Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Ekonomisi (programId: 5083, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TEB701 Stratejik Yatırım Kararların Değerlendirilmesi 927003 2 2 0 3 7.5
TEB702 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 927003 2 2 0 3 7.5
TEB703 Yönetim Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB704 Marketıng Research 927003 3 0 0 3 7.5
TEB705 Zaman Serileri Analizleri 927003 2 2 0 3 7.5
TEB706 Tarımda Etkinlik Analizi 927003 2 2 0 3 7.5
TEB707 Quantitative Techniques In Decision Making 927003 2 2 0 3 7.5
TEB708. Gıda ve Tarım Politikalarının Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB709 Uluslararası Tarım Ticareti Analizleri 927003 3 0 0 3 7.5
TEB710 Bölgesel Ekonomik Kalkınmanın Planlanması 927003 2 3 0 3 7.5
TEB711 Sosyal Network Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB712 Arazi Kullanım Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
TEB713 Kırsal Kadın Girişimciliği 927003 3 0 0 3 7.5
TEB714 Organik Tarım Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB715 Kırsal Yoksullukla Mücadele ve Mikro Kredi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB716 Kırsal Kesimde Uzaktan Öğretim Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB717 Kırsal Yayım Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB718 Tarım Ekonomisi Veri Toplama, Analiz ve Yazım Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
TEB719 Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB720 Tarımda Makro Ekonomik Analizler 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TEB701 Stratejik Yatırım Kararların Değerlendirilmesi 927003 2 2 0 3 7.5
TEB702 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 927003 2 2 0 3 7.5
TEB703 Yönetim Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB704 Marketıng Research 927003 3 0 0 3 7.5
TEB705 Zaman Serileri Analizleri 927003 2 2 0 3 7.5
TEB706 Tarımda Etkinlik Analizi 927003 2 2 0 3 7.5
TEB707 Quantitative Techniques In Decision Making 927003 2 2 0 3 7.5
TEB708. Gıda ve Tarım Politikalarının Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB709 Uluslararası Tarım Ticareti Analizleri 927003 3 0 0 3 7.5
TEB710 Bölgesel Ekonomik Kalkınmanın Planlanması 927003 2 3 0 3 7.5
TEB711 Sosyal Network Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB712 Arazi Kullanım Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
TEB713 Kırsal Kadın Girişimciliği 927003 3 0 0 3 7.5
TEB714 Organik Tarım Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB715 Kırsal Yoksullukla Mücadele ve Mikro Kredi 927003 3 0 0 3 7.5
TEB716 Kırsal Kesimde Uzaktan Öğretim Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB717 Kırsal Yayım Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB718 Tarım Ekonomisi Veri Toplama, Analiz ve Yazım Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
TEB719 Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TEB720 Tarımda Makro Ekonomik Analizler 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr