Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarla Bitkileri (programId: 5089, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-3 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETAB701 Advanced Plant Breeding 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB703 Cell And Tissue Culture 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB707 Agricultural Biodiversity 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB727 Seed Techniques in Fodder Crops 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB728. Toxic Substances In Forage Crops 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB730 Silage Plants and Silage Technique 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB733 Establishment and Utitization Systems of Artifical Pastures 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB734 Assesment of Rangeland Condition 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB735 Biological Nitrogen Fixation 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB738 Antinutritional Factors Existing in Food Grain Legumes 927003 3 0 0 3 7.5
TAB701 İleri Bitki Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB702 Popülasyon Genetiği 927003 3 0 0 3 7.5
TAB703 Hücre ve Doku Kültürü 927003 2 2 0 3 7.5
TAB704 Tarla Bitkilerinde Hızlı Çoğaltım Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB705 Tarla Bıtkılerınde Mutasyon Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB706 Genotip X Çevre İnteraksiyonu ve Stabilite Analizleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB707 Tarla Denemelerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB708 Bitkilerin Toplanması, Kurutulması ve Muhafazası 927003 2 2 0 3 7.5
TAB709 Tarla Bıtkılerınde Büyüme ve Gelışme Fızyolojısı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB710 Tarla Deneme Teknığı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB711 Bitki Islahında Genetik Mühendisliği 927003 3 0 0 3 7.5
TAB712 Tarla Ürünleri Verim Tahmin Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB713 Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB714 Serin İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB715 Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB716 Serin İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB717 Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB718 Kendine Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB719 Yabancı Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB720 Vejetatif Çoğaltılan Endüstri Bitkilerinin Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB721 Endüstri Bitkilerinin İşleme ve Değerlendirilmesi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB722 Baharat Bitkilerinin Kalite Öğeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB723 Soğanlı ve Yumrulu Bitkiler Kültürü 927003 3 0 0 3 7.5
TAB724 Yağ Bitkilerinde Verim Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TAB725 Yem Bitkileri (Buğdaygil) Islahı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB726 Yem Bitkileri (Baklagil) Islahı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB727 Yem Bitkilerinde Tohumculuk Tekniği 927003 3 0 0 3 7.5
TAB728 Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB729 Yem Bıtkılerınde Kalıte ve Kalıte Faktörlerı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB730 Sılaj Bitkileri ve Solaj Tekniği 927003 3 0 0 3 7.5
TAB731 Çayır Mer'a Bitkileri Arasındaki Fitosoyolojık İlişkiler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB732 Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri Ekofizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TAB733 Çayır Mera Kurma ve İşletme Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB734 Mera Durumunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB735 Biyolojik Azot Fiksasyonu 927003 2 2 0 3 7.5
TAB736 Yemeklik Baklagil Islahı-I 927003 2 2 0 3 7.5
TAB737 Yemeklik Baklagil Islahı-II 927003 3 0 0 3 7.5
TAB738 Yemeklık Tane Baklagıllerdekı Antıbesınsel Maddeler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB739 Yemeklik Baklagillerde Kalite Analizleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB740 Bitki Büyüme ve Gelişiminin Kantitatif Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETAB701 Advanced Plant Breeding 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB703 Cell And Tissue Culture 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB707 Agricultural Biodiversity 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB727 Seed Techniques in Fodder Crops 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB728. Toxic Substances In Forage Crops 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB730 Silage Plants and Silage Technique 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB733 Establishment and Utitization Systems of Artifical Pastures 927003 3 0 0 3 7.5
ETAB734 Assesment of Rangeland Condition 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB735 Biological Nitrogen Fixation 927003 2 2 0 3 7.5
ETAB738 Antinutritional Factors Existing in Food Grain Legumes 927003 3 0 0 3 7.5
TAB701 İleri Bitki Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB702 Popülasyon Genetiği 927003 3 0 0 3 7.5
TAB703 Hücre ve Doku Kültürü 927003 2 2 0 3 7.5
TAB704 Tarla Bitkilerinde Hızlı Çoğaltım Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB705 Tarla Bıtkılerınde Mutasyon Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB706 Genotip X Çevre İnteraksiyonu ve Stabilite Analizleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB707 Tarla Denemelerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB708 Bitkilerin Toplanması, Kurutulması ve Muhafazası 927003 2 2 0 3 7.5
TAB709 Tarla Bıtkılerınde Büyüme ve Gelışme Fızyolojısı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB710 Tarla Deneme Teknığı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB711 Bitki Islahında Genetik Mühendisliği 927003 3 0 0 3 7.5
TAB712 Tarla Ürünleri Verim Tahmin Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB713 Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB714 Serin İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB715 Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB716 Serin İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB717 Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB718 Kendine Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB719 Yabancı Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB720 Vejetatif Çoğaltılan Endüstri Bitkilerinin Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
TAB721 Endüstri Bitkilerinin İşleme ve Değerlendirilmesi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB722 Baharat Bitkilerinin Kalite Öğeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAB723 Soğanlı ve Yumrulu Bitkiler Kültürü 927003 3 0 0 3 7.5
TAB724 Yağ Bitkilerinde Verim Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TAB725 Yem Bitkileri (Buğdaygil) Islahı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB726 Yem Bitkileri (Baklagil) Islahı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB727 Yem Bitkilerinde Tohumculuk Tekniği 927003 3 0 0 3 7.5
TAB728 Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB729 Yem Bıtkılerınde Kalıte ve Kalıte Faktörlerı 927003 2 2 0 3 7.5
TAB730 Sılaj Bitkileri ve Solaj Tekniği 927003 3 0 0 3 7.5
TAB731 Çayır Mer'a Bitkileri Arasındaki Fitosoyolojık İlişkiler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB732 Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri Ekofizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TAB733 Çayır Mera Kurma ve İşletme Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB734 Mera Durumunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 927003 2 2 0 3 7.5
TAB735 Biyolojik Azot Fiksasyonu 927003 2 2 0 3 7.5
TAB736 Yemeklik Baklagil Islahı-I 927003 2 2 0 3 7.5
TAB737 Yemeklik Baklagil Islahı-II 927003 3 0 0 3 7.5
TAB738 Yemeklık Tane Baklagıllerdekı Antıbesınsel Maddeler 927003 3 0 0 3 7.5
TAB739 Yemeklik Baklagillerde Kalite Analizleri 927003 2 2 0 3 7.5
TAB740 Bitki Büyüme ve Gelişiminin Kantitatif Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr