Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi (programId: 5119, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİS701 Tıbbi Araştırmalarda Linear Modeller 927003 3 0 0 3 6
BİS702 Epidemiyolojik Araştırmalar 927003 3 0 0 3 6
BİS703 Mikoarray ve Gen Dizi Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BİS705 Parametrik Olmayan Regresyon 927003 3 0 0 3 6
BİS706 İleri Regresyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
BİS707 Genetik İstatistik 927003 3 0 0 3 6
BİS708 Hayvan Deneyleri Kurulması ve Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS709 Anket ve Sağlık Tarama Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BİS710 Tanı Testleri ve Roc Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS711 Lojistik Regresyon ve Risk Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS712 Tıbbi Araştırmalarda Deney Tasarımı 927003 3 0 0 3 6
BİS713 Tıbbi Laboratuvarlarda İstatistiksel Kalite Kontrolü 927003 3 0 0 3 6
BİS714 Tekrarlı Ölçümlü Tıbbi Araştırmaların Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS715 Sağkalım Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS716 Uygulamalı Regresyon Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS717 Kantitatif Epidemiyoloji 927003 3 0 0 3 6
BİS718 İlaç Denemeleri Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BİS719 Regresyonda Kalıntı Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BİS720 Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BİS721 Sağlıkta Kullanılan Test Formlarının Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 6
BİS723 Doz Yanıt Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BİS724 Zaman Serisi Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS725 Yapısal Eşitlik Modelleri 927003 3 0 0 3 6
BİS726 R Diline Giriş 927003 3 0 0 3 6
BİS727 Veri Madenciliği 927003 2 2 0 3 6
BİS728 Karar Verme Süreçlerinde İstatistiksel Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
BİS729 Kategorik Veri Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS730 Log-Linear Modeller 927003 3 0 0 3 6
BİS731 Stokastik Süreçler 927003 3 0 0 3 6
BİS732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
BİS733 Örnekleme 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BİS701 Tıbbi Araştırmalarda Linear Modeller 927003 3 0 0 3 6
BİS702 Epidemiyolojik Araştırmalar 927003 3 0 0 3 6
BİS703 Mikoarray ve Gen Dizi Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BİS705 Parametrik Olmayan Regresyon 927003 3 0 0 3 6
BİS706 İleri Regresyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
BİS707 Genetik İstatistik 927003 3 0 0 3 6
BİS708 Hayvan Deneyleri Kurulması ve Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS709 Anket ve Sağlık Tarama Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BİS710 Tanı Testleri ve Roc Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS711 Lojistik Regresyon ve Risk Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS712 Tıbbi Araştırmalarda Deney Tasarımı 927003 3 0 0 3 6
BİS713 Tıbbi Laboratuvarlarda İstatistiksel Kalite Kontrolü 927003 3 0 0 3 6
BİS714 Tekrarlı Ölçümlü Tıbbi Araştırmaların Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS715 Sağkalım Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS716 Uygulamalı Regresyon Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS717 Kantitatif Epidemiyoloji 927003 3 0 0 3 6
BİS718 İlaç Denemeleri Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BİS719 Regresyonda Kalıntı Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BİS720 Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BİS721 Sağlıkta Kullanılan Test Formlarının Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 6
BİS723 Doz Yanıt Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BİS724 Zaman Serisi Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS725 Yapısal Eşitlik Modelleri 927003 3 0 0 3 6
BİS726 R Diline Giriş 927003 3 0 0 3 6
BİS727 Veri Madenciliği 927003 2 2 0 3 6
BİS728 Karar Verme Süreçlerinde İstatistiksel Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
BİS729 Kategorik Veri Analizi 927003 3 0 0 3 6
BİS730 Log-Linear Modeller 927003 3 0 0 3 6
BİS731 Stokastik Süreçler 927003 3 0 0 3 6
BİS732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
BİS733 Örnekleme 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr