Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi (programId: 5130, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODR701 Anamnez ve Muayene Bulgularının Değerlendirlmesi 927003 4 0 0 4 6
ODR702 Ekstraoral ve İntraoral Muayene 927003 4 4 0 6 6
ODR703 Tedavi Planlaması 927003 4 0 0 4 6
ODR704 Diş Hekimliği Açısından Sistemik Hastalıklar 927003 5 0 0 5 6
ODR705 Diş ve Çeneleri Etkileyen Metabolik ve Genetik Hastalıklar 927003 0 2 0 1 6
ODR706 Temporamandibular Eklem Muayenesi, Radyolojisi ve Hastalıklar 927003 2 2 0 3 6
ODR708 Radyolojik Temel Bilgiler 927003 4 0 0 4 6
ODR709 Radyografik Görüntüleme Teknikleri 927003 4 2 0 5 6
ODR710 Dental, Orofasiyal Dokuların Gelişim Bozuklukları ve Dişsel Anomaliler 927003 4 0 0 4 6
ODR711 Periodontal Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ODR712 Diş Hastalıklarının Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ODR713 Oral Mukoza Lezyonları 927003 3 0 0 3 6
ODR715 Çene Kistleri ve Tümörleri 927003 4 0 0 4 6
ODR716 Maksiller Sinüs Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
ODR717 Dişhekimliğinde Kullanılan İleri Görüntüleme Yöntemleri 927003 4 2 0 5 6
ODR718 Radyasyon Zararları ve Radyasyondan Korunma 927003 3 0 0 3 6
ODR719 Tükrükbezi Hastalıkları, Tanı, Görüntüleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ODR723 Seminer Ill 927003 0 4 0 0 6
ODR724 Seminer IV 927003 0 4 0 0 6
ODR725 Dental ve Orofasiyal Ağrılar 927003 3 0 0 3 6
ODR726 Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 6
ODR727 Çenelerin İnflamatuar Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
ODR728 İmplant Radyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ODR729 Oral Sert ve Yumuşak Doku Lezyonlarının Radyolojik Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 6
ODR730 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ODR701 Anamnez ve Muayene Bulgularının Değerlendirlmesi 927003 4 0 0 4 6
ODR702 Ekstraoral ve İntraoral Muayene 927003 4 4 0 6 6
ODR703 Tedavi Planlaması 927003 4 0 0 4 6
ODR704 Diş Hekimliği Açısından Sistemik Hastalıklar 927003 5 0 0 5 6
ODR705 Diş ve Çeneleri Etkileyen Metabolik ve Genetik Hastalıklar 927003 0 2 0 1 6
ODR706 Temporamandibular Eklem Muayenesi, Radyolojisi ve Hastalıklar 927003 2 2 0 3 6
ODR708 Radyolojik Temel Bilgiler 927003 4 0 0 4 6
ODR709 Radyografik Görüntüleme Teknikleri 927003 4 2 0 5 6
ODR710 Dental, Orofasiyal Dokuların Gelişim Bozuklukları ve Dişsel Anomaliler 927003 4 0 0 4 6
ODR711 Periodontal Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ODR712 Diş Hastalıklarının Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ODR713 Oral Mukoza Lezyonları 927003 3 0 0 3 6
ODR715 Çene Kistleri ve Tümörleri 927003 4 0 0 4 6
ODR716 Maksiller Sinüs Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
ODR717 Dişhekimliğinde Kullanılan İleri Görüntüleme Yöntemleri 927003 4 2 0 5 6
ODR718 Radyasyon Zararları ve Radyasyondan Korunma 927003 3 0 0 3 6
ODR719 Tükrükbezi Hastalıkları, Tanı, Görüntüleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
ODR723 Seminer Ill 927003 0 4 0 0 6
ODR724 Seminer IV 927003 0 4 0 0 6
ODR725 Dental ve Orofasiyal Ağrılar 927003 3 0 0 3 6
ODR726 Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 6
ODR727 Çenelerin İnflamatuar Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
ODR728 İmplant Radyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ODR729 Oral Sert ve Yumuşak Doku Lezyonlarının Radyolojik Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 6
ODR730 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr