Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikolojisi (programId: 5136, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

VFT738 Bilimsel Araştırma ve Yayım Yöntemleri 927001 3 0 0 3 6
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İVFT701 Fundamental Concepts and Principals in Pharmacology 927003 3 0 0 3 6
İVFT702 Fundamental Concepts and Principals in Toxicology 927003 3 0 0 3 6
İVFT703 Central Nervous System Drugs 927003 3 0 0 3 6
İVFT706 Respiratory System Drugs 927003 3 0 0 3 6
İVFT708 Chemotherapeutics I 927003 3 0 0 3 6
İVFT712 Screening and Posting of Scientific Literature 927003 3 0 0 3 6
İVFT723 Biocidal Products and Pesticide Usage in Public Health Area 927003 2 0 0 2 6
İVFT725 Biotechnology in Pharmacology 927003 3 0 0 3 6
İVFT726 Metals and Other Organic Poisons 927003 2 0 0 2 6
İVFT730 Pharmaceutical Drug Forms 927003 2 2 0 3 6
İVFT731 Laboratory Methods in Modern Pharmacology-Toxicology 927003 2 2 0 3 6
İVFT732 Effects and Interactions of Drugs 927003 2 0 0 2 6
VFT701 Farmakolojide Temel Kavram ve İlkeler 927003 3 0 0 3 6
VFT702 Toksikolojide Temel Kavram ve İlkeler 927003 3 0 0 3 6
VFT703 Merkezi Sinir Sistemi İlaçları 927003 3 0 0 3 6
VFT704 Kalp-Damar Sistemi İlaçları 927003 3 0 0 3 6
VFT705 Besinlerde İlaç Kalıntıları 927003 3 0 0 3 6
VFT706 Solunum Sistemi İlaçları 927003 3 0 0 3 6
VFT707 Sindirim Sistemi İlaçları 927003 3 0 0 3 6
VFT709 Pestisitler ve Analizleri 927003 2 2 0 3 6
VFT710 Mikotoksinler ve Analizleri 927003 2 2 0 3 6
VFT711 Bitkisel Zehirler ve Analizleri 927003 3 0 0 3 6
VFT712 Kaynak Tarama ve Aktarımı 927003 3 0 0 3 6
VFT713 Kemoterapötikler II 927003 3 0 0 3 6
VFT714 Çevre Toksikolojisi 927003 3 0 0 3 6
VFT715 Farmakokinetik - Hesaplamalar 927003 3 0 0 3 6
VFT716 Otonom Sinir Sistemi İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT717 Kan ve Kan Şekillerinden Organlara Etkiyen İlaçlar 927003 2 0 0 2 6
VFT718 Yerel Hormonlar 927003 2 0 0 2 6
VFT719 Hormonlar Sistem Farmakolojisi 927003 2 0 0 2 6
VFT720 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisi 927003 3 0 0 3 6
VFT721 Beslenme Farmakolojisi 927003 2 0 0 2 6
VFT722 Metabolizma İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT723 Biosidal Ürünler ve Pestisitlerin Halk Sağlığı Alanında Kullanımları 927003 2 0 0 2 6
VFT724 Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi 927003 2 0 0 2 6
VFT725 Farmakolojide Biyoteknoloji 927003 3 0 0 3 6
VFT726 Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler 927003 2 0 0 2 6
VFT727 İmmünotoksikoloji 927003 2 0 0 2 6
VFT728 Kimyasal ve Biyolojik Silahlar 927003 2 0 0 2 6
VFT729 Forensik Toksikoloji, Biyolojik Materyalden Zehirlenen İzolasyonu ve İdentifikasyonu 927003 2 2 0 3 6
VFT730 Farmasötik İlaç Şekilleri 927003 2 2 0 3 6
VFT732 İlaçların Etkileri ve İlaç Etkişimleri 927003 2 0 0 2 6
VFT733 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
VFT734 Doping Amaçlı Kullanılan Maddeler 927003 2 0 0 2 6
VFT735 Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VFT736 Laboratuar Hayvanlarında İlaç Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
VFT737 Hayvanlarda Ötenazi 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İVFT701 Fundamental Concepts and Principals in Pharmacology 927003 3 0 0 3 6
İVFT702 Fundamental Concepts and Principals in Toxicology 927003 3 0 0 3 6
İVFT703 Central Nervous System Drugs 927003 3 0 0 3 6
İVFT706 Respiratory System Drugs 927003 3 0 0 3 6
İVFT708 Chemotherapeutics I 927003 3 0 0 3 6
İVFT712 Screening and Posting of Scientific Literature 927003 3 0 0 3 6
İVFT723 Biocidal Products and Pesticide Usage in Public Health Area 927003 2 0 0 2 6
İVFT725 Biotechnology in Pharmacology 927003 3 0 0 3 6
İVFT726 Metals and Other Organic Poisons 927003 2 0 0 2 6
İVFT730 Pharmaceutical Drug Forms 927003 2 2 0 3 6
İVFT731 Laboratory Methods in Modern Pharmacology-Toxicology 927003 2 2 0 3 6
İVFT732 Effects and Interactions of Drugs 927003 2 0 0 2 6
VFT703 Merkezi Sinir Sistemi İlaçları 927003 3 0 0 3 6
VFT704 Kalp-Damar Sistemi İlaçları 927003 3 0 0 3 6
VFT705 Besinlerde İlaç Kalıntıları 927003 3 0 0 3 6
VFT706 Solunum Sistemi İlaçları 927003 3 0 0 3 6
VFT707 Sindirim Sistemi İlaçları 927003 3 0 0 3 6
VFT709 Pestisitler ve Analizleri 927003 2 2 0 3 6
VFT710 Mikotoksinler ve Analizleri 927003 2 2 0 3 6
VFT711 Bitkisel Zehirler ve Analizleri 927003 3 0 0 3 6
VFT712 Kaynak Tarama ve Aktarımı 927003 3 0 0 3 6
VFT713 Kemoterapötikler II 927003 3 0 0 3 6
VFT714 Çevre Toksikolojisi 927003 3 0 0 3 6
VFT715 Farmakokinetik - Hesaplamalar 927003 3 0 0 3 6
VFT716 Otonom Sinir Sistemi İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT717 Kan ve Kan Şekillerinden Organlara Etkiyen İlaçlar 927003 2 0 0 2 6
VFT718 Yerel Hormonlar 927003 2 0 0 2 6
VFT719 Hormonlar Sistem Farmakolojisi 927003 2 0 0 2 6
VFT720 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisi 927003 3 0 0 3 6
VFT721 Beslenme Farmakolojisi 927003 2 0 0 2 6
VFT722 Metabolizma İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT723 Biosidal Ürünler ve Pestisitlerin Halk Sağlığı Alanında Kullanımları 927003 2 0 0 2 6
VFT724 Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi 927003 2 0 0 2 6
VFT725 Farmakolojide Biyoteknoloji 927003 3 0 0 3 6
VFT726 Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler 927003 2 0 0 2 6
VFT727 İmmünotoksikoloji 927003 2 0 0 2 6
VFT728 Kimyasal ve Biyolojik Silahlar 927003 2 0 0 2 6
VFT729 Forensik Toksikoloji, Biyolojik Materyalden Zehirlenen İzolasyonu ve İdentifikasyonu 927003 2 2 0 3 6
VFT730 Farmasötik İlaç Şekilleri 927003 2 2 0 3 6
VFT732 İlaçların Etkileri ve İlaç Etkişimleri 927003 2 0 0 2 6
VFT733 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
VFT734 Doping Amaçlı Kullanılan Maddeler 927003 2 0 0 2 6
VFT735 Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VFT736 Laboratuar Hayvanlarında İlaç Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
VFT737 Hayvanlarda Ötenazi 927003 2 0 0 2 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr