Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor (programId: 5155, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BES601 Antrenman Teorisi 927003 3 0 0 3 6
BES603 Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri 927003 3 0 0 3 6
BES604 Spor Teşkilatı Organizasyonu ve Yönetimi 927003 2 0 0 2 6
BES606 Spor ve Sağlık 927003 3 0 0 3 6
BES607 Fonksiyonel Anatomi 927003 3 0 0 3 6
BES608 Spor Tarihi ve Kültürü 927003 3 0 0 3 6
BES609 Spor Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6
BES611 Spor Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
BES612 Beden Eğitimi ve Sporda Geliştirme ve Organizasyon 927003 3 0 0 3 6
BES613 Sporu Yaygınlaştırma Stratejileri 927003 3 0 0 3 6
BES614 Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik 927003 3 0 0 3 6
BES615 Karşılaştırmalı Spor Eğitimi ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
BES616 Geleneksel Türk Sporları 927003 3 0 0 3 6
BES617 Hareket Bilgisi 927003 3 0 0 3 6
BES618 Spor Organizasyonu ve Medya İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
BES619 Beden Eğitimi ve Sporda Yeni Eğilimler ve Yönelimler 927003 3 0 0 3 6
BES620 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Metodları 927003 3 0 0 3 6
BES621 Spor Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
BES622 Sporda Ergojenik Yardım 927003 3 0 0 3 6
BES623 Sporda Pazarlama, Sponsorluk ve Yatırım Projeleri 927003 0 2 0 1 6
BES624 Okul Öncesi Oyun Programları ve Aile Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
BES625 Masaj Uygulama Çalışmaları 927003 0 2 0 1 6
BES626 Hareket ve Antrenman Programlarının Öğretimi 927003 3 0 0 3 6
BES627 Spor Politikalarının Hedef ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
BES628 Sporda Psiko-Sosyal Alan Programı Öğretimi 927003 3 0 0 3 6
BES629 Sporcu Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
BES630 Biyokimya 927003 3 0 0 3 6
BES631 Sporda Doping 927003 3 0 0 3 6
BES632 Rekreasyon 927003 3 0 0 3 6
BES635 Özel Antrenman Bilgisi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BES701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
BES702 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
BES704 Gelişmiş Antrenman Bilgisi 927003 3 0 0 3 6
BES705 İleri Fonsiyonel Anatomi 927003 2 2 0 3 6
BES706 Spor Literatürü ve Özetleme 927003 3 0 0 3 6
BES707 Gençlik ve Sporda Yeniden Yapılanma 927003 3 0 0 3 6
BES708 Rekreasyon Faaliyet Alanlarının Planlanması 927003 3 0 0 3 6
BES709 Sporda Gelişmiş Performans Testleri 927003 3 0 0 3 6
BES710 Değişik Yaşlarda Spor ve Sağlık İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
BES711 Türk Kültürü ve Spor Tarihinde Alan Araştırmaları 927003 3 0 0 3 6
BES713 Sporda Yaralanmalar ve Korunma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
BES714 Beden Eğitiminde İşletme 927003 3 0 0 3 6
BES715 Egzersiz Biyokimyası 927003 2 0 0 2 6
BES716 Sporda Kulüp, Federasyon ve Üst Kuruluş Yapıları 927003 3 0 0 3 6
BES717 Psikostimülan İlaçlar 927003 3 0 0 3 6
BES718 Gençlik ve Sporda Sosyal Güvenlik 927003 3 0 0 3 6
BES719 Karşılaştırmalı Gençlik Spor ve Rekreasyon Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
BES720 Egzersiz ve Rehabilitasyon Tedavisi 927003 3 0 0 3 6
BES721 Yaşlılarda Egzersiz Uygulaması 927003 0 2 0 1 6
BES722 Hamilelikte Egzersiz Çalışması 927003 0 2 0 1 6
BES723 Engellilerde Egzersiz ve Spor Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
BES724 Sporda Maç Analizleri 927003 3 0 0 3 6
BES725 Beden Eğitimi ve Sporda Ölçme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 6
BES726 Spoda Taktik Stratejileri 927003 3 0 0 3 6
BES727 Mahalli İdarelerde Gençlik ve Spor Meseleleri 927003 3 0 0 3 6
BES728 Beden Eğitimi ve Sporda Medya Eğitimi ve Sorunları 927003 3 0 0 3 6
BES729 Branşlara Göre Antrenman Programları Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
BES730 Seçkin Sporcu Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr