Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih (programId: 5165, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TAR701 Osmanlı Tarihinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR702 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR703. Osmanlı Gündelik Yaşamı 927003 3 0 0 3 7.5
TAR704. Osmanlı Gündelik Yaşamında Ekonomi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR705 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1923-1950 927003 3 0 0 3 7.5
TAR706 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1950-1990 927003 3 0 0 3 7.5
TAR707 Osmanlı Arşiv Malzemelerini Okuma 927003 3 0 0 3 7.5
TAR708 Osmanlı Belgelerinin Tahlili 927003 3 0 0 3 7.5
TAR709 Karadeniz Havzası Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR710 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR712 Osmanlı İskan Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR713 Kafkasya Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR714 Osmanlı Ticaret Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR715 Türk Anayasa Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR716 Şehir Tarihi ve Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR717 Milli Mücadelenin Mali Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR718 Balkan Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR719 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 927003 3 0 0 3 7.5
TAR720. Osmanlı İktisat Tarihinin Temel İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR721 Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Tatihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR736 Osmanlı Devleti'nde Siyasi Akımlar 927003 3 0 0 3 7.5
TAR737 Yakınçağ'da Osmanlı Kurumlarında Değişim 927003 3 0 0 3 7.5
TAR738 Farsça Metinlere Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TAR739 Farsça Metin İncelemeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR740 Ortaçağ Seyahatnameleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR741 Ortaçağ Tarihinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR742 Ortaçağ'da Avrupa ve Türkler 927003 3 0 0 3 7.5
TAR743 Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 927003 3 0 0 3 7.5
TAR744 Osmanlı Bürokrasisinde Değişim 927003 3 0 0 3 7.5
TAR745 Modernleşme Sürecinde Osmanlı Şehirleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR746 Tanzimat Devri Osmanlı İdari Teşkilatı 927003 3 0 0 3 7.5
TAR747 Türk Arnavut İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TAR701 Osmanlı Tarihinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR702 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR703. Osmanlı Gündelik Yaşamı 927003 3 0 0 3 7.5
TAR704. Osmanlı Gündelik Yaşamında Ekonomi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR705 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1923-1950 927003 3 0 0 3 7.5
TAR706 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1950-1990 927003 3 0 0 3 7.5
TAR707 Osmanlı Arşiv Malzemelerini Okuma 927003 3 0 0 3 7.5
TAR708 Osmanlı Belgelerinin Tahlili 927003 3 0 0 3 7.5
TAR709 Karadeniz Havzası Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR710 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR712 Osmanlı İskan Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR713 Kafkasya Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR714 Osmanlı Ticaret Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR715 Türk Anayasa Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR716 Şehir Tarihi ve Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR717 Milli Mücadelenin Mali Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR718 Balkan Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR719 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 927003 3 0 0 3 7.5
TAR720. Osmanlı İktisat Tarihinin Temel İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR721 Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Tatihi 927003 3 0 0 3 7.5
TAR736 Osmanlı Devleti'nde Siyasi Akımlar 927003 3 0 0 3 7.5
TAR737 Yakınçağ'da Osmanlı Kurumlarında Değişim 927003 3 0 0 3 7.5
TAR738 Farsça Metinlere Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TAR739 Farsça Metin İncelemeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR740 Ortaçağ Seyahatnameleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR741 Ortaçağ Tarihinin Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TAR742 Ortaçağ'da Avrupa ve Türkler 927003 3 0 0 3 7.5
TAR743 Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 927003 3 0 0 3 7.5
TAR744 Osmanlı Bürokrasisinde Değişim 927003 3 0 0 3 7.5
TAR745 Modernleşme Sürecinde Osmanlı Şehirleri 927003 3 0 0 3 7.5
TAR746 Tanzimat Devri Osmanlı İdari Teşkilatı 927003 3 0 0 3 7.5
TAR747 Türk Arnavut İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr