Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner) (programId: 5147, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VST702 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 927003 3 0 0 3 6
VST703 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 927003 3 0 0 3 6
VST704 Gametogenesis, Fertilizasyon ve İmplantasyon 927003 3 0 0 3 6
VST705 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus, Kızgınlık Belirtileri ve Kızgınlık Saptama Yöntemleri 927003 3 2 0 4 6
VST706 Androlojik Muayeneler 927003 3 0 0 3 6
VST707 Erkek Damızlıkların Seçimi, Bakımı ve Yetiştirme Hijyeni 927003 2 2 0 3 6
VST708 Sperma Alma Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VST709 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi 927003 2 4 0 4 6
VST710 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması 927003 3 2 0 4 6
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 927003 2 0 0 2 6
VST712 Spermanın Dondurma Biçim ve Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VST713 Hayvancılığın Gelişmesinde Suni Tohumlamanın Etkisi 927003 2 0 0 2 6
VST714 Hayvan Türlerinde Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VST715 Evcil Hayvan Türlerinde Suni Tohumlama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VST716 Sığırlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 3 2 0 4 6
VST717 Atlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST718 Koyun ve Keçilerde Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST719 Deney Hayvanlarında Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST720 Deve ve Mandalarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 3 0 0 3 6
VST721 Köpek ve Kedilerde Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 3 2 0 4 6
VST722 Kanatlılarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST723 Balıklarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST724 Domuzlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 3 0 0 3 6
VST725 Dölverimi, Dölverimi Düşüklüğü ve Kısırlık 927003 3 0 0 3 6
VST726 Evcil Hayvanlarda İnfertilite Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VST727 Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Nedenleri 927003 3 0 0 3 6
VST728 Reprodüktif Biyoteknoloji ve Uygulamlar 927003 2 2 0 3 6
VST729 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli 927003 3 2 0 4 6
VST730 Embriyonun İn Vitro Değerlendirilmesi ve Dondurma Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VST731 Kaynak Tarama ve Bilimsel Yenilikler 927003 2 0 0 2 6
VST732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VST702 Dölermenin Biyolojik Mekanizması 927003 3 0 0 3 6
VST703 Reprodüktif Hormonlar ve Etki Mekanizmaları 927003 3 0 0 3 6
VST704 Gametogenesis, Fertilizasyon ve İmplantasyon 927003 3 0 0 3 6
VST705 Hayvan Türlerinde Seksüel Siklus, Kızgınlık Belirtileri ve Kızgınlık Saptama Yöntemleri 927003 3 2 0 4 6
VST706 Androlojik Muayeneler 927003 3 0 0 3 6
VST707 Erkek Damızlıkların Seçimi, Bakımı ve Yetiştirme Hijyeni 927003 2 2 0 3 6
VST708 Sperma Alma Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VST709 Spermanın Muayene ve Değerlendirilmesi 927003 2 4 0 4 6
VST710 Spermanın Kısa ve Uzun Süreli Saklanması 927003 3 2 0 4 6
VST711 Biyolojik Materyalin Dondurulması ve Kryoprotektanlar 927003 2 0 0 2 6
VST712 Spermanın Dondurma Biçim ve Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VST713 Hayvancılığın Gelişmesinde Suni Tohumlamanın Etkisi 927003 2 0 0 2 6
VST714 Hayvan Türlerinde Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VST715 Evcil Hayvan Türlerinde Suni Tohumlama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VST716 Sığırlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 3 2 0 4 6
VST717 Atlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST718 Koyun ve Keçilerde Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST719 Deney Hayvanlarında Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST720 Deve ve Mandalarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 3 0 0 3 6
VST721 Köpek ve Kedilerde Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 3 2 0 4 6
VST722 Kanatlılarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST723 Balıklarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 2 2 0 3 6
VST724 Domuzlarda Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 3 0 0 3 6
VST725 Dölverimi, Dölverimi Düşüklüğü ve Kısırlık 927003 3 0 0 3 6
VST726 Evcil Hayvanlarda İnfertilite Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VST727 Erkek Hayvanlarda İnfertilite ve Nedenleri 927003 3 0 0 3 6
VST728 Reprodüktif Biyoteknoloji ve Uygulamlar 927003 2 2 0 3 6
VST729 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli 927003 3 2 0 4 6
VST730 Embriyonun İn Vitro Değerlendirilmesi ve Dondurma Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VST731 Kaynak Tarama ve Bilimsel Yenilikler 927003 2 0 0 2 6
VST732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr