Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bitki Koruma (programId: 5081, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
000 Seminer 927003 0 0 0 0 6
ZBK706 Bitki Patojeni Virüslerin Taşıma Yolları 927003 3 0 0 3 6
ZBK711 Yabancı Otların Biyolojisi ve Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK716 Yabancı Otlarla Entegre Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK722 Herbisit Ekofizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK728 Organik Tarımda Zararlı Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
ZBK729 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EZBK701 Molecular Plant Virology 927003 3 0 0 3 0
EZBK702 Germination Ecophysiology of Weed Seeds 927003 3 0 0 3 0
EZBK708 Agricultural Acarology 927003 2 2 0 3 0
EZBK711 Biology and Ecology of Weeds 927003 3 0 0 3 0
EZBK719 Mycotoxins 927003 2 2 0 3 0
ZBK701 Moleküler Bitki Virolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK702 Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenme Ekofizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK703 Fungus Taksonomisi 927003 2 2 0 3 6
ZBK704 Bakteri Konukçu Bitki İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
ZBK705 Fungus Taksonomisi II 927003 2 2 0 3 6
ZBK706 Bitki Patojeni Virüslerin Taşıma Yolları 927003 3 0 0 3 6
ZBK707 Böcek Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK708 Tarımsal Akaroloji 927003 2 2 0 3 6
ZBK709 Nematotların Ekolojisi 927003 2 0 0 2 6
ZBK710 Nematolojik Çalışmalarda Laboratuvar Yöntemleri II 927003 2 2 0 3 6
ZBK711 Yabancı Otların Biyolojisi ve Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK712 Entomolojinin Sistematik Esasları 927003 3 0 0 3 6
ZBK713 Mikrobiyal Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK714 Herbisitlere Dayanıklı Transgenik Bitkiler 927003 2 0 0 2 6
ZBK715 Böcek Populasyon Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK716 Yabancı Otlarla Entegre Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK717 Entomopatojen Nematodlar ve Zararlıların Biyolojik Savaşımında Kullanılmaları 927003 3 0 0 3 6
ZBK718 Entomolojide Biyoteknolojik Çalışmalar 927003 3 0 0 3 6
ZBK719 Mikotoksinler 927003 2 0 0 2 6
ZBK720 Evcil Hayvanlarda Zararlı Arthropodlar ve Mücadelesi 927003 3 0 0 3 6
ZBK721 Akarların Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK722 Herbisit Ekofizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK723 Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü 927003 2 0 0 2 6
ZBK724 Bitki Paraziti Nematodlar İle Müc. Day. 927003 2 0 0 2 6
ZBK725 Zararlılarla Entegre Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK726 Nematolojide Moleküler Teknikler 927003 2 2 0 3 6
ZBK727 Arthropod Vektörler 927003 3 0 0 3 6
ZBK727 Vektörler İle Taşınan Virüsler 927003 3 0 0 3 6
ZBK728 Organik Tarımda Zararlı Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
ZBK729 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr