Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Halk Sağlığı (Tıp) (programId: 5118, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HAS701 Temel Halk Sağlığı 927003 3 0 0 3 6
HAS702 Temel Epidemiyoloji 927003 2 2 0 3 6
HAS703 Sağlık Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
HAS704 Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
HAS706 Ana Çocuk Sağlığı 927003 3 0 0 3 6
HAS707 İş Sağlığı 927003 2 2 0 3 6
HAS708 Toplum Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
HAS709 Özel Durumlarda Sağlık Hizmetleri 927003 3 0 0 3 6
HAS710 İleri Analizler ve Spss 927003 4 2 0 5 6
HAS711 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HAS701 Temel Halk Sağlığı 927003 3 0 0 3 6
HAS702 Temel Epidemiyoloji 927003 2 2 0 3 6
HAS703 Sağlık Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
HAS704 Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
HAS706 Ana Çocuk Sağlığı 927003 3 0 0 3 6
HAS707 İş Sağlığı 927003 2 2 0 3 6
HAS708 Toplum Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
HAS709 Özel Durumlarda Sağlık Hizmetleri 927003 3 0 0 3 6
HAS710 İleri Analizler ve Spss 927003 4 2 0 5 6
HAS711 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr