Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama (programId: 5087, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TYS701 Bitkisel Ürünlerin Depolama Yapıları I 927003 3 0 0 3 7.5
TYS702 Bitkisel Ürünlerin Depolama Yapıları II 927003 3 0 0 3 7.5
TYS703 Kırsal Yerleşim Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS704 Arazi Toplulaştırmasında Planlama 927003 3 0 0 3 7.5
TYS705 Hiperstatik Yapı Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TYS706 Kültürteknikte Yöneylem Araştırması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS707 Kültürteknik Çalışmalarında Bilgisayar Uygulamaları 927003 2 4 0 3.3 7.5
TYS708 Tarımsal Taneli Ürünlerde Akış Özellikleri ve Silo Tasarımı 927003 2 0 0 2 7.5
TYS709 Mantar Üretim Tesislerinin Planlanması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS710 Kültürteknikte Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
TYS711 Gözenekli Ortam Hidroliği 927003 3 0 0 3 7.5
TYS712 Göletler ve Küçük Toprak Barajlar 927003 3 0 0 3 7.5
TYS713 Sulama Şebekelerinde Organizasyon ve Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
TYS714 Yeraltı Sularının Geliştirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS715 Su Kaynaklarının Kirlenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS716 Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Risk Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS717 Drenaj Mühendisliğinde Test ve Değerlendirme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TYS718 Yüzey Hidrolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS719 Çelik Yapılar. 927003 3 0 0 3 7.5
TYS720 Tarımsal İnşaatta Betonarme Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TYS721 Bazı Kümes Hayvanlarında Barınak Planlanması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS722 Soğuk Hava Depoları 927003 2 0 0 2 7.5
TYS723 Tarımsal Yapılarda Organizasyon ve İşletme Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
TYS724 Özel Betonlar 927003 3 0 0 3 7.5
TYS724 Özel Betonlar 927003 3 0 0 3 7.5
TYS725 Basınçlı Sulama Şebekelerinin Projelendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS726 Sulama ve Tuzluluk Yöntemi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS726 Sulama ve Tuzluluk Yöntemi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS727 Sulama Projelerinde Su Kullanım Etkinliği 927003 2 0 0 2 7.5
TYS728 Çevre Biyofiziği. 927003 3 0 0 3 7.5
TYS729 Jeoistatistik 927003 2 2 0 3 7.5
TYS730 Sulama Programlama 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TYS701 Bitkisel Ürünlerin Depolama Yapıları I 927003 3 0 0 3 7.5
TYS702 Bitkisel Ürünlerin Depolama Yapıları II 927003 3 0 0 3 7.5
TYS703 Kırsal Yerleşim Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS704 Arazi Toplulaştırmasında Planlama 927003 3 0 0 3 7.5
TYS705 Hiperstatik Yapı Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TYS706 Kültürteknikte Yöneylem Araştırması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS707 Kültürteknik Çalışmalarında Bilgisayar Uygulamaları 927003 2 4 0 3.3 7.5
TYS708 Tarımsal Taneli Ürünlerde Akış Özellikleri ve Silo Tasarımı 927003 2 0 0 2 7.5
TYS709 Mantar Üretim Tesislerinin Planlanması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS710 Kültürteknikte Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
TYS711 Gözenekli Ortam Hidroliği 927003 3 0 0 3 7.5
TYS712 Göletler ve Küçük Toprak Barajlar 927003 3 0 0 3 7.5
TYS713 Sulama Şebekelerinde Organizasyon ve Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
TYS714 Yeraltı Sularının Geliştirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS715 Su Kaynaklarının Kirlenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS716 Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Risk Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS717 Drenaj Mühendisliğinde Test ve Değerlendirme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TYS718 Yüzey Hidrolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS719 Çelik Yapılar. 927003 3 0 0 3 7.5
TYS720 Tarımsal İnşaatta Betonarme Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
TYS721 Bazı Kümes Hayvanlarında Barınak Planlanması 927003 3 0 0 3 7.5
TYS722 Soğuk Hava Depoları 927003 2 0 0 2 7.5
TYS723 Tarımsal Yapılarda Organizasyon ve İşletme Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
TYS724 Özel Betonlar 927003 3 0 0 3 7.5
TYS724 Özel Betonlar 927003 3 0 0 3 7.5
TYS725 Basınçlı Sulama Şebekelerinin Projelendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS726 Sulama ve Tuzluluk Yöntemi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS726 Sulama ve Tuzluluk Yöntemi 927003 3 0 0 3 7.5
TYS727 Sulama Projelerinde Su Kullanım Etkinliği 927003 2 0 0 2 7.5
TYS728 Çevre Biyofiziği. 927003 3 0 0 3 7.5
TYS729 Jeoistatistik 927003 2 2 0 3 7.5
TYS730 Sulama Programlama 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr