Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi (programId: 5190, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALE705 Edebiyat Akımları ve Seçme Metinler 927001 3 0 0 3 7.5
ALE707 Dil ve İletişim Kuramları Öğretimi 927001 3 0 0 3 7.5
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 8


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALE712 Karşılaştırmalı Dilbilgisi ve Almanca Öğretimi 927001 3 0 0 3 7.5
ALE716 Genel Edebiyat Bilimi 927001 3 0 0 3 7.5
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 8


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALE701 Dil Felsefesi ve Dilbilim Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE702 Çağdaş Alman Tiyatrosu 927003 3 0 0 3 7.5
ALE703 Alman Tiyatro Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
ALE704 Karşılaştırmalı Edebiyatbilim 927003 3 0 0 3 7.5
ALE706 Edebiyatbilim ve Eleştiri Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE708 Dil Edinimi 927003 3 0 0 3 7.5
ALE709 Almanca Öğretimi Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE710 Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE711 Çeviri Yöntemleri ve Çeviride Üslup Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE713 Karşılaştırmalı Dilbilim Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE714 Anlambilim ve Anlam Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE715 Metin Çözümleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
ALE717 Özgün Metinlerde Dil ve Üslup İncelemeleri 927003 3 0 0 3 7.5
ALE718 Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
ALE719 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
ALE720 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ALE701 Dil Felsefesi ve Dilbilim Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE702 Çağdaş Alman Tiyatrosu 927003 3 0 0 3 7.5
ALE703 Alman Tiyatro Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
ALE704 Karşılaştırmalı Edebiyatbilim 927003 3 0 0 3 7.5
ALE706 Edebiyatbilim ve Eleştiri Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE708 Dil Edinimi 927003 3 0 0 3 7.5
ALE709 Almanca Öğretimi Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE710 Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE711 Çeviri Yöntemleri ve Çeviride Üslup Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE713 Karşılaştırmalı Dilbilim Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE714 Anlambilim ve Anlam Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
ALE715 Metin Çözümleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
ALE717 Özgün Metinlerde Dil ve Üslup İncelemeleri 927003 3 0 0 3 7.5
ALE718 Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
ALE719 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
ALE720 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr