Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sinir Bilimleri (programId: 5157, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSİN701 Cellular Neurobiology 927003 3 0 0 3 6
İSİN702 Advanced Neuroscience 927003 4 0 0 4 6
İSİN703 Basic Neuroscience 927003 2 2 0 3 6
İSİN704 Functional Neuroanatomy I 927003 3 0 0 3 6
İSİN705 Laboratory Techiques in Neurobiology I 927003 2 2 0 3 6
İSİN706 Öğrenme ve Belleğin Nörobiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
İSİN707 Functional Neuroanatomy II 927003 3 0 0 3 6
İSİN708 Reseach Techniques in Neuroscience 927003 3 0 0 3 6
İSİN710 Sensory and Motor Sytems of the Brain 927003 2 2 0 3 6
İSİN711 Systems and Models in Cognitive Psychology 927003 3 0 0 3 6
İSİN713 Biostatistics 927003 3 0 0 3 6
SİN701 Hücre Nörobiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SİN702 İleri Sinirbilimler 927003 3 0 0 3 6
SİN703 Temel Sinirbilimler 927003 2 2 0 3 6
SİN704 İşlevsel Nöroanatomi I 927003 3 0 0 3 6
SİN705 Nörobiyolojide Laboratuvar Teknikleri I 927003 2 2 0 3 6
SİN706 Öğrenme ve Belleğin Nörobiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SİN707 İşlevsel Nöroanatomi II 927003 3 0 0 3 6
SİN710 Beynin Duysal ve Motor Sistemleri 927003 2 2 0 3 6
SİN711 Bilişsel Psikolojide Sistemler ve Modeller 927003 3 0 0 3 6
SİN712 Sinirbilim Makale Saati 927003 0 2 0 1 6
SİN713 Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 6
SİN714 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
SİN715 Nörofarmakoloji 927003 3 0 0 3 6
SİN716 Nörogenetik 927003 3 0 0 3 6
SİN717 Nöroimmünoloji 927003 3 0 0 3 6
SİN718 Nöromodülasyon 927003 3 0 0 3 6
SİN719 Nöropazarlamada Dizayn 927003 3 0 0 3 6
SİN720 Nöropazarlamada Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSİN701 Cellular Neurobiology 927003 3 0 0 3 6
İSİN702 Advanced Neuroscience 927003 4 0 0 4 6
İSİN703 Basic Neuroscience 927003 2 2 0 3 6
İSİN704 Functional Neuroanatomy I 927003 3 0 0 3 6
İSİN705 Laboratory Techiques in Neurobiology I 927003 2 2 0 3 6
İSİN706 Öğrenme ve Belleğin Nörobiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
İSİN707 Functional Neuroanatomy II 927003 3 0 0 3 6
İSİN708 Reseach Techniques in Neuroscience 927003 3 0 0 3 6
İSİN710 Sensory and Motor Sytems of the Brain 927003 2 2 0 3 6
İSİN711 Systems and Models in Cognitive Psychology 927003 3 0 0 3 6
İSİN713 Biostatistics 927003 3 0 0 3 6
SİN701 Hücre Nörobiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SİN702 İleri Sinirbilimler 927003 3 0 0 3 6
SİN703 Temel Sinirbilimler 927003 2 2 0 3 6
SİN704 İşlevsel Nöroanatomi I 927003 3 0 0 3 6
SİN705 Nörobiyolojide Laboratuvar Teknikleri I 927003 2 2 0 3 0
SİN706 Öğrenme ve Belleğin Nörobiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
SİN707 İşlevsel Nöroanatomi II 927003 3 0 0 3 6
SİN710 Beynin Duysal ve Motor Sistemleri 927003 2 2 0 3 6
SİN711 Bilişsel Psikolojide Sistemler ve Modeller 927003 3 0 0 3 6
SİN712 Sinirbilim Makale Saati 927003 0 2 0 1 6
SİN713 Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 6
SİN714 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
SİN715 Nörofarmakoloji 927003 3 0 0 3 6
SİN716 Nörogenetik 927003 3 0 0 3 6
SİN717 Nöroimmünoloji 927003 3 0 0 3 0
SİN718 Nöromodülasyon 927003 3 0 0 3 0
SİN719 Nöropazarlamada Dizayn 927003 3 0 0 3 0

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr