Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gıda Mühendisliği (programId: 5100, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBS-2 Seçmeli II 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GMB702 Gıda Mühendisliğinde Modelleme ve Simülasyon 927003 3 0 0 3 7.5
GMB703 Dondurma Teknolojisi 927003 1 2 0 2 7.5
GMB704 Et Teknolojisinde Üretim Hataları 927003 2 0 0 2 7.5
GMB706 Alkol Kimyası ve Teknolojisi. 927003 3 0 0 3 7.5
GMB708 Gıda Bulaşanları. 927003 2 0 0 2 7.5
GMB710 Fermantasyon Mikrobiyolojisi 927003 2 0 0 2 7.5
GMB710 Asetik Asit ve Laktik Asit Fermantasyonları. 927003 3 0 0 3 7.5
GMB712 Meyve Sebze Kurutma Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
GMB713 Fonksiyonel Gıdalar. 927003 2 0 0 2 7.5
GMB715 Karbonhidrat Kimyası 927003 2 0 0 2 7.5
GMB715 Gıda Üretiminde Starter. 927003 2 0 0 2 7.5
GMB719 Süt Kimyası 927003 2 2 0 3 7.5
GMB719 Yenilebilir Film Kaplamalar 927003 2 0 0 2 7.5
GMB719 Yenilebilir Filmler ve Kaplamalar. 927003 2 0 0 2 7.5
GMB721 Yenilebilir Filmler ve Kaplamalar 927003 2 0 0 2 7.5
GMB723 Öğütme Tekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
GMB724 Gıda İşlemede Yeni İngrediyenler 927003 3 0 0 3 7.5
GMB724 Eritme Peynir Teknolojisi* 927003 2 0 0 2 7.5
GMB725 Et Teknolojisinde Yeni Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
GMB726 Aroma Biyoteknolojisi. 927003 2 0 0 2 7.5
GMB727 Fermentasyon Kinetiği 927003 3 0 0 3 7.5
GMB728 Gıdalar İçin Enkapsülasyon Teknolojisi. 927003 2 2 0 3 7.5
GMB729 Endüstriyel Mikrobiyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
GMB731 Gıda Hidrokolloidleri 927003 3 0 0 3 7.5
GMB732 Modifiye Yağlar Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
GMB733 Probiyotik ve Starter Kültür Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
GMB734 Gıda Mühendisliğinde İleri Laboratuar Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
GMB735 Gıda Mühendisliğinde Araştırma Deneme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
GMB736 Gıda Analizlerinde İnfrared Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
GMB737 Gıda Emülsiyonları 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GMB701 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
GMB702 Gıda Mühendisliğinde Modelleme ve Simülasyon 927003 3 0 0 3 7.5
GMB703 Dondurma Teknolojisi 927003 1 2 0 2 7.5
GMB704 Et Teknolojisinde Üretim Hataları 927003 2 0 0 2 7.5
GMB706 Alkol Kimyası ve Teknolojisi. 927003 3 0 0 3 7.5
GMB708 Aroma ve Baharat Maddeleri 927003 2 0 0 2 7.5
GMB708 Gıda Bulaşanları. 927003 2 0 0 2 7.5
GMB710 Asetik Asit ve Laktik Asit Fermantasyonları. 927003 3 0 0 3 7.5
GMB712 Kahvaltılık Tahıllar Teknolojisi 927003 2 0 0 2 7.5
GMB712 Meyve Sebze Kurutma Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
GMB715 Karbonhidrat Kimyası 927003 2 0 0 2 7.5
GMB720 Protein Saflaştırması 927003 2 0 0 2 7.5
GMB723 Öğütme Tekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
GMB725 Et Teknolojisinde Yeni Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
GMB727 Fermentasyon Kinetiği 927003 3 0 0 3 7.5
GMB728 Gıdalar İçin Enkapsülasyon Teknolojisi. 927003 2 2 0 3 7.5
GMB729 Endüstriyel Mikrobiyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
GMB731 Gıda Hidrokolloidleri 927003 3 0 0 3 7.5
GMB732 Modifiye Yağlar Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
GMB733 Probiyotik ve Starter Kültür Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
GMB734 Gıda Mühendisliğinde İleri Laboratuar Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
GMB735 Gıda Mühendisliğinde Araştırma Deneme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
GMB736 Gıda Analizlerinde İnfrared Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
GMB737 Gıda Emülsiyonları 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr