Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endodonti (programId: 5135, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
END701 Pulpal ve Periapikal Dokuların Anatomisi, Fizyolojisi ve Histolojisi 927003 3 0 0 3 6
END702 Pulpal ve Periapikal Dokuların Histolojisi / Fizyopatolojis 927003 3 0 0 3 6
END703 Endodontik Mikrobiyoloji ve İmmunoloji 927003 3 0 0 3 6
END704 Endodontik Hastalıkların Teşhis ve Tedavi Planlamaları 927003 2 2 0 3 6
END705 Endodontik Tedavilerde Kullanılan Materyaller, Alet ve Cihazlar 927003 3 0 0 3 6
END706 Acil Endodontik Tedaviler, Lokal Anestezi, Genel Anestezi ve Sedasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
END707 Pulpal ve Periapikal Doku HastalıklarIIn Etiyolojisi, Teşhis ve Tedavisi 927003 2 2 0 3 6
END708 Endodontik Cerrahi Tedaviler 927003 2 2 0 3 6
END709 Diş Travmalarının Tanı ve Tedavileri 927003 2 2 0 3 6
END710 Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Restorasyonu 927003 2 2 0 3 6
END711 Endodontik Tedavi Hata ve Komplikasyonları (Önlenmesi Düzeltilmesi) Başarının Değerlendirilmesi Retreament 927003 2 2 0 3 6
END712 Endodontide İlaç Kullanımı Sistemik Hastalıklarda Endodontik Tedavi Esasları 927003 3 0 0 3 6
END713 Rezorpsiyonlar ve Tedavileri 927003 2 2 0 3 6
END714 Vital ve Vital Olmayan Dişlerin Pulpa Tedavileri 927003 2 2 0 3 6
END715 Endodontik Radyoğrafi Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
END716 Endodontik Tedavili Dişlerin Renklenmeleri, Beyazlatma 927003 2 2 0 3 6
END717 Endo-Perio Lezyonlar 927003 3 0 0 3 6
END718 Endodonti İle Diş Hekimliğinin Diğer Disiplinleri Arasındaki İlişki 927003 3 0 0 3 6
END719 Orofasiyal ve Dental Ağrıların Ayırıcı Tanıları Flare -Ups 927003 3 0 0 3 6
END721 Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 6
END722 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
END723 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
END701 Pulpal ve Periapikal Dokuların Anatomisi, Fizyolojisi ve Histolojisi 927003 3 0 0 3 6
END702 Pulpal ve Periapikal Dokuların Histolojisi / Fizyopatolojis 927003 3 0 0 3 6
END703 Endodontik Mikrobiyoloji ve İmmunoloji 927003 3 0 0 3 6
END704 Endodontik Hastalıkların Teşhis ve Tedavi Planlamaları 927003 2 2 0 3 6
END705 Endodontik Tedavilerde Kullanılan Materyaller, Alet ve Cihazlar 927003 3 0 0 3 6
END706 Acil Endodontik Tedaviler, Lokal Anestezi, Genel Anestezi ve Sedasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
END707 Pulpal ve Periapikal Doku HastalıklarIIn Etiyolojisi, Teşhis ve Tedavisi 927003 2 2 0 3 6
END708 Endodontik Cerrahi Tedaviler 927003 2 2 0 3 6
END709 Diş Travmalarının Tanı ve Tedavileri 927003 2 2 0 3 6
END710 Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Restorasyonu 927003 2 2 0 3 6
END711 Endodontik Tedavi Hata ve Komplikasyonları (Önlenmesi Düzeltilmesi) Başarının Değerlendirilmesi Retreament 927003 2 2 0 3 6
END712 Endodontide İlaç Kullanımı Sistemik Hastalıklarda Endodontik Tedavi Esasları 927003 3 0 0 3 6
END713 Rezorpsiyonlar ve Tedavileri 927003 2 2 0 3 6
END714 Vital ve Vital Olmayan Dişlerin Pulpa Tedavileri 927003 2 2 0 3 6
END715 Endodontik Radyoğrafi Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
END716 Endodontik Tedavili Dişlerin Renklenmeleri, Beyazlatma 927003 2 2 0 3 6
END717 Endo-Perio Lezyonlar 927003 3 0 0 3 6
END718 Endodonti İle Diş Hekimliğinin Diğer Disiplinleri Arasındaki İlişki 927003 3 0 0 3 6
END719 Orofasiyal ve Dental Ağrıların Ayırıcı Tanıları Flare -Ups 927003 3 0 0 3 6
END721 Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 6
END722 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
END723 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr