Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (programId: 5171, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FDB701 Birey ve Toplum 927003 3 0 0 3 7.5
FDB702. Ruh Sağlığı ve Dini İnanç 927003 3 0 0 3 7.5
FDB703. Psikolojik Ekoller 927003 3 0 0 3 7.5
FDB704. Kur’an’a Göre İnsan Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB705. Dini ve Ahlaki Kişilik 927003 3 0 0 3 7.5
FDB706. Psikanalistler ve Din 927003 3 0 0 3 7.5
FDB707 Kişilik Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB709. Tasavvuf Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB710. İman, İbadet ve Davranış İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB711 Stres ve Dini Başaçıkma 927003 3 0 0 3 7.5
FDB712 Ahlak Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB713. Din Eğitiminin Felsefi Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB714 Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB715. Din Eğitiminde Çağdaş Akımlar 927003 3 0 0 3 7.5
FDB716 Din ve Ahlak Eğitiminde Bazı Çağdaş Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FDB717 Çağdaş Din Eğitimi Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB718 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB719. Yetişkin Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB720. İslam Filozoflarında Felsefe ve Din 927003 3 0 0 3 7.5
FDB721 Kuşaklararası Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB722 Dini Çoğulculuk ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB723. Küreselleşme ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB724 Postmodernizm ve Din 927003 3 0 0 3 7.5
FDB725. Din Eğitiminin Sosyolojik Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB726 Yoksulluk Kültürü ve Din İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB727 Sosyo-Kültürel Değişmenin Dini Yorumlara Etkisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB728. Çağdaş Sosyal Teori ve Din 927003 3 0 0 3 7.5
FDB729 Sosyal Değişme ve Din 927003 3 0 0 3 7.5
FDB730 Türk Toplum Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
FDB731 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB732. Dini Gruplar Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB733. Din ve Devlet İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB734. Küreselleşme Din İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB735. Avrupa’da Türk Kimliği 927003 3 0 0 3 7.5
FDB736 Klasik Sosyoloji Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB737 Çağdaş İslam Düşüncesinin Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB738. Farabi ve İbn Sina’nın Peygamberlik Kuramı 927003 3 0 0 3 7.5
FDB739. Farabi ve İbn Sina’da Varlık ve Öz Problemi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 927003 3 0 0 3 7.5
FDB741 Din Dili 927003 3 0 0 3 7.5
FDB742 Din-Bilim İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB743. Din- Ahlak İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB744 Kötülük ve İnsan Hürriyeti 927003 3 0 0 3 7.5
FDB745. Varoluşçuluk ve Din 927003 3 0 0 3 7.5
FDB746 Dini Ahlak ve Küresel Ahlaki Sorunlar 927003 3 0 0 3 7.5
FDB747 Dini Tecrübe ve Maneviyat 927003 3 0 0 3 7.5
FDB748 Etik Kuramlar ve Uygulamalı Ahlak 927003 3 0 0 3 7.5
FDB749 Retorik ve İkna 927003 3 0 0 3 7.5
FDB750 Kutsal Kitap Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB751 Mitoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FDB752 Dinler Teolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB753 Dünya Dinlerinde Kurtuluş ve Eskatolojik İnançlar 927003 3 0 0 3 7.5
FDB754 Hıristiyan Teolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB755. Yeni Dinsel Hareketler 927003 3 0 0 3 7.5
FDB756 Yahudi Teolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB757 Modern Batılı Teolojiler 927003 3 0 0 3 7.5
FDB758. Türkiye’de Dindarlık Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB759 Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Eğitim ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB760 Tasavvuf Geleneğinde Eğitim ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB761 Yüksek Din Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB762 Din Bilimlerinde İleri Araştırma Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FDB701 Birey ve Toplum 927003 3 0 0 3 7.5
FDB702. Ruh Sağlığı ve Dini İnanç 927003 3 0 0 3 7.5
FDB703. Psikolojik Ekoller 927003 3 0 0 3 7.5
FDB704. Kur’an’a Göre İnsan Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB705. Dini ve Ahlaki Kişilik 927003 3 0 0 3 7.5
FDB706. Psikanalistler ve Din 927003 3 0 0 3 7.5
FDB707 Kişilik Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB709. Tasavvuf Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB710. İman, İbadet ve Davranış İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB711 Stres ve Dini Başaçıkma 927003 3 0 0 3 7.5
FDB712 Ahlak Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB713. Din Eğitiminin Felsefi Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB714 Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB715. Din Eğitiminde Çağdaş Akımlar 927003 3 0 0 3 7.5
FDB716 Din ve Ahlak Eğitiminde Bazı Çağdaş Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FDB717 Çağdaş Din Eğitimi Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB718 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB719. Yetişkin Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB720. İslam Filozoflarında Felsefe ve Din 927003 3 0 0 3 7.5
FDB721 Kuşaklararası Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB722 Dini Çoğulculuk ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB723. Küreselleşme ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB724 Postmodernizm ve Din 927003 3 0 0 3 7.5
FDB725. Din Eğitiminin Sosyolojik Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB726 Yoksulluk Kültürü ve Din İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB727 Sosyo-Kültürel Değişmenin Dini Yorumlara Etkisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB728. Çağdaş Sosyal Teori ve Din 927003 3 0 0 3 7.5
FDB729 Sosyal Değişme ve Din 927003 3 0 0 3 7.5
FDB730 Türk Toplum Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
FDB731 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB732. Dini Gruplar Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB733. Din ve Devlet İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB734. Küreselleşme Din İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FDB735. Avrupa’da Türk Kimliği 927003 3 0 0 3 7.5
FDB736 Klasik Sosyoloji Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB737 Çağdaş İslam Düşüncesinin Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB738. Farabi ve İbn Sina’nın Peygamberlik Kuramı 927003 3 0 0 3 7.5
FDB739. Farabi ve İbn Sina’da Varlık ve Öz Problemi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 927003 3 0 0 3 7.5
FDB741 Din Dili 927003 3 0 0 3 7.5
FDB742 Din-Bilim İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB743. Din- Ahlak İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB744 Kötülük ve İnsan Hürriyeti 927003 3 0 0 3 7.5
FDB745. Varoluşçuluk ve Din 927003 3 0 0 3 7.5
FDB746 Dini Ahlak ve Küresel Ahlaki Sorunlar 927003 3 0 0 3 7.5
FDB747 Dini Tecrübe ve Maneviyat 927003 3 0 0 3 7.5
FDB748 Etik Kuramlar ve Uygulamalı Ahlak 927003 3 0 0 3 7.5
FDB749 Retorik ve İkna 927003 3 0 0 3 7.5
FDB750 Kutsal Kitap Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB751 Mitoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FDB752 Dinler Teolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB753 Dünya Dinlerinde Kurtuluş ve Eskatolojik İnançlar 927003 3 0 0 3 7.5
FDB754 Hıristiyan Teolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB755. Yeni Dinsel Hareketler 927003 3 0 0 3 7.5
FDB756 Yahudi Teolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB757 Modern Batılı Teolojiler 927003 3 0 0 3 7.5
FDB758. Türkiye’de Dindarlık Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
FDB759 Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Eğitim ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB760 Tasavvuf Geleneğinde Eğitim ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB761 Yüksek Din Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
FDB762 Din Bilimlerinde İleri Araştırma Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr