Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner) (programId: 5145, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İVHB746 Plant Originated Feeds and Their Technology 927003 2 2 0 3 6
İVHB754 Nutrition of Dairy Cow 927003 3 0 0 3 6
İVHB755 Nutrition of Beef Cattle  927003 3 0 0 3 6
İVHB756 Sheep and Goat Nutrition  927003 3 0 0 3 6
İVHB757 Nutritional Diseases in Ruminants  927003 3 0 0 3 6
İVHB761 Poultry Nutrition  927003 3 0 0 3 6
İVHB771 Protein Evaluation Systems in Feeds  927003 2 2 0 3 6
İVHB772 Energy Evaluation Systems in Feeds  927003 2 2 0 3 6
İVHB773 Rumen Microbiology and Fermentation  927003 2 2 0 3 6
VHB746 Bitkisel Kökenli Yemler ve Teknolojisi 927003 2 2 0 3 6
VHB747 Hayvansal Yemler ve Teknolojisi 927003 2 2 0 3 6
VHB748 Temel Besin Maddeleri ve Metabolizmaları 927003 3 0 0 3 6
VHB749 Etkin Besin Maddeleri ve Metabolizları 927003 3 0 0 3 6
VHB750 Yem Güvenliği ve Mevzuatı 927003 3 0 0 3 6
VHB751 Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 927003 3 0 0 3 6
VHB752 Yemlerde Ham Besin Madde Analizleri 927003 2 2 0 3 6
VHB753 Yem Katkı Maddeleri 927003 3 0 0 3 6
VHB754 Süt İneği Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
VHB755 Besi Sığırı Besleme 927003 3 0 0 3 6
VHB756 Koyun ve Keçi Besleme 927003 3 0 0 3 6
VHB757 Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB758 At Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB759 Buzağı, Kuzu ve Oğlak Besleme 927003 3 0 0 3 6
VHB760 Kaz, Ördek, Hindi ve Bıldırcın Besleme 927003 3 0 0 3 6
VHB761 Tavuk Besleme 927003 3 0 0 3 6
VHB762 Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB763 Kedi ve Köpek Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB764 Balık Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB765 Domuz Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB766 Kürk Hayvanı Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB767 Yabani Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB768 Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
VHB769 Arı Besleme 927003 3 0 0 3 6
VHB770 Rasyon Hazırlama Metodları 927003 2 2 0 3 6
VHB771 Yemlerde Protein Değerlendirme Sistemleri 927003 2 2 0 3 6
VHB772 Yemlerde Enerji Değerlendirme Sistemleri 927003 2 2 0 3 6
VHB773 Rumen Mikrobiyolojisi ve Fermentasyonu 927003 2 2 0 3 6
VHB774 Biyokimyasal Hesaplamalar 927003 2 2 0 3 6
VHB775 Hayvan Beslemede Enstrümental Analiz Metodları 927003 2 2 0 3 6
VHB776 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İVHB746 Plant Originated Feeds and Their Technology 927003 2 2 0 3 6
İVHB754 Nutrition of Dairy Cow 927003 3 0 0 3 6
İVHB755 Nutrition of Beef Cattle  927003 3 0 0 3 6
İVHB756 Sheep and Goat Nutrition  927003 3 0 0 3 6
İVHB757 Nutritional Diseases in Ruminants  927003 3 0 0 3 6
İVHB761 Poultry Nutrition  927003 3 0 0 3 6
İVHB771 Protein Evaluation Systems in Feeds  927003 2 2 0 3 6
İVHB772 Energy Evaluation Systems in Feeds  927003 2 2 0 3 6
İVHB773 Rumen Microbiology and Fermentation  927003 2 2 0 3 6
VHB746 Bitkisel Kökenli Yemler ve Teknolojisi 927003 2 2 0 3 6
VHB747 Hayvansal Yemler ve Teknolojisi 927003 2 2 0 3 6
VHB748 Temel Besin Maddeleri ve Metabolizmaları 927003 3 0 0 3 6
VHB749 Etkin Besin Maddeleri ve Metabolizları 927003 3 0 0 3 6
VHB750 Yem Güvenliği ve Mevzuatı 927003 3 0 0 3 6
VHB751 Yemlerde Antinutrisyonel Faktörler 927003 3 0 0 3 6
VHB752 Yemlerde Ham Besin Madde Analizleri 927003 2 2 0 3 6
VHB753 Yem Katkı Maddeleri 927003 3 0 0 3 6
VHB754 Süt İneği Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
VHB755 Besi Sığırı Besleme 927003 3 0 0 3 6
VHB756 Koyun ve Keçi Besleme 927003 3 0 0 3 6
VHB757 Ruminantlarda Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB758 At Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB759 Buzağı, Kuzu ve Oğlak Besleme 927003 3 0 0 3 6
VHB760 Kaz, Ördek, Hindi ve Bıldırcın Besleme 927003 3 0 0 3 6
VHB761 Tavuk Besleme 927003 3 0 0 3 6
VHB762 Kanatlılarda Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB763 Kedi ve Köpek Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB764 Balık Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB765 Domuz Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB766 Kürk Hayvanı Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB767 Yabani Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VHB768 Laboratuar Hayvanlarının Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
VHB769 Arı Besleme 927003 3 0 0 3 6
VHB770 Rasyon Hazırlama Metodları 927003 2 2 0 3 6
VHB771 Yemlerde Protein Değerlendirme Sistemleri 927003 2 2 0 3 6
VHB772 Yemlerde Enerji Değerlendirme Sistemleri 927003 2 2 0 3 6
VHB773 Rumen Mikrobiyolojisi ve Fermentasyonu 927003 2 2 0 3 6
VHB774 Biyokimyasal Hesaplamalar 927003 2 2 0 3 6
VHB775 Hayvan Beslemede Enstrümental Analiz Metodları 927003 2 2 0 3 6
VHB776 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr