Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Anatomi (Tıp) (programId: 5110, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ANA701 İleri Hareket Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA702 İleri Sindirim Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA703 Yüzeysel ve Fonksiyonel Anatomi 927003 2 1 0 3 6
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 927003 2 1 0 3 6
ANA705 İleri Solunum Sistemi Anatomisi 927003 2 1 0 3 6
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 927003 2 1 0 3 6
ANA707 İleri Diseksiyon 927003 2 2 0 3 6
ANA709 İleri Duyu Organları Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA710 İleri Dolaşım Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA711 İleri Nöroendokrin Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA712 Anatomi Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı 927003 0 2 0 1 6
ANA713 İleri Periferik Sinir Sitemi Anatomisi 927003 2 1 0 3 6
ANA716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA717 Kranial Sinirler 927003 2 1 0 3 6
ANA718 İleri Görüntü Analiz Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
ANA719 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
İANA701 The Advanced Anatomy of Movement System 927003 2 2 0 3 6
İANA702 The Advanced Anatomy of Digestive System 927003 2 2 0 3 6
İANA703 The Superficial and Functional Anatomy 927003 2 1 0 3 6
İANA704 The Advanced Anatomy of Urinary System 927003 2 1 0 3 6
İANA705 The Advanced Anatomy of Respiratory System 927003 2 1 0 3 6
İANA706 The Advanced Anatomy of Reproductive System 927003 2 1 0 3 6
İANA707 The Advanced Dissection 927003 2 2 0 3 6
İANA709 The Advanced Anatomy of Sensory Organs 927003 2 2 0 3 6
İANA710 The Advanced Anatomy of Circulatory System 927003 2 2 0 3 6
İANA712 Computer Skills in Anatomy Education 927003 0 2 0 1 6
İANA713 The Advanced Anatomy of Peripheal Nervous System 927003 2 1 0 3 6
İANA714 Research Techniques in the Anatomy 927003 2 2 0 3 6
İANA716 Topographical Anatomy of Head and Neck 927003 2 2 0 3 6
İANA717 The Cranial Nerves 927003 2 1 0 3 6
İANA718 The Advanced Image Analysis Techniques 927003 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ANA701 İleri Hareket Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA702 İleri Sindirim Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA703 Yüzeysel ve Fonksiyonel Anatomi 927003 2 1 0 3 6
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 927003 2 1 0 3 6
ANA705 İleri Solunum Sistemi Anatomisi 927003 2 1 0 3 6
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 927003 2 1 0 3 6
ANA707 İleri Diseksiyon 927003 2 2 0 3 6
ANA709 İleri Duyu Organları Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA710 İleri Dolaşım Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA711 İleri Nöroendokrin Sistemi Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA712 Anatomi Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı 927003 0 2 0 1 6
ANA713 İleri Periferik Sinir Sitemi Anatomisi 927003 2 1 0 3 6
ANA716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
ANA717 Kranial Sinirler 927003 2 1 0 3 6
ANA718 İleri Görüntü Analiz Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
ANA719 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
İANA701 The Advanced Anatomy of Movement System 927003 2 2 0 3 6
İANA702 The Advanced Anatomy of Digestive System 927003 2 2 0 3 6
İANA703 The Superficial and Functional Anatomy 927003 2 1 0 3 6
İANA704 The Advanced Anatomy of Urinary System 927003 2 1 0 3 6
İANA705 The Advanced Anatomy of Respiratory System 927003 2 1 0 3 6
İANA706 The Advanced Anatomy of Reproductive System 927003 2 1 0 3 6
İANA707 The Advanced Dissection 927003 2 2 0 3 6
İANA709 The Advanced Anatomy of Sensory Organs 927003 2 2 0 3 6
İANA710 The Advanced Anatomy of Circulatory System 927003 2 2 0 3 6
İANA712 Computer Skills in Anatomy Education 927003 0 2 0 1 6
İANA713 The Advanced Anatomy of Peripheal Nervous System 927003 2 1 0 3 6
İANA714 Research Techniques in the Anatomy 927003 2 2 0 3 6
İANA716 Topographical Anatomy of Head and Neck 927003 2 2 0 3 6
İANA717 The Cranial Nerves 927003 2 1 0 3 6
İANA718 The Advanced Image Analysis Techniques 927003 2 2 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr