Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Pedodonti (programId: 5132, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
TEZ Tez Çalışması 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PED701 Dişlerin, Çenelerin Embriyolojik ve Fizyolojik Gelişimi 927003 2 0 0 2 6
PED702 Diş Sürmesi ve Rezorbsiyonun Biyolojik Mekanizmaları 927003 2 0 0 2 6
PED703 Çocuk Hastalarda Anamnez, Klinik ve Radyolojik İnceleme 927003 1 6 0 4 6
PED704 Süt Dişlerin Morfolojik ve Histolojik Özellikleri ve Sürekli Dişlerden Farklılıkları-Diş Gelişim Anomalileri 927003 3 0 0 3 6
PED705 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Yönlendirme Teknikleri 927003 2 0 0 2 6
PED706 Çürük Etiyolojisi, Mikrobiyolojisi ve Çürük Teorileri 927003 3 0 0 3 6
PED707 Pedodontide Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları 927003 1 6 0 4 6
PED708 Çocuklarda Periodontal Hastalıklar 927003 2 0 0 2 6
PED709 Çocuk Hastalar İçin Basit Cerrahi İşlemler 927003 2 0 0 2 6
PED710 Çocuklarda Beslenme ve Çürükle İlişkisi ve Diyet Analizleri-Çürük Önleyici Gıdalar ve Tatlandırıcılar 927003 3 0 0 3 6
PED711 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri ve Kullanılan Restoratif Materyaller 927003 1 6 0 4 6
PED712 Süt ve Sürekli Dişlerde Travma Sonucu Oluşan Diş ve Destek Doku Yaralanmaları 927003 2 2 0 3 6
PED713 Süt ve Genç Daimi Dişlerin Endodontik Tedavi Prensipleri 927003 2 6 0 5 6
PED714 Yer Tutucu ve Uygulamaları 927003 1 6 0 4 6
PED715 Çocukluk Dönemi Hastalıkları, Sistemik Hastalıklar ve Ağız İçi Bulgular 927003 2 0 0 2 6
PED716 Çocuk Hastalarda İlaç Tedavisi 927003 2 0 0 2 6
PED717 Çocuk Hastalarda Genel Anestezi, Sedasyon ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
PED718 Engelli Çocuklarda Tedavi Prensipleri 927003 2 2 0 3 6
PED720 Pedodontide Kullanılan Restoratif Materyaller ( Amalgam,Cam İyonomer Simanlar, Kompomerler) 927003 4 0 0 4 6
PED721 Çocuklarda Periodontal Açıdan Ağız Sağlığının Sürdürülmesi 927003 4 0 0 4 6
PED722 Pedodonti ve Etik 927003 4 0 0 4 6
PED723 Pedodontide Okluzal Rehberlik 927003 4 0 0 4 6
PED724 Çocuklarda Estetik Diş Hekimliği 927003 4 0 0 4 6
PED725 Çocuk Hastada Teşhis Metodları 927003 4 0 0 4 6
PED726 Çocuk Hastada Adezyon ve Restoratif Tedaviler 927003 4 0 0 4 6
PED727 Süt ve Karma Dentisyonda Oklüzyon Tedavileri ve Protetik Yaklaşım 927003 4 0 0 4 6
PED729 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ve Epidemiyolojik Çalışma Kuralları 927003 4 0 0 4 6
PED730 Çocuklarda Art Tekniği 927003 4 0 0 4 6
PED731 Pedodontide Profilaksi 927003 4 0 0 4 6
PED732 Pedodontide Laboratuvar Tekniği 927003 4 0 0 4 6
PED733 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PED701 Dişlerin, Çenelerin Embriyolojik ve Fizyolojik Gelişimi 927003 2 0 0 2 6
PED702 Diş Sürmesi ve Rezorbsiyonun Biyolojik Mekanizmaları 927003 2 0 0 2 6
PED703 Çocuk Hastalarda Anamnez, Klinik ve Radyolojik İnceleme 927003 1 6 0 4 6
PED704 Süt Dişlerin Morfolojik ve Histolojik Özellikleri ve Sürekli Dişlerden Farklılıkları-Diş Gelişim Anomalileri 927003 3 0 0 3 6
PED705 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Yönlendirme Teknikleri 927003 2 0 0 2 6
PED706 Çürük Etiyolojisi, Mikrobiyolojisi ve Çürük Teorileri 927003 3 0 0 3 6
PED707 Pedodontide Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları 927003 1 6 0 4 6
PED708 Çocuklarda Periodontal Hastalıklar 927003 2 0 0 2 6
PED709 Çocuk Hastalar İçin Basit Cerrahi İşlemler 927003 2 0 0 2 6
PED710 Çocuklarda Beslenme ve Çürükle İlişkisi ve Diyet Analizleri-Çürük Önleyici Gıdalar ve Tatlandırıcılar 927003 3 0 0 3 6
PED711 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri ve Kullanılan Restoratif Materyaller 927003 1 6 0 4 6
PED712 Süt ve Sürekli Dişlerde Travma Sonucu Oluşan Diş ve Destek Doku Yaralanmaları 927003 2 2 0 3 6
PED713 Süt ve Genç Daimi Dişlerin Endodontik Tedavi Prensipleri 927003 2 6 0 5 6
PED714 Yer Tutucu ve Uygulamaları 927003 1 6 0 4 6
PED715 Çocukluk Dönemi Hastalıkları, Sistemik Hastalıklar ve Ağız İçi Bulgular 927003 2 0 0 2 6
PED716 Çocuk Hastalarda İlaç Tedavisi 927003 2 0 0 2 6
PED717 Çocuk Hastalarda Genel Anestezi, Sedasyon ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
PED718 Engelli Çocuklarda Tedavi Prensipleri 927003 2 2 0 3 6
PED720 Pedodontide Kullanılan Restoratif Materyaller ( Amalgam,Cam İyonomer Simanlar, Kompomerler) 927003 4 0 0 4 6
PED721 Çocuklarda Periodontal Açıdan Ağız Sağlığının Sürdürülmesi 927003 4 0 0 4 6
PED722 Pedodonti ve Etik 927003 4 0 0 4 6
PED723 Pedodontide Okluzal Rehberlik 927003 4 0 0 4 6
PED724 Çocuklarda Estetik Diş Hekimliği 927003 4 0 0 4 6
PED725 Çocuk Hastada Teşhis Metodları 927003 4 0 0 4 6
PED726 Çocuk Hastada Adezyon ve Restoratif Tedaviler 927003 4 0 0 4 6
PED727 Süt ve Karma Dentisyonda Oklüzyon Tedavileri ve Protetik Yaklaşım 927003 4 0 0 4 6
PED729 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ve Epidemiyolojik Çalışma Kuralları 927003 4 0 0 4 6
PED730 Çocuklarda Art Tekniği 927003 4 0 0 4 6
PED731 Pedodontide Profilaksi 927003 4 0 0 4 6
PED732 Pedodontide Laboratuvar Tekniği 927003 4 0 0 4 6
PED733 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr