Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (programId: 5175, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
TİB772 Klasik Dini Metinler ve Çeviri Yöntemleri 927001 3 0 0 3 7.5
TİB789 Erken ve Klasik Dönem İslam Düşüncesi 927001 4 0 0 4 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
TİB772 Klasik Dini Metinler ve Çeviri Yöntemleri 927001 3 0 0 3 7.5
TİB789 Erken ve Klasik Dönem İslam Düşüncesi 927001 4 0 0 4 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TİB701 Tefsir Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB702 Kuran'A Göre Miras Hükümleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB703 Kur'an Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 927003 2 0 0 2 7.5
TİB703. Kur’an Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB704 Kur'an'In Yorum İlkeleri 927003 2 0 0 2 7.5
TİB704. Kur’an’ın Yorum İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB705 Kur'an İlimleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB706 Kuran'A Göre Kadın ve Aile Kurumu 927003 3 0 0 3 7.5
TİB707 Kuran'A Göre Toplumsal Suçlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB708 Kur'an'a Göre Kabir ve Ahiret İnancı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB709 Kur'an'A Göre Mü'Min-Gayr-I Müslim İlişkisi 927003 2 0 0 2 7.5
TİB709. Kur’an’a Göre Mü’min-Gayr-ı Müslim İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB710 Kur'an'da Çokanlamlılık ve Eşanlamlılık 927003 2 0 0 2 7.5
TİB710. Kur’an’da Çokanlamlılık ve Eşanlamlılık 927003 3 0 0 3 7.5
TİB711 Kuran'In İcazı ve İcaz Yönleri 927003 2 0 0 2 7.5
TİB711. Kuran’ın İcazı ve İcaz Yönleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB712 Kur'an'da Cümle Üslupları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB713 Kur'an ve Hadis'Te Mecaz 927003 2 0 0 2 7.5
TİB713. Kur’an ve Hadis’te Mecaz 927003 3 0 0 3 7.5
TİB714 Mekkî Surelerde Belâgat 927003 3 0 0 3 7.5
TİB715 Kıraatlerin Tevatürü Meselesi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB716 Kıraat İlmi ve Kıraat Çeşitleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB717 Mütevatir Kıraatların Tefsir İlmindeki Yeri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB718 Kıraatların Ahkama Etkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB719 Hadiste Tenakuz ve İhtilaf 927003 3 0 0 3 7.5
TİB720 İslami İlimlere Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis 927003 3 0 0 3 7.5
TİB721 Hadis Tenkid Sistemi ve Klasik Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB722 Hadisleri Anlamada Farklı Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB723 İslam Geleneğinde Metin Bilinci 927003 3 0 0 3 7.5
TİB724 Hadis ve İsrailiyyat 927003 2 0 0 2 7.5
TİB724. Hadis ve İsrailiyyat 927003 3 0 0 3 7.5
TİB725 Batıda Hadis Çalışmaları 927003 2 0 0 2 7.5
TİB725. Batıda Hadis Çalışmaları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB726 Hadiste Şerh Geleneği ve Klasik Metinler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB727 Fıkhi Mezhepler ve Hadise Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB728 Hadislerin Dili 927003 2 0 0 2 7.5
TİB728. Hadislerin Dili 927003 3 0 0 3 7.5
TİB729 Tasavvufun İslam Düşüncesindeki Yeri ve Diğer İslami Bilimlerle Münasebeti 927003 2 0 0 2 7.5
TİB729. Tasavvufun İslam Düşüncesindeki Yeri ve Diğer İslami Bilimlerle Münasebeti 927003 3 0 0 3 7.5
TİB730 Tasavvuf ve Dini Hayat 927003 2 0 0 2 7.5
TİB730. Tasavvuf ve Dini Hayat 927003 3 0 0 3 7.5
TİB731 Anadolu Tasavvuf Cereyanları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB732 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri I 927003 3 0 0 3 7.5
TİB733 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri II 927003 3 0 0 3 7.5
TİB734 Tasavvufun Teorik ve Pratik Konuları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB735 Tasavvuf Akımları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB736 Mukayeseli İslam Türk Ceza Hukuku 927003 4 0 0 4 7.5
TİB736. Mukayeseli İslam Türk Ceza Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TİB737 Mukayeseli Devletler Hukuku 927003 2 0 0 2 7.5
TİB738 İslam Şirketler Hukuku 927003 2 0 0 2 7.5
TİB738. İslam Şirketler Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TİB739 İslam Hukukunda Müslim, Gayri Müslim İlişkileri 927003 4 0 0 4 7.5
TİB739. İslam Hukukunda Müslim, Gayri Müslim İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB741 İslam Hukukunda Akit Kuramı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB742 İslam Hukukunda Hak Kuramı 927003 2 0 0 2 7.5
TİB742. İslam Hukukunda Hak Kuramı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB743 Çağdaş İslam Hukuku Problemleri ve Çözüm Yolları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB744 İslam Borçlar Hukuku 927003 2 0 0 2 7.5
TİB744. İslam Borçlar Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TİB745 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Ayetleri 927003 4 0 0 4 7.5
TİB745. Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Ayetleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB746 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri 927003 4 0 0 4 7.5
TİB746. Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB747 Sosyal Değişim ve İslam Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TİB748 İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB749 İslam İktisadının Temel İlkeleri 927003 2 0 0 2 7.5
TİB749. İslam İktisadının Temel İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 927003 3 0 0 3 7.5
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 927003 3 0 0 3 7.5
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 927003 3 0 0 3 7.5
TİB756 İslam Kelamında Atomculuk 927003 3 0 0 3 7.5
TİB757 İslam Düşüncesinde Bilgi ve İman Problemi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB758 İslam Kelamında Özgürlük Sorunu ve Çıkmazları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB759 Dini Düşüncede Allah Kavramı ve İşlevi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB760 Geleneksel İslam Kelamında Nübüvvet Kuramı 927003 2 0 0 2 7.5
TİB760. Geleneksel İslam Kelamında Nübüvvet Kuramı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB761 Teolojik Hermenötik 927003 3 0 0 3 7.5
TİB762 Kelamda Ahlak Öğretilerine Bir Bakış 927003 3 0 0 3 7.5
TİB763 İslam Düşüncesinde İlk Kaderiler 927003 2 0 0 2 7.5
TİB763. İslam Düşüncesinde İlk Kaderiler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB764 Klasik Kelamda Nedensellik Anlayışı 927003 2 0 0 2 7.5
TİB764. Klasik Kelamda Nedensellik Anlayışı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB765 Sosyal Kelam 927003 3 0 0 3 7.5
TİB766 Hıristiyan ve Yahudi Kelamının İslam Kelamına Tesirleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB767 Kelamda Yöntem 927003 3 0 0 3 7.5
TİB768 Türkçe'den Arapça'Ya Çeviri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB769 Klasik Arap Edebiyatı ve Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB770 Kur'an Ayetlerinde Garip Kelimeler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB771 Arapça'da Edebi Sanatlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB773 Arap Filolojisinde Modern Yaklaşımlar ve Kuramlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB774 Kur'an'In Lengüistik Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB775 Arap Dil Felsefesine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TİB776 Arapça'da Belagat 927003 3 0 0 3 7.5
TİB777 Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB778 İslam Düşüncesinde Mürcie Ekolü 927003 3 0 0 3 7.5
TİB779 Modern Dönem İslam Dünyasında Fikir Akımları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB780 İslam Düşünce Tarihinde Selefi Akımlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB781 Eş'Ari Kelam Okulu ve Görüşleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB782 Tarih Teolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB783 Maturidi Kelam Okulu ve Görüşleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB784 Semantik Açıdan Kıraat İlmi Kavramları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB785 Oryantalistlerin Kur'an-ı Kerim ve Kıraatlere Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB786 Ahkam Hadisleri ve Çağdaş Sorunlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB787 Şia ve Kur’an Tefsiri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB788 Dirayet Tefsir Ekolu 927003 3 0 0 3 7.5
TİB789. Erken ve Klasik Dönem İslam Düşüncesi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB790 Modern Dönem İslam Düşüncesi 927003 4 0 0 4 7.5
TİB790. Modern Dönem İslam Düşüncesi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB791 Hadis Metinlerinde Ravi Tasarrufları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB792 Kur’an Yorum Faaliyeti ve Kırat İlmi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB793 Mütevatir Kıraatler ve Usulleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB794 Tasavvuf Metafiziği 927003 3 0 0 3 7.5
TİB795 Farsça Tasavvuf Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ATİB738 أحكام الشركات الإسلامية 927003 2 0 0 2 6
TİB701 Tefsir Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB702 Kuran'A Göre Miras Hükümleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB703 Kur'an Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 927003 2 0 0 2 7.5
TİB704 Kur'an'In Yorum İlkeleri 927003 2 0 0 2 7.5
TİB705 Kur'an İlimleri 927003 3 0 0 3 7
TİB706 Kuran'A Göre Kadın ve Aile Kurumu 927003 3 0 0 3 7.5
TİB707 Kuran'A Göre Toplumsal Suçlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB708 Kur'an'a Göre Kabir ve Ahiret İnancı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB709 Kur'an'A Göre Mü'Min-Gayr-I Müslim İlişkisi 927003 2 0 0 2 7.5
TİB710 Kur'an'da Çokanlamlılık ve Eşanlamlılık 927003 2 0 0 2 7.5
TİB711 Kuran'In İcazı ve İcaz Yönleri 927003 2 0 0 2 7.5
TİB712 Kur'an'da Cümle Üslupları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB713 Kur'an ve Hadis'Te Mecaz 927003 2 0 0 2 7.5
TİB714 Mekkî Surelerde Belâgat 927003 3 0 0 3 7.5
TİB715 Kıraatlerin Tevatürü Meselesi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB716 Kıraat İlmi ve Kıraat Çeşitleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB717 Mütevatir Kıraatların Tefsir İlmindeki Yeri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB718 Kıraatların Ahkama Etkisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB719 Hadiste Tenakuz ve İhtilaf 927003 3 0 0 3 7.5
TİB720 İslami İlimlere Kaynaklık Etmesi Açısından Hadis 927003 3 0 0 3 7.5
TİB721 Hadis Tenkid Sistemi ve Klasik Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB722 Hadisleri Anlamada Farklı Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB723 İslam Geleneğinde Metin Bilinci 927003 3 0 0 3 7
TİB724 Hadis ve İsrailiyyat 927003 2 0 0 2 7.5
TİB725 Batıda Hadis Çalışmaları 927003 2 0 0 2 7.5
TİB726 Hadiste Şerh Geleneği ve Klasik Metinler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB727 Fıkhi Mezhepler ve Hadise Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB728 Hadislerin Dili 927003 2 0 0 2 7.5
TİB729 Tasavvufun İslam Düşüncesindeki Yeri ve Diğer İslami Bilimlerle Münasebeti 927003 2 0 0 2 7.5
TİB730 Tasavvuf ve Dini Hayat 927003 2 0 0 2 7.5
TİB731 Anadolu Tasavvuf Cereyanları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB732 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri I 927003 3 0 0 3 7.5
TİB733 Klasik Tasavvuf Metinleri ve Şerhleri II 927003 3 0 0 3 7.5
TİB734 Tasavvufun Teorik ve Pratik Konuları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB735 Tasavvuf Akımları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB736 Mukayeseli İslam Türk Ceza Hukuku 927003 4 0 0 4 7.5
TİB737 Mukayeseli Devletler Hukuku 927003 2 0 0 2 7.5
TİB738 İslam Şirketler Hukuku 927003 2 0 0 2 7.5
TİB739 İslam Hukukunda Müslim, Gayri Müslim İlişkileri 927003 4 0 0 4 7.5
TİB740 İslam Hukuk Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB741 İslam Hukukunda Akit Kuramı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB742 İslam Hukukunda Hak Kuramı 927003 2 0 0 2 7.5
TİB743 Çağdaş İslam Hukuku Problemleri ve Çözüm Yolları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB744 İslam Borçlar Hukuku 927003 2 0 0 2 7.5
TİB745 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Ayetleri 927003 4 0 0 4 7.5
TİB746 Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri 927003 4 0 0 4 7.5
TİB747 Sosyal Değişim ve İslam Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
TİB748 İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB749 İslam İktisadının Temel İlkeleri 927003 2 0 0 2 7.5
TİB750 Dini Zihniyetlerin Oluşumu ve Farklılaşması 927003 3 0 0 3 7.5
TİB751 İslam Düşüncesinde Akli Yönelişler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB752 Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik Bektaşilik 927003 3 0 0 3 7.5
TİB753 İslam Düşüncesinde Batıni Eğilimler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB754 Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB755 Anadolu'da İslamiyet 927003 3 0 0 3 7.5
TİB756 İslam Kelamında Atomculuk 927003 3 0 0 3 7.5
TİB757 İslam Düşüncesinde Bilgi ve İman Problemi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB758 İslam Kelamında Özgürlük Sorunu ve Çıkmazları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB759 Dini Düşüncede Allah Kavramı ve İşlevi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB760 Geleneksel İslam Kelamında Nübüvvet Kuramı 927003 2 0 0 2 7.5
TİB761 Teolojik Hermenötik 927003 3 0 0 3 7.5
TİB762 Kelamda Ahlak Öğretilerine Bir Bakış 927003 3 0 0 3 7.5
TİB763 İslam Düşüncesinde İlk Kaderiler 927003 2 0 0 2 7.5
TİB764 Klasik Kelamda Nedensellik Anlayışı 927003 2 0 0 2 7.5
TİB765 Sosyal Kelam 927003 3 0 0 3 7.5
TİB766 Hıristiyan ve Yahudi Kelamının İslam Kelamına Tesirleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB767 Kelamda Yöntem 927003 3 0 0 3 7.5
TİB768 Türkçe'den Arapça'Ya Çeviri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB769 Klasik Arap Edebiyatı ve Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB770 Kur'an Ayetlerinde Garip Kelimeler 927003 3 0 0 3 7.5
TİB771 Arapça'da Edebi Sanatlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB773 Arap Filolojisinde Modern Yaklaşımlar ve Kuramlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB774 Kur'an'In Lengüistik Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
TİB775 Arap Dil Felsefesine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
TİB776 Arapça'da Belagat 927003 3 0 0 3 7.5
TİB777 Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB778 İslam Düşüncesinde Mürcie Ekolü 927003 3 0 0 3 7.5
TİB779 Modern Dönem İslam Dünyasında Fikir Akımları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB780 İslam Düşünce Tarihinde Selefi Akımlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB781 Eş'Ari Kelam Okulu ve Görüşleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB782 Tarih Teolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB783 Maturidi Kelam Okulu ve Görüşleri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB784 Semantik Açıdan Kıraat İlmi Kavramları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB785 Oryantalistlerin Kur'an-ı Kerim ve Kıraatlere Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB786 Ahkam Hadisleri ve Çağdaş Sorunlar 927003 3 0 0 3 7.5
TİB787 Şia ve Kur’an Tefsiri 927003 3 0 0 3 7.5
TİB788 Dirayet Tefsir Ekolu 927003 3 0 0 3 7.5
TİB790 Modern Dönem İslam Düşüncesi 927003 4 0 0 4 7.5
TİB791 Hadis Metinlerinde Ravi Tasarrufları 927003 3 0 0 3 7.5
TİB792 Kur’an Yorum Faaliyeti ve Kırat İlmi 927003 3 0 0 3 7.5
TİB793 Mütevatir Kıraatler ve Usulleri 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr