Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Biyokimyası (programId: 5151, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VBK701- Biyofiziksel Kimya 927003 3 0 0 3 6
VBK702 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK703 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK704 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK705 Lipidlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK706 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması 927003 3 0 0 3 6
VBK707 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VBK708 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri 927003 2 2 0 3 6
VBK709 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VBK710 Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 927003 2 2 0 3 6
VBK711 Nükleer Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK712 Biyokimya Laboratuvarının Organizasyonu, Yönetimi ve Kalite Kontrolu 927003 3 0 0 3 6
VBK713 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar 927003 3 0 0 3 6
VBK714 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK715 Temel Laboratuvar Hesaplamaları 927003 3 0 0 3 6
VBK716 Enzimler 927003 3 0 0 3 6
VBK717 Protein Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VBK718 Vücut Sıvıları ve Dokuları Kimyası 927003 2 0 0 2 6
VBK719 Karbonhidrat Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VBK720 Lipid Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VBK721 Sıvı Elektrolit Dengesi 927003 2 0 0 2 6
VBK722 Rutin Biyokimya Testleri 927003 0 4 0 2 6
VBK723 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği 927003 0 4 0 2 6
VBK724 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı 927003 0 4 0 2 6
VBK725 Klinik Enzimoloji 927003 0 4 0 2 6
VBK726 Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar ve Çalışma Prensipleri 927003 0 4 0 2 6
VBK727 Enzimlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK728 Protein Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK729 Amino Asit Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK730 Karbonhidrat Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK731 Lipid Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK732 Koenzimlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK733 Fotometrik Ölçüm Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VBK734 Klinik Biyokimya 927003 2 2 0 3 6
VBK735 Proteinlerin İzalasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VBK736 Biyokimyasal Testlerde Yöntem Seçimi 927003 2 2 0 3 6
VBK737 Karbonhidrat Metabolizması Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VBK738 Mineral Maddelerin Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK739 Lipoproteinlerin Yapıları, Fonksiyonları ve Klinik Önemi 927003 3 0 0 3 6
VBK740 Beslenme Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK741 Karaciğer Detoksifikasyon Reaksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK742 Biyolojik Mebranlar ve Transport Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
VBK743 Ara Metabolizma 927003 3 0 0 3 6
VBK744 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma 927003 2 0 0 2 6
VBK745 Nükleik Asitlerin Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK746 Hücresel Koruma ve Onarım Mekanizmaları 927003 2 0 0 2 6
VBK747 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK748 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK749 Biyokatalizörlerin Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK750 Kanda Lipoprotein Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK751 Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi 927003 0 4 0 2 6
VBK752 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK753 Solunum Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK754 Sindirim Biyokimyası 927003 2 0 0 2 6
VBK755 Doku ve Organ Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK756 Ruminantlarda Karbonhidrat, Protein ve Lipid Metabolizmaları 927003 3 0 0 3 6
VBK757 Biyoelementler ve Metabolizmaları 927003 2 0 0 2 6
VBK758 Biyoenerjetikler 927003 2 2 0 3 6
VBK759 Böbrek Fonksiyon Testleri 927003 2 2 0 3 6
VBK760 Böbrek, İdrar Yolu ve Safra Taşı Analizleri Klinik Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
VBK761 Elektroforetik Teknikler 927003 2 2 0 3 6
VBK762 Açlıkta ve Patolojik Hallerde Metabolizma 927003 3 0 0 3 6
VBK763 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 927003 3 0 0 3 6
VBK764 Akut Faz Proteinlerinin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK765 Üreme Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK766 Elisa Tekniği ve Klinik Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
VBK767 Vitamin Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK768 Antioksidan Analiz Yöntemleri 927003 0 4 0 2 6
VBK769 Karaciğer Fonksiyon Testleri 927003 0 4 0 2 6
VBK770 Stereoid Hormon Testleri 927003 0 4 0 2 6
VBK771 Metabolik Hastalıkların Teşhisinde Kullanılan Testler 927003 0 4 0 2 6
VBK772 Elektron Transport Sistem ve Oksidatif Fosforilasyon 927003 3 0 0 3 6
VBK773 Organlararası Metabolik İlişkiler 927003 3 0 0 3 6
VBK774 Proteolitik Enzimleri 927003 3 0 0 3 6
VBK775 Kas ve Motor Sistemleri Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK776 Bağışıklık Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK777 Ruminantlarda Enerji Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK778 Kemik Metabolizması ve Kemik Hastalıklarında Biyokimyasal Belirteçler 927003 3 0 0 3 6
VBK779 Rekombinant Dna Teknolojisi 927003 3 0 0 3 6
VBK780 Biyolojik Oksidasyon ve Solunum Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK781 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler 927003 2 2 0 3 6
VBK782 Akut Faz Proteinlerinin Klinik Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
VBK783 Klinik Endokrinoloji 927003 2 2 0 3 6
VBK784 Genetikte İfadenin Düzenlenmesi 927003 2 2 0 3 6
VBK785 Metabolik Yollar 927003 3 0 0 3 6
VBK786 Sitokinler 927003 3 0 0 3 6
VBK787 Kanser Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK788 Pürin ve Pirimidin Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK789 Nörosteroidler 927003 3 0 0 3 6
VBK790 Biyoteknolojik Uygulamalar ve Prensipleri 927003 3 0 0 3 6
VBK791 Kramatoğrafi Teknikleri 927003 0 4 0 2 6
VBK792 Veteriner Biyokimyada Laboratuvar Teşhis 927003 0 4 0 2 6
VBK793 Akut Faz Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK794 Hormonların Analiz Yöntemleri 927003 0 4 0 2 6
VBK795 Elisa Yöntemi ve Uygulaması 927003 0 4 0 2 6
VBK796 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar 927003 2 0 0 2 6
VBK797 Laboratuvar Hayvanları Biyokimyası 927003 2 0 0 2 6
VBK799 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VBK702 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK703 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK704 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK705 Lipidlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK706 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması 927003 3 0 0 3 6
VBK707 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VBK708 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri 927003 2 2 0 3 6
VBK709 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VBK710 Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 927003 2 2 0 3 6
VBK711 Nükleer Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK712 Biyokimya Laboratuvarının Organizasyonu, Yönetimi ve Kalite Kontrolu 927003 3 0 0 3 6
VBK713 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar 927003 3 0 0 3 6
VBK714 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK715 Temel Laboratuvar Hesaplamaları 927003 3 0 0 3 6
VBK716 Enzimler 927003 3 0 0 3 6
VBK717 Protein Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VBK718 Vücut Sıvıları ve Dokuları Kimyası 927003 2 0 0 2 6
VBK719 Karbonhidrat Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VBK720 Lipid Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VBK721 Sıvı Elektrolit Dengesi 927003 2 0 0 2 6
VBK722 Rutin Biyokimya Testleri 927003 0 4 0 2 6
VBK723 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği 927003 0 4 0 2 6
VBK724 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı 927003 0 4 0 2 6
VBK725 Klinik Enzimoloji 927003 0 4 0 2 6
VBK726 Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar ve Çalışma Prensipleri 927003 0 4 0 2 6
VBK727 Enzimlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK728 Protein Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK729 Amino Asit Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK730 Karbonhidrat Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK731 Lipid Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK732 Koenzimlerin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK733 Fotometrik Ölçüm Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VBK734 Klinik Biyokimya 927003 2 2 0 3 6
VBK735 Proteinlerin İzalasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VBK736 Biyokimyasal Testlerde Yöntem Seçimi 927003 2 2 0 3 6
VBK737 Karbonhidrat Metabolizması Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VBK738 Mineral Maddelerin Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK739 Lipoproteinlerin Yapıları, Fonksiyonları ve Klinik Önemi 927003 3 0 0 3 6
VBK740 Beslenme Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK741 Karaciğer Detoksifikasyon Reaksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK742 Biyolojik Mebranlar ve Transport Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
VBK743 Ara Metabolizma 927003 3 0 0 3 6
VBK744 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma 927003 2 0 0 2 6
VBK745 Nükleik Asitlerin Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK746 Hücresel Koruma ve Onarım Mekanizmaları 927003 2 0 0 2 6
VBK747 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK748 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK749 Biyokatalizörlerin Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK750 Kanda Lipoprotein Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK751 Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi 927003 0 4 0 2 6
VBK752 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK753 Solunum Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK754 Sindirim Biyokimyası 927003 2 0 0 2 6
VBK755 Doku ve Organ Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK756 Ruminantlarda Karbonhidrat, Protein ve Lipid Metabolizmaları 927003 3 0 0 3 6
VBK757 Biyoelementler ve Metabolizmaları 927003 2 0 0 2 6
VBK758 Biyoenerjetikler 927003 2 2 0 3 6
VBK759 Böbrek Fonksiyon Testleri 927003 2 2 0 3 6
VBK760 Böbrek, İdrar Yolu ve Safra Taşı Analizleri Klinik Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
VBK761 Elektroforetik Teknikler 927003 2 2 0 3 6
VBK762 Açlıkta ve Patolojik Hallerde Metabolizma 927003 3 0 0 3 6
VBK763 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 927003 3 0 0 3 6
VBK764 Akut Faz Proteinlerinin Yapıları ve Fonksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VBK765 Üreme Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK766 Elisa Tekniği ve Klinik Kullanımı 927003 3 0 0 3 6
VBK767 Vitamin Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK768 Antioksidan Analiz Yöntemleri 927003 0 4 0 2 6
VBK769 Karaciğer Fonksiyon Testleri 927003 0 4 0 2 6
VBK770 Stereoid Hormon Testleri 927003 0 4 0 2 6
VBK771 Metabolik Hastalıkların Teşhisinde Kullanılan Testler 927003 0 4 0 2 6
VBK772 Elektron Transport Sistem ve Oksidatif Fosforilasyon 927003 3 0 0 3 6
VBK773 Organlararası Metabolik İlişkiler 927003 3 0 0 3 6
VBK774 Proteolitik Enzimleri 927003 3 0 0 3 6
VBK775 Kas ve Motor Sistemleri Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK776 Bağışıklık Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK777 Ruminantlarda Enerji Metabolizması 927003 3 0 0 3 6
VBK778 Kemik Metabolizması ve Kemik Hastalıklarında Biyokimyasal Belirteçler 927003 3 0 0 3 6
VBK779 Rekombinant Dna Teknolojisi 927003 3 0 0 3 6
VBK780 Biyolojik Oksidasyon ve Solunum Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK781 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler 927003 2 2 0 3 6
VBK782 Akut Faz Proteinlerinin Klinik Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
VBK783 Klinik Endokrinoloji 927003 2 2 0 3 6
VBK784 Genetikte İfadenin Düzenlenmesi 927003 2 2 0 3 6
VBK785 Metabolik Yollar 927003 3 0 0 3 6
VBK786 Sitokinler 927003 3 0 0 3 6
VBK787 Kanser Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK788 Pürin ve Pirimidin Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
VBK789 Nörosteroidler 927003 3 0 0 3 6
VBK790 Biyoteknolojik Uygulamalar ve Prensipleri 927003 3 0 0 3 6
VBK791 Kramatoğrafi Teknikleri 927003 0 4 0 2 6
VBK792 Veteriner Biyokimyada Laboratuvar Teşhis 927003 0 4 0 2 6
VBK793 Akut Faz Analizleri 927003 0 4 0 2 6
VBK794 Hormonların Analiz Yöntemleri 927003 0 4 0 2 6
VBK795 Elisa Yöntemi ve Uygulaması 927003 0 4 0 2 6
VBK796 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar 927003 2 0 0 2 6
VBK797 Laboratuvar Hayvanları Biyokimyası 927003 2 0 0 2 6
VBK799 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr