 7.5
FMA740 Sınırdeğer Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA741 Halka ve Modül Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA742 Halka ve Modül Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA743 Fark Denklemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA744 Cebirsel Topoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FMA745 Burulma Teorisine Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA746 Burulma Teorisine Giriş II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA747 Modül Teorisinin Kafes Kavramları I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA748 Modül Teorisinin Kafes Kavramları II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA749 Projektif ve İnjektif Modüller 927003 3 0 0 3 7.5
FMA750 Değişmeli Halkalar ve Modüller 927003 3 0 0 3 7.5
FMA751 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA752 Nümerik Analiz II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA753 Isı ve Kütle Transferi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA754 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği 927003 3 0 0 3 7.5
FMA755 Kesirli Diferansiyel Denklemler I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA756 Kesirli Diferansiyel Denklemler II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA757 İnvaryant Teori 927003 3 0 0 3 7.5
FMA761 Yüzeyler Teorisi I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA762 Yüzeyler Teorisi II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA763 Minimal Yüzeylerin Geometrisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA766 Projektif Diferensiyel Geometri 927003 3 0 0 3 7.5
FMA768 Sonsuz Abel Gruplar I 927003 3 0 0 3 7.5
FMA769 Sonsuz Abel Gruplar II 927003 3 0 0 3 7.5
FMA770 Kategori Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FMA773 Kodlama Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr