Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği (programId: 5102, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 30
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFİM702 Matrix Methods in Structural Analysis 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM705 Reinforced Concrete Liquid Tanks 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM706 Introduction to Composıte Materials Mechanics 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM708 Fracture Mechanics of Concrete and Size Effect 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM713 Suspended Bridges 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM718 Geotechnical Earthquake Engineering 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM722 System Identification in Structural Dynamics 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM724 Structure Dynamics of the Seismic Isolated Structures 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM726 Reservoir Theory 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM729 Soil İmprovement 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM730 Nonlinear Finite Elements Method 927003 3 0 0 3 7.5
FİM704 Plastik Mafsal Çizgileri Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM705 Betonarme Sıvı Depoları 927003 3 0 0 3 7.5
FİM706 Kompozit Malzemeler Mekaniğine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FİM707 Anizotrop Cisimler Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FIM709 Hasar Mekaniği ve Tasarım İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM710 İleri Esnek Yol Üstyapıları 927003 3 0 0 3 7.5
FİM711 Yolların Kapasitesi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM712 Beton Elemanların Davranışı ve Limit Tasarım 927003 3 0 0 3 7.5
FİM713 Asma Köprüler 927003 3 0 0 3 7.5
FİM714 İnşaatta Birleşik Malzeme Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
FİM715 Zararlı Ortamın Beton ve Metallere Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM716 Doğrusal Olmayan Malzemeli Yapıların Çözümlenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM717 Mühendislik Laboratuarlarının Düzenlenmesi ve Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM719 İleri Zemin Dinamiği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM721 Köprü Hidroliği ve Hidrodinamiği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM722 Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama 927003 3 0 0 3 7.5
FİM723 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM724 Sismik Yalıtımlı Yapıların Yapı Dinamiği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM725 Hidromekanik 927003 3 0 0 3 7.5
FİM726 Hazne Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM728 Doğrusal Olmayan Kırılma Mekaniği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM729 Zemin İyileştirme 927003 3 0 0 3 7.5
FİM730 Sonlu Elemanlar Yazılımı İle Analiz ve Tasarım 927003 3 0 0 3 7.5
FİM731 Kuraklık Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM732 Hidrolojide İstatistik ve Stokastik Modeller 927003 3 0 0 3 7.5
FİM733 Ulaştırma Planlaması II 927003 3 0 0 3 7.5
FİM734 İstasyonlar, Garlar ve Terminallerin Projelendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM735 Raylı Sistemlerin Tasarım ve İşletimi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM736 Liman İşletimi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFİM702 Matrix Methods in Structural Analysis 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM705 Reinforced Concrete Liquid Tanks 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM706 Introduction to Composıte Materials Mechanics 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM708 Fracture Mechanics of Concrete and Size Effect 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM713 Suspended Bridges 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM718 Geotechnical Earthquake Engineering 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM722 System Identification in Structural Dynamics 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM724 Structure Dynamics of the Seismic Isolated Structures 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM726 Reservoir Theory 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM729 Soil İmprovement 927003 3 0 0 3 7.5
EFİM730 Nonlinear Finite Elements Method 927003 3 0 0 3 7.5
FİM704 Plastik Mafsal Çizgileri Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM705 Betonarme Sıvı Depoları 927003 3 0 0 3 7.5
FİM706 Kompozit Malzemeler Mekaniğine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
FİM707 Anizotrop Cisimler Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FIM709 Hasar Mekaniği ve Tasarım İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM710 İleri Esnek Yol Üstyapıları 927003 3 0 0 3 7.5
FİM711 Yolların Kapasitesi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM712 Beton Elemanların Davranışı ve Limit Tasarım 927003 3 0 0 3 7.5
FİM713 Asma Köprüler 927003 3 0 0 3 7.5
FİM714 İnşaatta Birleşik Malzeme Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
FİM715 Zararlı Ortamın Beton ve Metallere Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM716 Doğrusal Olmayan Malzemeli Yapıların Çözümlenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM717 Mühendislik Laboratuarlarının Düzenlenmesi ve Teknolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM719 İleri Zemin Dinamiği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM720 Sulama Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FİM721 Köprü Hidroliği ve Hidrodinamiği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM722 Yapı Dinamiğinde Sistem Tanımlama 927003 3 0 0 3 7.5
FİM723 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM724 Sismik Yalıtımlı Yapıların Yapı Dinamiği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM725 Hidromekanik 927003 3 0 0 3 7.5
FİM726 Hazne Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM728 Doğrusal Olmayan Kırılma Mekaniği 927003 3 0 0 3 7.5
FİM729 Zemin İyileştirme 927003 3 0 0 3 7.5
FİM730 Sonlu Elemanlar Yazılımı İle Analiz ve Tasarım 927003 3 0 0 3 7.5
FİM731 Kuraklık Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM732 Hidrolojide İstatistik ve Stokastik Modeller 927003 3 0 0 3 7.5
FİM733 Ulaştırma Planlaması II 927003 3 0 0 3 7.5
FİM734 İstasyonlar, Garlar ve Terminallerin Projelendirilmesi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM735 Raylı Sistemlerin Tasarım ve İşletimi 927003 3 0 0 3 7.5
FİM736 Liman İşletimi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr