Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji (programId: 5112, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MİK701 Klinik Bakteriyoloji 927003 2 3 0 3 6
MİK702 Klinik Mikoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK703 Klinik Parazitoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK704 Klinik Viroloji 927003 2 2 0 3 6
MİK705 Klinik Mikrobiyolojide Tanısal Teknikler 927003 2 2 0 3 6
MİK709 İmmünolojik Yöntemler 927003 2 2 0 3 6
MİK711 Klinik İmmünoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK712 Hastane İnfeksiyonları 927003 2 2 0 3 6
MİK713 Klinik Antibiyotik Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
MİK716 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 927003 2 0 0 2 6
MİK717 İmmünizasyon ve Aşılar 927003 2 2 0 3 6
MİK719 Otoimmünite ve Otoimmün Hastalıklar 927003 2 2 0 3 6
MİK721 Klinik Mikobakteriyoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK722 Viral Hepatitler 927003 2 2 0 3 6
MİK723 Moleküler Mikrobiyoloji Tanı Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
MİK724 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MİK701 Klinik Bakteriyoloji 927003 2 3 0 3 6
MİK702 Klinik Mikoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK703 Klinik Parazitoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK704 Klinik Viroloji 927003 2 2 0 3 6
MİK705 Klinik Mikrobiyolojide Tanısal Teknikler 927003 2 2 0 3 6
MİK709 İmmünolojik Yöntemler 927003 2 2 0 3 6
MİK711 Klinik İmmünoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK712 Hastane İnfeksiyonları 927003 2 2 0 3 6
MİK713 Klinik Antibiyotik Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
MİK716 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 927003 2 0 0 2 6
MİK717 İmmünizasyon ve Aşılar 927003 2 2 0 3 6
MİK719 Otoimmünite ve Otoimmün Hastalıklar 927003 2 2 0 3 6
MİK721 Klinik Mikobakteriyoloji 927003 2 2 0 3 6
MİK722 Viral Hepatitler 927003 2 2 0 3 6
MİK723 Moleküler Mikrobiyoloji Tanı Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
MİK724 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr