Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) (programId: 5126, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EMB702 Genel Embriyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
EMB706 Özel Embriyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
HİS701 İleri Genel Histoloji 927003 2 2 0 3 7.5
HİS704 Histolojik Teknikler ve Histokimya 927003 2 1 0 3 7.5
HİS705 İleri Özel Histoloji 927003 2 2 0 3 7.5
HİS708 Dolaşım Sistemi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS709 Solunum Sistemi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS710 Sindirim Sistemi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS711 Üriner Sistem 927003 2 1 0 3 7.5
HİS712 Dişi Üreme Sistemi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS713 Erkek Üreme Sistemi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS714 Lenforetiküler Sistem 927003 2 1 0 3 7.5
HİS715 Endokrin Sistem 927003 2 1 0 3 7.5
HİS716 Ağız Histolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
HİS719 İleri Stereolojik Teknikler 927003 2 2 0 3 7.5
HİS720 Yardımcı Üreme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
HİS721 Hücre Kültürü 927003 2 1 0 3 7.5
HİS722 Sinir Sistemi Histolojisi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS723 Duyu Organları Histolojisi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS724 Elektron Mikroskobu Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
HİS725 Hücre İnce Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
HİS726 Ağız Embriyolojisi 927003 2 0 0 2 7.5
HİS727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İEMB702 General Embryology 927003 3 3 0 6 0
İEMB706 Special Embryology 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS701 Comprehensive General Histology 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS704 Histologic Techniques and Histochemistry 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS705 Comprehensive Special Histology 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS708 The Circulatory System 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS709 The Respiratory System 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS710 The Digestive System 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS711 The Urinary System 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS712 Female Reproductive System 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS713 Male Reproductive System 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS714 The Lenforeticular System 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS715 The Endocrine System 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS716 Oral Histology 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS719 Advanced Techniques Stereolojik 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS720 Assisted Reproductive Techniques 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS721 Cell Culture 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS722 Histology Of The Nervous System 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS723 The Sense Organs Histology 927003 2 2 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EMB702 Genel Embriyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
EMB706 Özel Embriyoloji 927003 3 0 0 3 7.5
HİS701 İleri Genel Histoloji 927003 2 2 0 3 7.5
HİS704 Histolojik Teknikler ve Histokimya 927003 2 1 0 3 6
HİS705 İleri Özel Histoloji 927003 2 2 0 3 7.5
HİS708 Dolaşım Sistemi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS709 Solunum Sistemi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS710 Sindirim Sistemi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS711 Üriner Sistem 927003 2 1 0 3 7.5
HİS712 Dişi Üreme Sistemi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS713 Erkek Üreme Sistemi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS714 Lenforetiküler Sistem 927003 2 1 0 3 7.5
HİS715 Endokrin Sistem 927003 2 1 0 3 7.5
HİS716 Ağız Histolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
HİS719 İleri Stereolojik Teknikler 927003 2 2 0 3 6
HİS720 Yardımcı Üreme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
HİS721 Hücre Kültürü 927003 2 1 0 3 7.5
HİS722 Sinir Sistemi Histolojisi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS723 Duyu Organları Histolojisi 927003 2 1 0 3 7.5
HİS724 Elektron Mikroskobu Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
HİS725 Hücre İnce Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
HİS726 Ağız Embriyolojisi 927003 2 0 0 2 7.5
HİS727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
İEMB702 General Embryology 927003 3 3 0 6 0
İEMB706 Special Embryology 927003 2 1 0 3 6
İHİS701 Comprehensive General Histology 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS704 Histologic Techniques and Histochemistry 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS705 Comprehensive Special Histology 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS708 The Circulatory System 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS709 The Respiratory System 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS710 The Digestive System 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS711 The Urinary System 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS712 Female Reproductive System 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS713 Male Reproductive System 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS714 The Lenforeticular System 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS715 The Endocrine System 927003 2 2 0 3 7.5
İHİS716 Oral Histology 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS719 Advanced Techniques Stereolojik 927003 2 1 0 3 7.5
İHİS720 Assisted Reproductive Techniques 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS721 Cell Culture 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS722 Histology Of The Nervous System 927003 3 0 0 3 7.5
İHİS723 The Sense Organs Histology 927003 2 2 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr