Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği (programId: 5085, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TMB701 Tarımsal Kesme Düzenlerinin Teori ve Konstrüksyonu 927003 3 0 0 3 6
TMB702 Biyolojik Malzemelerin Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri 927003 2 2 0 3 6
TMB703 Harmanlama Makinalarının Tasarımı 927003 3 0 0 3 6
TMB710 Sert Kabuklu Meyvelerin Hasat Mekanizasyonu 927003 2 2 0 3 6
TMB711 Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesinde Alternatif Teknolojik Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
TMB715 İçten Yanmalı Motor Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
TMB715. Tarım Makineleri Tasarımında Risk Analizi ve Güvenlik Esasları 927003 3 0 0 3 0
TMB716 Tarımda Yapay Sinir Ağları 927003 3 0 0 3 6
TMB718 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinde Temel Kavramlar II 927003 3 0 0 3 6
TMB719 Tarımsal Otomasyon 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TMB701 Tarımsal Kesme Düzenlerinin Teori ve Konstrüksyonu 927003 3 0 0 3 6
TMB703 Harmanlama Makinalarının Tasarımı 927003 3 0 0 3 6
TMB710 Sert Kabuklu Meyvelerin Hasat Mekanizasyonu 927003 2 2 0 3 6
TMB711 Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesinde Alternatif Teknolojik Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
TMB715 İçten Yanmalı Motor Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
TMB716 Tarımda Yapay Sinir Ağları 927003 3 0 0 3 6
TMB718 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinde Temel Kavramlar II 927003 3 0 0 3 6
TMB719 Tarımsal Otomasyon 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr