Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (programId: 5167, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUESMN Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUESMN Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE701. Edebiyatta Üslup 927003 3 0 0 3 7.5
TDE702 Anlatıların Yapısal Çözümlemesi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE703 Yeni Türk Edebiyatı (Metin Tahlilleri) 927003 3 0 0 3 7.5
TDE704. Türk Edebiyatında Nesiller 927003 3 0 0 3 7.5
TDE705 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı 927003 3 0 0 3 7.5
TDE706. Toplum-Dilbilimi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE707. Göktürkçe 927003 3 0 0 3 7.5
TDE708. Eski Uygurca 927003 3 0 0 3 7.5
TDE709. Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE710. Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE711. Çağdaş Türk Lehçelerinde Ses ve Biçim Bilgisi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE712. Anlambilimi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE713. Göstergebilim 927003 3 0 0 3 7.5
TDE714. Psiko-Dilbilim 927003 3 0 0 3 7.5
TDE715 Eski Türk Edebiyatında Anlatıların Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
TDE716. Divan Edebiyatında Edebi Ekoller 927003 3 0 0 3 7.5
TDE717. Eski Türk Edebiyatında Tabiat 927003 3 0 0 3 7.5
TDE718 Şuarâ Tezkireleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE719 Metin Neşri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE720 Eski Türk Edebiyatında Şiir Estetiği ve Poetika 927003 3 0 0 3 7.5
TDE721 Eski Türk Edebiyatına Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE722 Gazel Şerhleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE723 Kaside Edebiyatı 927003 3 0 0 3 7.5
TDE724 Mesnevi Edebiyatı 927003 3 0 0 3 7.5
TDE725 Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler 927003 3 0 0 3 7.5
TDE726 Eski Türk Edebiyatında Simgeler, Mazmunlar ve Mefhûmlar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE727 Eski Türk Edebiyatından Yeni Türk Edebiyatına Yansımalar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE728. Şiir ve Nazire Mecmuaları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE729. Türk Sufizmi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE730 Folklor ve Etnografya 927003 3 0 0 3 7.5
TDE731. Destan Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE732. Masal Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE733 Halkbilimi Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE734 Türk Dünyasında Karşılaştırmalı Halk Edebiyatları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE735. Büyü, Sihir ve İnançlar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE736 Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE737 Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji 927003 3 0 0 3 7.5
TDE738 Orta Türkçe 927003 3 0 0 3 7.5
TDE739 Etimoloji 927003 3 0 0 3 7.5
TDE740 Çağdaş Söz Dizimi Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE741 Şiir ve Poetika 927003 3 0 0 3 7.5
TDE742 Güncel Edebiyat Üzerine Araştırmalar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE743 Yeni Türk Edebiyatının Güncel Meseleleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE744 Edebî Anlatıların Bilişsel Eleştiri Yöntemiyle Çözümlenmesi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE701. Edebiyatta Üslup 927003 3 0 0 3 7.5
TDE702 Anlatıların Yapısal Çözümlemesi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE703 Yeni Türk Edebiyatı (Metin Tahlilleri) 927003 3 0 0 3 7.5
TDE704. Türk Edebiyatında Nesiller 927003 3 0 0 3 7.5
TDE705 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı 927003 3 0 0 3 7.5
TDE706. Toplum-Dilbilimi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE707. Göktürkçe 927003 3 0 0 3 7.5
TDE708. Eski Uygurca 927003 3 0 0 3 7.5
TDE709. Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE710. Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE711. Çağdaş Türk Lehçelerinde Ses ve Biçim Bilgisi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE712. Anlambilimi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE713. Göstergebilim 927003 3 0 0 3 7.5
TDE714. Psiko-Dilbilim 927003 3 0 0 3 7.5
TDE715 Eski Türk Edebiyatında Anlatıların Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
TDE716. Divan Edebiyatında Edebi Ekoller 927003 3 0 0 3 7.5
TDE717. Eski Türk Edebiyatında Tabiat 927003 3 0 0 3 7.5
TDE718 Şuarâ Tezkireleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE719 Metin Neşri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE720 Eski Türk Edebiyatında Şiir Estetiği ve Poetika 927003 3 0 0 3 7.5
TDE721 Eski Türk Edebiyatına Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE722 Gazel Şerhleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE723 Kaside Edebiyatı 927003 3 0 0 3 7.5
TDE724 Mesnevi Edebiyatı 927003 3 0 0 3 7.5
TDE725 Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler 927003 3 0 0 3 7.5
TDE726 Eski Türk Edebiyatında Simgeler, Mazmunlar ve Mefhûmlar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE727 Eski Türk Edebiyatından Yeni Türk Edebiyatına Yansımalar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE728. Şiir ve Nazire Mecmuaları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE729. Türk Sufizmi 927003 3 0 0 3 7.5
TDE730 Folklor ve Etnografya 927003 3 0 0 3 7.5
TDE731. Destan Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE732. Masal Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE733 Halkbilimi Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE734 Türk Dünyasında Karşılaştırmalı Halk Edebiyatları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE735. Büyü, Sihir ve İnançlar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE736 Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE737 Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji 927003 3 0 0 3 7.5
TDE738 Orta Türkçe 927003 3 0 0 3 7.5
TDE739 Etimoloji 927003 3 0 0 3 7.5
TDE740 Çağdaş Söz Dizimi Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
TDE741 Şiir ve Poetika 927003 3 0 0 3 7.5
TDE742 Güncel Edebiyat Üzerine Araştırmalar 927003 3 0 0 3 7.5
TDE743 Yeni Türk Edebiyatının Güncel Meseleleri 927003 3 0 0 3 7.5
TDE744 Edebî Anlatıların Bilişsel Eleştiri Yöntemiyle Çözümlenmesi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr