Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik İç Hastalıkları (programId: 5142, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VİÇ708 Evcil Hayvanlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ713 Evcil Hayvanlarda Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ714 Evcil Hayvanlarda Zoonozlar 927003 3 0 0 3 6
VİÇ715 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmeler 927003 3 0 0 3 6
VİÇ716 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar 927003 3 0 0 3 6
VİÇ720 Evcil Hayvanlarda Acil Müdahale ve Yoğun Bakım 927003 3 0 0 3 6
VİÇ728 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmelerin Klinik ve Laboratuvar Tanıları ve Sağaltım 927003 0 6 0 3 6
VİÇ730 Atların Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltım 927003 0 6 0 3 6
VİÇ733 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ734 Evcil Hayvanlarda Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ735 Evcil Hayvanlarda Solunum Sistemi Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ736 Evcil Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ737 Evcil Hayvanlarda Deri Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ738 Köpek ve Kedilerde Endokrin Sistem Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VİÇ739 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VİÇ740 Köpek ve Kedilerde Enfeksiyöz Hastalıklar 927003 2 0 0 2 6
VİÇ741 Köpek ve Kedilerde İmmun Sistem Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VİÇ742 Evcil Hayvanlarda İmmunizasyon 927003 2 0 0 2 6
VİÇ743 Evcil Hayvanlarda Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ744 Evcil Hayvanlarda Zoonozlar 927003 3 0 0 3 6
VİÇ745 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmeler 927003 3 0 0 3 6
VİÇ746 Atların Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ747 Atların Üriner ve Kardiyovaskuler Sistem Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ748 Atların Deri ve Sinir Sistemi Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ749 Evcil Hayvanlarda Klinik Muayene Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VİÇ750 Evcil Hayvanlarda Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ751 Evcil Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ752 Evcil Hayvan Hastalıklarında Görüntüleme Tekniğine Dayalı Tanı Yöntemleri 927003 3 2 0 4 6
VİÇ753 Evcil Hayvan Hastalıklarında Biyogüvenlik ve Halk Sağlığı 927003 3 0 0 3 6
VİÇ754 Kafes Kuşu ve Ekzotik Hayvan Hastalıkları 927003 3 2 0 4 6
VİÇ755 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltım 927003 0 6 0 3 6
VİÇ756 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıkların Klinik ve Laboratuar Tanıları ve Sağaltım 927003 0 6 0 3 6
VİÇ757 Evcil Hayvanlarda Acil Müdahale ve Yoğun Bakım Yöntemleri ve Sağaltım 927003 0 6 0 3 6
VİÇ758 Köpek ve Kedilerin Deri Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Sağaltım 927003 0 6 0 3 6
VİÇ759 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VİÇ760 Evcil Hayvanlarda Davranış Bozuklukları ve Tedavisi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VİÇ708 Evcil Hayvanlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ713 Evcil Hayvanlarda Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ714 Evcil Hayvanlarda Zoonozlar 927003 3 0 0 3 6
VİÇ715 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmeler 927003 3 0 0 3 6
VİÇ716 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar 927003 3 0 0 3 6
VİÇ720 Evcil Hayvanlarda Acil Müdahale ve Yoğun Bakım 927003 3 0 0 3 6
VİÇ728 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmelerin Klinik ve Laboratuvar Tanıları ve Sağaltım 927003 0 6 0 3 6
VİÇ730 Atların Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltım 927003 0 6 0 3 6
VİÇ733 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ734 Evcil Hayvanlarda Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ735 Evcil Hayvanlarda Solunum Sistemi Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ736 Evcil Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ737 Evcil Hayvanlarda Deri Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ738 Köpek ve Kedilerde Endokrin Sistem Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VİÇ739 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VİÇ740 Köpek ve Kedilerde Enfeksiyöz Hastalıklar 927003 2 0 0 2 6
VİÇ741 Köpek ve Kedilerde İmmun Sistem Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VİÇ742 Evcil Hayvanlarda İmmunizasyon 927003 2 0 0 2 6
VİÇ743 Evcil Hayvanlarda Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ744 Evcil Hayvanlarda Zoonozlar 927003 3 0 0 3 6
VİÇ745 Evcil Hayvanlarda Zehirlenmeler 927003 3 0 0 3 6
VİÇ746 Atların Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ747 Atların Üriner ve Kardiyovaskuler Sistem Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ748 Atların Deri ve Sinir Sistemi Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ749 Evcil Hayvanlarda Klinik Muayene Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VİÇ750 Evcil Hayvanlarda Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ751 Evcil Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VİÇ752 Evcil Hayvan Hastalıklarında Görüntüleme Tekniğine Dayalı Tanı Yöntemleri 927003 3 2 0 4 6
VİÇ753 Evcil Hayvan Hastalıklarında Biyogüvenlik ve Halk Sağlığı 927003 3 0 0 3 6
VİÇ754 Kafes Kuşu ve Ekzotik Hayvan Hastalıkları 927003 3 2 0 4 6
VİÇ755 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltım 927003 0 6 0 3 6
VİÇ756 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıkların Klinik ve Laboratuar Tanıları ve Sağaltım 927003 0 6 0 3 6
VİÇ757 Evcil Hayvanlarda Acil Müdahale ve Yoğun Bakım Yöntemleri ve Sağaltım 927003 0 6 0 3 6
VİÇ758 Köpek ve Kedilerin Deri Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Sağaltım 927003 0 6 0 3 6
VİÇ759 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VİÇ760 Evcil Hayvanlarda Davranış Bozuklukları ve Tedavisi 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr