Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği (programId: 5085, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETMB702 Physical and Mechanical Properties of Biological Materials 927003 3 0 0 3 6
ETMB706 Climatization in Greenhouses 927003 2 2 0 3 6
ETMB707 Mechanization Systems in Poultry Breeding 927003 2 2 0 3 6
ETMB711 Alternative Technological Developments for Evaluation of Agricultural Residues 927003 3 0 0 3 6
ETMB717 Measurement and Evaluation in Machine Techniques II 927003 3 0 0 3 6
ETMB718 Basic Concepts in Agricultural Machinery and Technological Engineering II 927003 3 0 0 3 6
TMB701 Tarımsal Kesme Düzenlerinin Teori ve Konstrüksyonu 927003 3 0 0 3 6
TMB702 Biyolojik Malzemelerin Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri 927003 2 2 0 3 6
TMB703 Harmanlama Makinalarının Tasarımı 927003 3 0 0 3 6
TMB704 Düşük Sıcaklıklı Güneş Enerjisi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
TMB705 Fotovoltajik (Pv) Sistemler 927003 3 0 0 3 6
TMB706 Seralarda İklimlendirme 927003 2 2 0 3 6
TMB707 Tavuk Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
TMB708 Kalite, Standardizasyon ve Kalite Yönetim Sistemleri 927003 2 0 0 2 6
TMB709 Pnömatik İletim Tekniği 927003 2 2 0 3 6
TMB710 Sert Kabuklu Meyvelerin Hasat Mekanizasyonu 927003 2 2 0 3 6
TMB711 Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesinde Alternatif Teknolojik Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
TMB712 İçten Yanmalı Motor Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
TMB713 Isı Tekniği 927003 3 0 0 3 6
TMB714 Biyolojik Malzemelerde Reolojik Özellikler ve Mekanik Zedelenme 927003 3 0 0 3 6
TMB716 Tarımda Yapay Sinir Ağları 927003 3 0 0 3 6
TMB717 Tarım Makineleri Tasarımında Risk Analizi ve Güvenlik Esasları 927003 3 0 0 3 6
TMB717 Makine Tekniğinde Ölçme ve Değerlendirme II 927003 2 0 0 2 6
TMB718 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinde Temel Kavramlar II 927003 3 0 0 3 6
TMB719 Tarımsal Otomasyon 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETMB702 Physical and Mechanical Properties of Biological Materials 927003 3 0 0 3 6
ETMB706 Climatization in Greenhouses 927003 2 2 0 3 6
ETMB707 Mechanization Systems in Poultry Breeding 927003 2 2 0 3 6
ETMB711 Alternative Technological Developments for Evaluation of Agricultural Residues 927003 3 0 0 3 6
ETMB717 Measurement and Evaluation in Machine Techniques II 927003 3 0 0 3 6
ETMB718 Basic Concepts in Agricultural Machinery and Technological Engineering II 927003 3 0 0 3 6
TMB701 Tarımsal Kesme Düzenlerinin Teori ve Konstrüksyonu 927003 3 0 0 3 6
TMB702 Biyolojik Malzemelerin Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri 927003 2 2 0 3 6
TMB703 Harmanlama Makinalarının Tasarımı 927003 3 0 0 3 6
TMB704 Düşük Sıcaklıklı Güneş Enerjisi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
TMB705 Fotovoltajik (Pv) Sistemler 927003 3 0 0 3 6
TMB706 Seralarda İklimlendirme 927003 2 2 0 3 6
TMB707 Tavuk Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
TMB708 Kalite, Standardizasyon ve Kalite Yönetim Sistemleri 927003 2 0 0 2 6
TMB709 Pnömatik İletim Tekniği 927003 2 2 0 3 6
TMB710 Sert Kabuklu Meyvelerin Hasat Mekanizasyonu 927003 2 2 0 3 6
TMB711 Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesinde Alternatif Teknolojik Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
TMB712 İçten Yanmalı Motor Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
TMB713 Isı Tekniği 927003 3 0 0 3 6
TMB714 Biyolojik Malzemelerde Reolojik Özellikler ve Mekanik Zedelenme 927003 3 0 0 3 6
TMB716 Tarımda Yapay Sinir Ağları 927003 3 0 0 3 6
TMB717 Tarım Makineleri Tasarımında Risk Analizi ve Güvenlik Esasları 927003 3 0 0 3 6
TMB717 Makine Tekniğinde Ölçme ve Değerlendirme II 927003 2 0 0 2 6
TMB718 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinde Temel Kavramlar II 927003 3 0 0 3 6
TMB719 Tarımsal Otomasyon 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr