Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Zootekni (programId: 5093, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-4 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ZOT701 Yumurta ve Yumurta Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT702 Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT703 Bıldırcın Sülün ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT704 Rumende Mikrobiyel Manipulasyonlar 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT705 Mineral ve Vitamin Beslenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT706 Kuluçkacılık ve Civciv Üretimi 927003 2 0 0 2 7.5
ZOT707 Hayvanlarda Büyümenin Hormonal Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT708 Tavuk Eti ve Tavuk Eti Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT709 Bal Arılarında Yapay Tohumlama 927003 2 2 0 3 7.5
ZOT711 Bal Arılarında Koloni Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT712 Enerji Beslenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT713 Kanatlı Davranışları ve Verim İlişkileri 927003 1 2 0 2 7.5
ZOT715 Kanatlılarda Sindirim Sistemi Mikrobiyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
ZOT716 Tavukçulukta Sağlık Koruma ve Hastalıklar 927003 1 2 0 2 7.5
ZOT717 Et ve Süt Sığırlarının Beslenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT718 Keçilerin Beslenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT719 Kanatlılarda Vitamin ve Mineral Metabolizması 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT722 Balarısı Hastalıkları ve Kontrol Yöntemleri 927003 2 1 0 3 7.5
ZOT723 Sığırlarda Karkas Değerlendirme 927003 2 2 0 3 7.5
ZOT727 Bal Arısı Morfolojisi ve Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT729 Yem Hijyeni 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT730 Etkicil Maddelerde Yeni Teknolojiler 927003 2 0 0 2 7.5
ZOT731 Protein Beslenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT735 Gebelik ve Doğum Bilgisi 927003 2 0 0 2 7.5
ZOT737 Kısırlık ve Üreme Kusurları 927003 2 0 0 2 7.5
ZOT738 Yemler ve Yem Değerlendirme Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT740 Kanatlı Hayvan Refahı 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT745 Hayvanlarda İstekli Yem Tüketimi 927003 1 2 0 2 7.5
ZOT748 Organik Hayvan Besleme 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT751 Koyun ve Keçi Eti Üretimi 927003 1 2 0 2 7.5
ZOT752 Çok Değişkenli İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT753 R İle İstatistik Programlama ve Analiz. 927003 4 0 0 4 7.5
ZOT754 Kategorik Veri Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT755 Bioinformatik 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT756 İstatistiksel Yorumlama 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT757 Permütasyon Testleri 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT759 Hayvan Besleme Biyoteknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT761 Kaba Yemlerde Kalite Belirleme Yöntemleri ve Kaba Yem Kalitesini Artırma Yolları 927003 2 2 0 3 7.5
ZOT762 Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT763 Hayvan Besleme ve Çevre İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT765 Üreme Besleme İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT766 Üreme Biyoteknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ZOT701 Yumurta ve Yumurta Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT702 Ruminantlarda Metabolik Bozukluklar 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT703 Bıldırcın Sülün ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT704 Rumende Mikrobiyel Manipulasyonlar 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT705 Mineral ve Vitamin Beslenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT706 Kuluçkacılık ve Civciv Üretimi 927003 2 0 0 2 7.5
ZOT707 Hayvanlarda Büyümenin Hormonal Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT708 Tavuk Eti ve Tavuk Eti Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT709 Bal Arılarında Yapay Tohumlama 927003 2 2 0 3 7.5
ZOT711 Bal Arılarında Koloni Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT712 Enerji Beslenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT713 Kanatlı Davranışları ve Verim İlişkileri 927003 1 2 0 2 7.5
ZOT715 Kanatlılarda Sindirim Sistemi Mikrobiyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
ZOT716 Tavukçulukta Sağlık Koruma ve Hastalıklar 927003 1 2 0 2 7.5
ZOT717 Et ve Süt Sığırlarının Beslenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT718 Keçilerin Beslenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT719 Kanatlılarda Vitamin ve Mineral Metabolizması 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT722 Balarısı Hastalıkları ve Kontrol Yöntemleri 927003 2 1 0 3 7.5
ZOT723 Sığırlarda Karkas Değerlendirme 927003 2 2 0 3 7.5
ZOT727 Bal Arısı Morfolojisi ve Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT729 Yem Hijyeni 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT730 Etkicil Maddelerde Yeni Teknolojiler 927003 2 0 0 2 7.5
ZOT731 Protein Beslenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT735 Gebelik ve Doğum Bilgisi 927003 2 0 0 2 7.5
ZOT737 Kısırlık ve Üreme Kusurları 927003 2 0 0 2 7.5
ZOT738 Yemler ve Yem Değerlendirme Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT739 Yumurta Tavuklarında Kalsiyum Dengesi ve Mineral Dengesi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT740 Kanatlı Hayvan Refahı 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT745 Hayvanlarda İstekli Yem Tüketimi 927003 1 2 0 2 7.5
ZOT748 Organik Hayvan Besleme 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT751 Koyun ve Keçi Eti Üretimi 927003 1 2 0 2 7.5
ZOT752 Çok Değişkenli İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT753 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT754 Kategorik Veri Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT755 Bioinformatik 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT756 İstatistiksel Yorumlama 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT757 Permütasyon Testleri 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT759 Hayvan Besleme Biyoteknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT761 Kaba Yemlerde Kalite Belirleme Yöntemleri ve Kaba Yem Kalitesini Artırma Yolları 927003 2 2 0 3 7.5
ZOT762 Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tercihli Yemleme Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT763 Hayvan Besleme ve Çevre İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT765 Üreme Besleme İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
ZOT766 Üreme Biyoteknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr