Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Coğrafya (programId: 5163, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ709 Coğrafya Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 927001 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 22


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ709 Coğrafya Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 927001 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ703 Denizaltı Jeolojisi ve Jeomorfoloji 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ704 Dünya'daki Sulak Alanlar 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ705 Dünya İklimleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ706 İklim Değişmesi ve Salınımları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ707 Yöre Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ708 Deniz ve Kıyı Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ710 Kıyı Şekilleri ve Süreçleri ve Türkiye'den Örnekler 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ711 Türkiye'nin Doğal Mağraları ve Mağralardan Yararlanma 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ712 Türkiye'de Atmosferik Kökenli Doğal Afetler ve Sonuçları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ713 Karst Ekosistemi ve Karstik Alanlardan Yararlanma 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ714 Toprak Erozyonu ve Korunması 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ715 İnsan-Çevre Sistemleri ve Sürdürebilirlik Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ716 Kültürel Coğrafya 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ718 Koruma Alanları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ719 Şehiriçi Arazi Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ720 Eko-Turizm 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ721 Şehir Turizmi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ722 Şehir Coğrafyası Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ723 Şehirsel Koruma 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ724 Kır Coğrafyası Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ725 Beşeri Coğrafya'da Bilgisayar Ortamında Veri Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ726 Çevre ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ727 Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
COĞ703 Denizaltı Jeolojisi ve Jeomorfoloji 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ704 Dünya'daki Sulak Alanlar 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ705 Dünya İklimleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ706 İklim Değişmesi ve Salınımları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ707 Yöre Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ708 Deniz ve Kıyı Ekolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ710 Kıyı Şekilleri ve Süreçleri ve Türkiye'den Örnekler 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ711 Türkiye'nin Doğal Mağraları ve Mağralardan Yararlanma 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ712 Türkiye'de Atmosferik Kökenli Doğal Afetler ve Sonuçları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ713 Karst Ekosistemi ve Karstik Alanlardan Yararlanma 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ714 Toprak Erozyonu ve Korunması 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ715 İnsan-Çevre Sistemleri ve Sürdürebilirlik Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ716 Kültürel Coğrafya 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ717 Türkiye'de Kırsal Konut Mimarisi ve Kültürel Özellikleri 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ718 Koruma Alanları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ719 Şehiriçi Arazi Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ720 Eko-Turizm 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ721 Şehir Turizmi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ722 Şehir Coğrafyası Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ723 Şehirsel Koruma 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ724 Kır Coğrafyası Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ725 Beşeri Coğrafya'da Bilgisayar Ortamında Veri Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ726 Çevre ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
COĞ727 Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr