Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (programId: 5091, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETOP717 Organic Soils and Management 927003 2 0 0 2 6
TOP702 Tarımda İz Elementler 927003 2 2 0 3 6
TOP703 Top.Verimliliğini Belirleme ve Değer. Metotları 927003 2 2 0 3 6
TOP704 Toprak Kolloid Kimyası 927003 3 0 0 3 6
TOP705 Erozyon Miktarının Hesaplanması 927003 3 0 0 3 6
TOP706 Yaprak Gübrelenmesi 927003 2 0 0 2 6
TOP707 Mikropedoloji 927003 3 0 0 3 6
TOP708 Top. Kök İntraksiyonları ve Bit. Mineral Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
TOP710 Toprak Korumada Özel Problemler 927003 3 0 0 3 6
TOP711 Toprak Organik Maddesi 927003 2 2 0 3 6
TOP712 Artıkların ve Atıkların Kullanılması 927003 3 0 0 3 6
TOP713 Top. Mikrobiy. ve Biyokimyasında Araş.Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
TOP714 Toprakta Katıların Hareketi 927003 3 0 0 3 6
TOP715 Toprakların Fiziksel Kimyası 927003 3 0 0 3 6
TOP716 Tarımda Matematiksel Modellerin Kullanılması 927003 3 0 0 3 6
TOP717 Organik Topraklar ve Yönetimleri 927003 2 0 0 2 6
TOP718 Toprak Kirliliğinin Biyolojik Yöntemlerle İyileştirme Esasları 927003 2 0 0 2 6
TOP719 Toprak Enzimleri 927003 3 0 0 3 6
TOP722 Toprak Erozyonu ve Verimliliğinin Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 6
TOP723 Toprak Dejenerasyonunun Değerlendirilmesi 927003 2 2 0 3 6
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TOP725 Kil Minerolojisi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETOP709 Experimental Soil Physics 927003 2 2 0 3 6
ETOP711 Soil Organic Matter 927003 2 2 0 3 6
ETOP715 Soil Physical Chemistry 927003 3 0 0 3 6
ETOP717 Organic Soils and Management 927003 2 0 0 2 6
TOP701 Top.Bitki İliş.Çalış.Nükleer Tekniklerin Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
TOP702 Tarımda İz Elementler 927003 2 2 0 3 6
TOP703 Top.Verimliliğini Belirleme ve Değer. Metotları 927003 2 2 0 3 6
TOP704 Toprak Kolloid Kimyası 927003 3 0 0 3 6
TOP705 Erozyon Miktarının Hesaplanması 927003 3 0 0 3 6
TOP706 Yaprak Gübrelenmesi 927003 2 0 0 2 6
TOP707 Mikropedoloji 927003 3 0 0 3 6
TOP708 Top. Kök İntraksiyonları ve Bit. Mineral Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
TOP709 Deneysel Toprak Fiziği 927003 2 2 0 3 6
TOP710 Toprak Korumada Özel Problemler 927003 3 0 0 3 6
TOP711 Toprak Organik Maddesi 927003 2 2 0 3 6
TOP712 Artıkların ve Atıkların Kullanılması 927003 3 0 0 3 6
TOP713 Top. Mikrobiy. ve Biyokimyasında Araş.Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
TOP714 Toprakta Katıların Hareketi 927003 3 0 0 3 6
TOP715 Toprakların Fiziksel Kimyası 927003 3 0 0 3 6
TOP716 Tarımda Matematiksel Modellerin Kullanılması 927003 3 0 0 3 6
TOP717 Organik Topraklar ve Yönetimleri 927003 2 0 0 2 6
TOP718 Toprak Kirliliğinin Biyolojik Yöntemlerle İyileştirme Esasları 927003 2 0 0 2 6
TOP719 Toprak Enzimleri 927003 3 0 0 3 6
TOP720 Kök Bölgesi Hidrolojisi 927003 3 0 0 3 6
TOP721 İleri Toprak Mekaniği 927003 2 0 0 2 6
TOP722 Toprak Erozyonu ve Verimliliğinin Değerlendirilmesi 927003 2 0 0 2 6
TOP723 Toprak Dejenerasyonunun Değerlendirilmesi 927003 2 2 0 3 6
TOP724 Arazi Kalite Dereceleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
TOP725 Kil Minerolojisi 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr