Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi (programId: 5128, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ADÇ702 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 927003 3 0 0 3 6
ADÇ703 Minör Cerrahi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ704 İnsizisyon ve Sütur Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ705 Flepler, Grefler, Biyomateryaller ve Uygulama Alanları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ706 Diş Çekimi Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Komplikasyonları ve Açık Yöntemlerle Diş Çekimi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ707 Gömülülük Patogenezi, Tanı ve Gömülü Dişlerde Cerrahi Uygulamalar ve Komplikasyonlar 927003 3 0 0 3 6
ADÇ708 Diş Hekimliğinde Tıbbi Sorunlar 927003 3 0 0 3 6
ADÇ709 Diş Hekimliğinde Acil Müdahale Endikasyonları ve Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ710 Oral Hemorajide Erken ve Geç Müdahale 927003 3 0 0 3 6
ADÇ711 Preprotetik Cerrahi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ712 Biyopsi Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ713 Yara İyileşmesi ve Yara Tedavisinde Klinik ve Medikal Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
ADÇ714 Anestezide Premedikasyon 927003 3 0 0 3 6
ADÇ715 Dental Anestezi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ716 Diş Hekimliğinde Genel Anestezi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ717 Oral Maksillofasiyal Bölgedeki Enfeksiyonlar ve Tedavi Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ718 Dental İmplantoloji 927003 3 0 0 3 6
ADÇ719 Maksillofasiyal İmplantlar 927003 3 0 0 3 6
ADÇ720 Çene Kistleri ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ721 Orafasiyal Ağrılar ve Tedavi Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ722 Otontojenik ve Nonodontojenik Tümörler ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ723 Oral Patoloji 927003 3 0 0 3 6
ADÇ724 Oral Kanserler 927003 3 0 0 3 6
ADÇ725 Ağız Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ726 Oro-Antral Fistüllerde Tedavi, Antrostomi Endik ve Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ727 Maksiller Sinüs Hastalıkları ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ728 Tükürük Bezi Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ729 Antibiyotik Proflaksisi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ730 Temporomandibuler Eklem (Tme) Bozukluklarında Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ731 Maksillofasiyal Deformiteler ve Ortognatik Cerrahi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ732 Çene Deformitelerinde Temel Ortodontik Analizler 927003 3 0 0 3 6
ADÇ733 Obstruktif Uyku Apnesi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ734 Kriocerrahi, Uygulama Alanları, Avantajları ve Komplikasyonları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ735 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Laser Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ738 Oral Mikrobiyoloji 927003 3 0 0 3 6
ADÇ739 Hücre ve Doku Kültürü Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ740 Dudak, Damak Yarıkları ve Cerrahi Tedavi Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ741 Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar ve Cerrahi Tedavi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ742 Mental Retarde Hastalarda Cerrahi Yaklaşımlar, Profilaksi ve Posteperatif Bakım 927003 3 0 0 3 6
ADÇ743 Çene Yüz Deformitelerinde Distraksiyon Osteogenezisi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ744 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Posteperatif Bakım 927003 3 0 0 3 6
ADÇ745 Çene-Yüz Bölgesi Travmaları ve Tedavi Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ746 Poliklinik ve Ameliyathane Dersi 927003 0 2 0 1 6
ADÇ747 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ADÇ702 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 927003 3 0 0 3 6
ADÇ703 Minör Cerrahi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ704 İnsizisyon ve Sütur Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ705 Flepler, Grefler, Biyomateryaller ve Uygulama Alanları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ706 Diş Çekimi Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Komplikasyonları ve Açık Yöntemlerle Diş Çekimi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ707 Gömülülük Patogenezi, Tanı ve Gömülü Dişlerde Cerrahi Uygulamalar ve Komplikasyonlar 927003 3 0 0 3 6
ADÇ708 Diş Hekimliğinde Tıbbi Sorunlar 927003 3 0 0 3 6
ADÇ709 Diş Hekimliğinde Acil Müdahale Endikasyonları ve Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ710 Oral Hemorajide Erken ve Geç Müdahale 927003 3 0 0 3 6
ADÇ711 Preprotetik Cerrahi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ712 Biyopsi Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ713 Yara İyileşmesi ve Yara Tedavisinde Klinik ve Medikal Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
ADÇ714 Anestezide Premedikasyon 927003 3 0 0 3 6
ADÇ715 Dental Anestezi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ716 Diş Hekimliğinde Genel Anestezi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ717 Oral Maksillofasiyal Bölgedeki Enfeksiyonlar ve Tedavi Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ718 Dental İmplantoloji 927003 3 0 0 3 6
ADÇ719 Maksillofasiyal İmplantlar 927003 3 0 0 3 6
ADÇ720 Çene Kistleri ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ721 Orafasiyal Ağrılar ve Tedavi Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ722 Otontojenik ve Nonodontojenik Tümörler ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ723 Oral Patoloji 927003 3 0 0 3 6
ADÇ724 Oral Kanserler 927003 3 0 0 3 6
ADÇ725 Ağız Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ726 Oro-Antral Fistüllerde Tedavi, Antrostomi Endik ve Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ727 Maksiller Sinüs Hastalıkları ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ728 Tükürük Bezi Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ729 Antibiyotik Proflaksisi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ730 Temporomandibuler Eklem (Tme) Bozukluklarında Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ731 Maksillofasiyal Deformiteler ve Ortognatik Cerrahi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ732 Çene Deformitelerinde Temel Ortodontik Analizler 927003 3 0 0 3 6
ADÇ733 Obstruktif Uyku Apnesi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ734 Kriocerrahi, Uygulama Alanları, Avantajları ve Komplikasyonları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ735 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Laser Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ736 Diş Hekimliği İmmünolojisi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ738 Oral Mikrobiyoloji 927003 3 0 0 3 6
ADÇ739 Hücre ve Doku Kültürü Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ740 Dudak, Damak Yarıkları ve Cerrahi Tedavi Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
ADÇ741 Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar ve Cerrahi Tedavi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ742 Mental Retarde Hastalarda Cerrahi Yaklaşımlar, Profilaksi ve Posteperatif Bakım 927003 3 0 0 3 6
ADÇ743 Çene Yüz Deformitelerinde Distraksiyon Osteogenezisi 927003 3 0 0 3 6
ADÇ744 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Posteperatif Bakım 927003 3 0 0 3 6
ADÇ745 Çene-Yüz Bölgesi Travmaları ve Tedavi Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 6
ADÇ746 Poliklinik ve Ameliyathane Dersi 927003 0 2 0 1 6
ADÇ747 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr