Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi (programId: 5218, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUESMN Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KYL706 Kent ve Siyaset 927003 3 0 0 3 7.5
KYL707 Sürdürülebilir Kent ve Konut Politikaları 927003 3 0 0 3 7.5
KYL708 Çevre Yönetim Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
KYL709 Çevre Sorunlarının Sosyo-Psikolojik Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
KYL710 Siyasal Ekoloji 927003 3 0 0 3 7.5
KYL711 Türkiye'de Siyasal Partiler 927003 3 0 0 3 7.5
KYL714 Küreselleşme ve Uluslararası Politika 927003 3 0 0 3 7.5
KYL715 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL718 Kamu Reformu Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL719 Kamu Yönetiminin Disiplini Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
KYL720 Cumhuriyet Döneminde İdare 927003 3 0 0 3 7.5
KYL721 Kamu Politikası Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL722 Çağdaş Siyasal Kuram 927003 3 0 0 3 7.5
KYL724 Hegemonya, Söylem, İdeoloji 927003 3 0 0 3 7.5
KYL725 Modern Devlet Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
KYL726 Sosyal Bilimlerde Yöntem 927003 3 0 0 3 7.5
KYL727 Türkiye'nin Siyasal Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
KYL728 Kamu Mali Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KYL706 Kent ve Siyaset 927003 3 0 0 3 7.5
KYL707 Sürdürülebilir Kent ve Konut Politikaları 927003 3 0 0 3 7.5
KYL708 Çevre Yönetim Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
KYL709 Çevre Sorunlarının Sosyo-Psikolojik Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
KYL710 Siyasal Ekoloji 927003 3 0 0 3 7.5
KYL711 Türkiye'de Siyasal Partiler 927003 3 0 0 3 7.5
KYL714 Küreselleşme ve Uluslararası Politika 927003 3 0 0 3 7.5
KYL715 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL718 Kamu Reformu Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL719 Kamu Yönetiminin Disiplini Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
KYL720 Cumhuriyet Döneminde İdare 927003 3 0 0 3 7.5
KYL721 Kamu Politikası Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
KYL722 Çağdaş Siyasal Kuram 927003 3 0 0 3 7.5
KYL724 Hegemonya, Söylem, İdeoloji 927003 3 0 0 3 7.5
KYL725 Modern Devlet Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
KYL726 Sosyal Bilimlerde Yöntem 927003 3 0 0 3 7.5
KYL727 Türkiye'nin Siyasal Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
KYL728 Kamu Mali Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr