Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (programId: 5184, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EĞT701 Gelişim ve Öğrenme 927003 3 0 0 3 7.5
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 927003 3 2 0 4 7.5
RPD701 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum 927003 3 0 0 3 7.5
RPD702 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD702. Güncel Psikolojik Danışma Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD703 Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg. 927003 1 3 0 3 7.5
RPD704 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kurumları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD704. Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD705 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD706 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
RPD707 Problem Odaklı Müdahele Yöntemleri 927003 2 1 0 3 7.5
RPD708 Danışman Tutum ve Davranışları 927003 2 1 0 3 7.5
RPD709 Özürlülerle Psikolojik Danışma 927003 1 3 0 3 7.5
RPD709. İleri Grupla Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 927003 1 3 0 3 7.5
RPD711 Risk Grup. Birey. Yönelik Psik. Dan. 927003 2 1 0 3 7.5
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 927003 1 3 0 3 7.5
RPD713. Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı 927003 3 0 0 3 7.5
RPD714. Yaşlılarla Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5
RPD715. Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5
RPD716. Yaratıcılık, Girişimcilik ve Psikolojik Danışmada Yenilik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
RPD717 Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
RPD718 Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD719 İleri Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD720 İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD721 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD722 Yetişkinlerde Davranış Bozuklukları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD723 Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Kuramlar ve Modeller 927003 3 0 0 3 7.5
RPD724 Kariyer Psikolojik Danışma Uygulaması 927003 3 0 0 3 7.5
RPD725 Çok Kültürlü Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EĞT701 Gelişim ve Öğrenme 927003 3 0 0 3 7.5
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 927003 3 2 0 4 7.5
RPD701 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum 927003 3 0 0 3 7.5
RPD702 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD702. Güncel Psikolojik Danışma Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD703 Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg. 927003 1 3 0 3 7.5
RPD704 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kurumları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD704. Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD705 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD706 Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
RPD707 Problem Odaklı Müdahele Yöntemleri 927003 2 1 0 3 7.5
RPD708 Danışman Tutum ve Davranışları 927003 2 1 0 3 7.5
RPD709 Özürlülerle Psikolojik Danışma 927003 1 3 0 3 7.5
RPD709. İleri Grupla Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 927003 1 3 0 3 7.5
RPD711 Risk Grup. Birey. Yönelik Psik. Dan. 927003 2 1 0 3 7.5
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 927003 1 3 0 3 7.5
RPD713. Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı 927003 3 0 0 3 7.5
RPD714. Yaşlılarla Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5
RPD715. Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5
RPD716. Yaratıcılık, Girişimcilik ve Psikolojik Danışmada Yenilik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
RPD717 Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
RPD718 Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD719 İleri Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD720 İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD721 Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD722 Yetişkinlerde Davranış Bozuklukları 927003 3 0 0 3 7.5
RPD723 Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Kuramlar ve Modeller 927003 3 0 0 3 7.5
RPD724 Kariyer Psikolojik Danışma Uygulaması 927003 3 0 0 3 7.5
RPD725 Çok Kültürlü Psikolojik Danışma 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr