Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji (programId: 5116, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FAR703 İlaç Etkileşimi 927003 3 0 0 3 6
FAR706 Ağrı ve Analjezinin Temel Mekanizmaları ve İlaçlar 927003 2 2 0 3 6
FAR710 Kalsiyotropik İlaçlar 927003 2 0 0 2 6
FAR712 İleri Oss Farmakoloji 927003 2 2 0 3 6
FAR722 Deneysel Farmakoloji I 927003 2 2 0 3 6
FAR723 Deneysel Farmakoloji II 927003 2 2 0 3 6
FAR724 Deneysel Farmakoloji III 927003 2 2 0 3 6
FAR725 Deneysel Farmakoloji IV 927003 2 2 0 3 6
FAR726 Klinik Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
FAR727 Farmakokinetik 927003 2 2 0 3 6
FAR728 Farmakodinami 927003 2 2 0 3 6
FAR729 Endokrin Farmakoloji 927003 2 2 0 3 6
FAR730 Psikofarmakolji ve Bağımlılığı 927003 2 2 0 2 6
FAR731 Geriatrik Farmakoloji ve Diğer Özel Hasta Gruplarında İlaç Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
FAR732 Santral Sinir Sistemi İlaçları 927003 2 2 0 3 6
FAR733 Fitoterapi 927003 2 2 0 3 6
FAR734 Antibakteriyel İlaçlar ve Diğer Kemoterapötikler 927003 2 2 0 3 6
FAR735 Kardiyovaskuler ve Solunum Sistemi İlaçları 927003 2 2 0 3 6
FAR736 Bilimsel Sunu Yapma ve Yazım Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
FAR737 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FAR703 İlaç Etkileşimi 927003 3 0 0 3 6
FAR706 Ağrı ve Analjezinin Temel Mekanizmaları ve İlaçlar 927003 2 2 0 3 6
FAR710 Kalsiyotropik İlaçlar 927003 2 0 0 2 6
FAR712 İleri Oss Farmakoloji 927003 2 2 0 3 6
FAR722 Deneysel Farmakoloji I 927003 2 2 0 3 6
FAR723 Deneysel Farmakoloji II 927003 2 2 0 3 6
FAR724 Deneysel Farmakoloji III 927003 2 2 0 3 6
FAR725 Deneysel Farmakoloji IV 927003 2 2 0 3 6
FAR726 Klinik Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
FAR727 Farmakokinetik 927003 2 2 0 3 6
FAR728 Farmakodinami 927003 2 2 0 3 6
FAR729 Endokrin Farmakoloji 927003 2 2 0 3 6
FAR730 Psikofarmakolji ve Bağımlılığı 927003 2 2 0 2 6
FAR731 Geriatrik Farmakoloji ve Diğer Özel Hasta Gruplarında İlaç Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
FAR732 Santral Sinir Sistemi İlaçları 927003 2 2 0 3 6
FAR733 Fitoterapi 927003 2 2 0 3 6
FAR734 Antibakteriyel İlaçlar ve Diğer Kemoterapötikler 927003 2 2 0 3 6
FAR735 Kardiyovaskuler ve Solunum Sistemi İlaçları 927003 2 2 0 3 6
FAR736 Bilimsel Sunu Yapma ve Yazım Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
FAR737 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr