Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (programId: 5217, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL736. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Uygulamaları 927001 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL736 Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 22.5
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL635 Yenilikçilik ve Girişimcilik 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL701 Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kürsel Stratejiler 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL702 Küresel Girişimcilik ve Ortaklık Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL703 Örgütsel İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL704 Aile İşletlemeleri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL705 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL706 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL707 Girişimcilik ve Kobi Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL708 İnsan Kaynakları Yönetimi'Nde Akademik Konular 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL709 Liderlik Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL710 Motivasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL711 Organizasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL712 Yönetim Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL713 Toplam Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL714 İşletmelerde Performans Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL715 Uluslararası İşletmelerde Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL716 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL717 Tüketici Davranışları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL718 Küresel Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL719 Güncel Pazarlama Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL720 Sosyal Markalar 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL721 Finansman Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL722 İleri Maliyet Muhasebesi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL723 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL724 Uluslararası Finansman Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL725 Güncel Muhasebe Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL726 Güncel Finansal Problemler 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL727 İleri Finansal Muhasebe Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL728 Muhasebe Temelli Mali Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL729 Davranışsal Finans 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL730 Türev Piyasaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL731 Spss İle İstatistiksel Veri Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL732 İstatistikte İlişki Analizi Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL733 Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL734 Üretim Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL735 Yöneylem Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL741 Teknoloji Yönetimi ve Rekabet 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL701 Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kürsel Stratejiler 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL702 Küresel Girişimcilik ve Ortaklık Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL703 Örgütsel İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL704 Aile İşletlemeleri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL705 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL706 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL707 Girişimcilik ve Kobi Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL708 İnsan Kaynakları Yönetimi'Nde Akademik Konular 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL709 Liderlik Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL710 Motivasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL711 Organizasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL712 Yönetim Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL713 Toplam Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL714 İşletmelerde Performans Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL715 Uluslararası İşletmelerde Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL716 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL717 Tüketici Davranışları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL718 Küresel Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL719 Güncel Pazarlama Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL720 Sosyal Markalar 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL721 Finansman Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL722 İleri Maliyet Muhasebesi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL723 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL724 Uluslararası Finansman Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL725 Güncel Muhasebe Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL726 Güncel Finansal Problemler 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL727 İleri Finansal Muhasebe Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL728 Muhasebe Temelli Mali Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL729 Davranışsal Finans 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL730 Türev Piyasaları 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL731 Spss İle İstatistiksel Veri Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL732 İstatistikte İlişki Analizi Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL733 Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL734 Üretim Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İŞL735 Yöneylem Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr