Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (programId: 5124, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ANA692 Anatomi II 927003 2 2 0 3 6
BİO692 Tıbbi Biyokimya II 927003 3 0 0 3 6
FAR692 Farmakoloji II 927003 1 0 0 1 6
FİZ692 Genel Fizyoloji-II 927003 2 2 0 3 6
HİS692 Genel Histoloji ve Embriyoloji 927003 2 1 0 3 6
İTBG701 Medical Cytogenetics 927003 3 0 0 3 6
İTBG702 Cell and Tissue Culture Methods 927003 2 2 0 3 6
İTBG703 Molecular Biology 927003 3 0 0 3 6
İTBG704 Molecualar Pathologies and Gene Treatment 927003 3 0 0 3 6
İTBG705 Metabolic Diseases 927003 3 0 0 3 6
İTBG707 Chromosomal Malformations and Syndromes 927003 3 0 0 3 6
İTBG708 Advanced Medical Genetics 927003 3 0 0 3 6
İTBG709 Human Chromosome Preparations in the Analysis and Interpretation of the 927003 3 0 0 3 6
İTBG710 Bioinformatics 927003 3 0 0 3 6
İTBG711 Cell Biology 927003 3 0 0 3 6
İTBG712 Genome Analysis and Human Genome Project 927003 3 0 0 3 6
İTBG714 Cancer Cytogenetics 927003 3 0 0 3 6
İTBG715 Special Issues in Genetics 927003 3 0 0 3 6
İTBG716 Prenatal Cytogenetics 927003 3 0 0 3 6
İTBG717 Genetics of Trinucleotide Repeat Diseases 927003 3 0 0 3 6
İTBG718 Genetic Epidemiology 927003 3 0 0 3 6
İTBG719 Developmental Epidemiology 927003 3 0 0 3 6
İTBG720 DNA Repair 927003 3 0 0 3 6
İTBG721 Genetics of Metabolic Diseases 927003 3 0 0 3 6
İTBG722 Signal Tranduction 927003 3 0 0 3 6
İTBG723 Aging and Apopitosis 927003 3 0 0 3 6
İTBG724 Molecular Biology and Genetics of Cancer 927003 3 0 0 3 6
İTBG725 Genetic Conselling 927003 3 0 0 3 6
İTBG726 Teratology 927003 3 0 0 3 6
İTBG727 Biological Evolution 927003 3 0 0 3 6
İTBG728 Principles of Clinical Genetics 927003 3 0 0 3 6
İTBG729 Genomic Imprinting 927003 3 0 0 3 6
İTBG730 Seminar III 927003 0 4 0 0 6
İTBG731 Cytogenetics Genetic Diagnostic Test Aplications Il 927003 1 3 0 3 6
İTBG732 Molecular Genetic Diagnostic Test Aplications II 927003 1 3 0 3 6
İTBG733 Stem Cell 927003 3 0 0 3 6
İTBG734 DNA Sequencing Techniques and Area of Utilization 927003 3 0 0 3 6
İTBG735 Stem Cell Biology and Utilization in Regenerative Medicine 927003 3 0 0 3 6
TBG701 Tıbbi Sitogenetik 927003 3 0 0 3 6
TBG702 Hücre ve Doku Kültürü Metodları 927003 2 2 0 3 6
TBG703 Moleküler Biyoloji 927003 3 0 0 3 6
TBG704 Moleküler Patoloji ve Gen Tedavisi 927003 3 0 0 3 6
TBG705 Metabolik Hastalıklar 927003 3 0 0 3 6
TBG707 Kromozomal Malfarmasyon Sendromları 927003 3 0 0 3 6
TBG708 İleri Tıbbi Genetik 927003 3 0 0 3 6
TBG709 İleri Kromozom Preparatlarının Analiz ve Yorumu 927003 3 0 0 3 6
TBG710 Biyoinformatik 927003 3 0 0 3 6
TBG711 Hücre Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
TBG712 Genom Analizleri ve İnsan Genom Projesi 927003 3 0 0 3 6
TBG714 Kanser Sitogenetiği 927003 3 0 0 3 6
TBG715 Genetikte Özel Konular 927003 3 0 0 3 6
TBG716 Prenetal Sitogenetik 927003 3 0 0 3 6
TBG717 Trinükleotid Tekrar Hastalıklarının Genetiği 927003 3 0 0 3 6
TBG718 Genetik Epidemiyoloji 927003 3 0 0 3 6
TBG719 Gelişim Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
TBG720 DNA Onarımı 927003 3 0 0 3 6
TBG721 Metabolik Hastalıkların Genetiği 927003 3 0 0 3 6
TBG722 Sinyal Aktarımı 927003 3 0 0 3 6
TBG723 Yaşlanma ve Apopitoz 927003 3 0 0 3 6
TBG724 Kanser Moleküler Biyolojisi ve Genetiği 927003 3 0 0 3 6
TBG725 Genetik Danışma 927003 3 0 0 3 6
TBG726 Teratoloji 927003 3 0 0 3 6
TBG727 Biyolojik Evrim 927003 3 0 0 3 6
TBG728 Klinik Sitogenetiğin Prensipleri 927003 3 0 0 3 6
TBG729 Genomik İmprinting 927003 3 0 0 3 6
TBG730 Seminer III 927003 0 4 0 0 6
TBG731 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 927003 1 3 0 3 6
TBG732 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 927003 1 3 0 3 6
TBG733 Kök Hücre 927003 3 0 0 3 6
TBG734 DNA Dizi Analizi Teknikleri ve Kullanım Alanları 927003 3 0 0 3 6
TBG735 Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıpta Kullanım Alanları 927003 3 0 0 3 6
TBG736 Epigenetik 927003 3 0 0 3 6
TBG737 Üreme Biyolojisi ve Genetiği 927003 3 0 0 3 6
TBG738 Proteinin İleri Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği 927003 3 0 0 3 6
TBG739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İTBG701 Medical Cytogenetics 927003 3 0 0 3 0
İTBG702 Cell and Tissue Culture Methods 927003 2 2 0 3 0
İTBG703 Molecular Biology 927003 3 0 0 3 0
İTBG704 Molecualar Pathologies and Gene Treatment 927003 3 0 0 3 0
İTBG705 Metabolic Diseases 927003 3 0 0 3 0
İTBG707 Chromosomal Malformations and Syndromes 927003 3 0 0 3 0
İTBG708 Advanced Medical Genetics 927003 3 0 0 3 0
İTBG709 Human Chromosome Preparations in the Analysis and Interpretation of the 927003 3 0 0 3 0
İTBG710 Bioinformatics 927003 3 0 0 3 0
İTBG711 Cell Biology 927003 3 0 0 3 0
İTBG712 Genome Analysis and Human Genome Project 927003 3 0 0 3 0
İTBG714 Cancer Cytogenetics 927003 3 0 0 3 0
İTBG715 Special Issues in Genetics 927003 3 0 0 3 0
İTBG716 Prenatal Cytogenetics 927003 3 0 0 3 0
İTBG717 Genetics of Trinucleotide Repeat Diseases 927003 3 0 0 3 0
İTBG718 Genetic Epidemiology 927003 3 0 0 3 6
İTBG719 Developmental Epidemiology 927003 3 0 0 3 6
İTBG720 DNA Repair 927003 3 0 0 3 6
İTBG721 Genetics of Metabolic Diseases 927003 3 0 0 3 6
İTBG722 Signal Tranduction 927003 3 0 0 3 6
İTBG723 Aging and Apopitosis 927003 3 0 0 3 6
İTBG724 Molecular Biology and Genetics of Cancer 927003 3 0 0 3 6
İTBG725 Genetic Conselling 927003 3 0 0 3 6
İTBG726 Teratology 927003 3 0 0 3 6
İTBG727 Biological Evolution 927003 3 0 0 3 6
İTBG728 Principles of Clinical Genetics 927003 3 0 0 3 6
İTBG729 Genomic Imprinting 927003 3 0 0 3 6
İTBG730 Seminar III 927003 0 4 0 0 6
İTBG731 Cytogenetics Genetic Diagnostic Test Aplications Il 927003 1 3 0 3 6
İTBG732 Molecular Genetic Diagnostic Test Aplications II 927003 1 3 0 3 6
İTBG733 Stem Cell 927003 3 0 0 3 6
İTBG734 DNA Sequencing Techniques and Area of Utilization 927003 3 0 0 3 6
İTBG735 Stem Cell Biology and Utilization in Regenerative Medicine 927003 3 0 0 3 6
TBG701 Tıbbi Sitogenetik 927003 3 0 0 3 6
TBG702 Hücre ve Doku Kültürü Metodları 927003 2 2 0 3 6
TBG704 Moleküler Patoloji ve Gen Tedavisi 927003 3 0 0 3 6
TBG705 Metabolik Hastalıklar 927003 3 0 0 3 6
TBG707 Kromozomal Malfarmasyon Sendromları 927003 3 0 0 3 6
TBG709 İleri Kromozom Preparatlarının Analiz ve Yorumu 927003 3 0 0 3 6
TBG710 Biyoinformatik 927003 3 0 0 3 6
TBG712 Genom Analizleri ve İnsan Genom Projesi 927003 3 0 0 3 6
TBG714 Kanser Sitogenetiği 927003 3 0 0 3 6
TBG715 Genetikte Özel Konular 927003 3 0 0 3 6
TBG716 Prenetal Sitogenetik 927003 3 0 0 3 6
TBG717 Trinükleotid Tekrar Hastalıklarının Genetiği 927003 3 0 0 3 6
TBG718 Genetik Epidemiyoloji 927003 3 0 0 3 6
TBG719 Gelişim Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
TBG720 DNA Onarımı 927003 3 0 0 3 6
TBG721 Metabolik Hastalıkların Genetiği 927003 3 0 0 3 6
TBG722 Sinyal Aktarımı 927003 3 0 0 3 6
TBG723 Yaşlanma ve Apopitoz 927003 3 0 0 3 6
TBG724 Kanser Moleküler Biyolojisi ve Genetiği 927003 3 0 0 3 6
TBG725 Genetik Danışma 927003 3 0 0 3 6
TBG726 Teratoloji 927003 3 0 0 3 6
TBG727 Biyolojik Evrim 927003 3 0 0 3 6
TBG728 Klinik Sitogenetiğin Prensipleri 927003 3 0 0 3 6
TBG729 Genomik İmprinting 927003 3 0 0 3 6
TBG731 Sitogenetik Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 927003 1 3 0 3 6
TBG732 Moleküler Genetik Tanı Testleri Uygulamaları II 927003 1 3 0 3 6
TBG733 Kök Hücre 927003 3 0 0 3 6
TBG734 DNA Dizi Analizi Teknikleri ve Kullanım Alanları 927003 3 0 0 3 6
TBG735 Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıpta Kullanım Alanları 927003 3 0 0 3 6
TBG736 Epigenetik 927003 3 0 0 3 6
TBG737 Üreme Biyolojisi ve Genetiği 927003 3 0 0 3 6
TBG738 Proteinin İleri Yapısı, İşlevi ve Çeşitliliği 927003 3 0 0 3 6
TBG739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr