Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Sinir Bilimleri (DSPL) (programId: 5219, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKSB701 Introduction to Clinical Neuroscience 927003 4 0 0 4 6
İKSB703 Basic Principles of the Nervous System 927003 5 0 0 5 6
İKSB705 Functional Structures of the Nervous System 927003 4 0 0 4 6
İKSB707 Functional anatomy of the Central Nervous System 927003 3 0 0 3 6
İKSB710 Advanced Neuroanatomy 927003 2 2 0 3 6
İKSB712 Advanced Research Techniques in Neurvous System 927003 2 2 0 3 6
İKSB713 Neurogenetic Models 927003 3 0 0 3 6
İKSB715 Disorders of the Cognitive Neural Networks 927003 3 0 0 3 6
İKSB716 Neurobiology of the Senses and Pain 927003 3 0 0 3 6
İKSB719 Schizophrenia and Mental Disorders 927003 3 0 0 3 6
KSB701 Klinik Sinir Bilimlerine Giriş 927003 4 0 0 4 6
KSB702 Klinik Nörofizyopatoloji 927003 3 0 0 3 6
KSB703 Sinir Sisteminin Temel Özellikleri 927003 5 0 0 5 6
KSB704 Elektroensefalografi 927003 2 2 0 3 6
KSB705 Sinir Sisteminin Fonksiyonel Yapısı 927003 4 0 0 4 6
KSB706 Klinik Nörooftalmoloji 927003 2 2 0 3 6
KSB707 Merkezi Sinir Sistemi (Mss) İşlevsel Anatomisi 927003 3 0 0 3 6
KSB708 Klinik Nöroendokrinoloji 927003 2 2 0 3 6
KSB709 Spinal ve Periferik Sinir Sistemi Patolojileri 927003 3 0 0 3 6
KSB710 İleri Nöroanatomi 927003 2 2 0 3 6
KSB711 İşlevsel Beyin Görüntülemesi 927003 3 0 0 3 6
KSB713 Nörogenetik Modeller 927003 3 0 0 3 6
KSB714 Membran Yapısı, Fonksiyonu ve Bozuklukları 927003 3 0 0 3 6
KSB715 Kongitif Nöral Ağların Bozuklukları 927003 3 0 0 3 6
KSB716 Duyu ve Ağrının Nörobiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
KSB717 Motor Kontrol Bozuklukları 927003 3 0 0 3 6
KSB718 Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
KSB719 Şizofreni ve Duygudurum Bozuklukları 927003 3 0 0 3 6
KSB720 Sinir Sisteminin Nörogörüntüleme Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
KSB721 Mss'nin Cerrahi Patolojileri ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
KSB723 Dilin Beyindeki Organizasyonu ve Dil Sisteminin İşleyişi 927003 2 2 0 3 6
KSB724 Klinik Sinir Bilimlerinde Makale Programı 927003 2 2 0 3 6
KSB725 Periferik Sinir Sistemi Hasarları ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
KSB726 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKSB701 Introduction to Clinical Neuroscience 927003 4 0 0 4 6
İKSB703 Basic Principles of the Nervous System 927003 5 0 0 5 6
İKSB705 Functional Structures of the Nervous System 927003 4 0 0 4 6
İKSB707 Functional anatomy of the Central Nervous System 927003 3 0 0 3 6
İKSB710 Advanced Neuroanatomy 927003 2 2 0 3 6
İKSB712 Advanced Research Techniques in Neurvous System 927003 2 2 0 3 6
İKSB713 Neurogenetic Models 927003 3 0 0 3 6
İKSB715 Disorders of the Cognitive Neural Networks 927003 3 0 0 3 6
İKSB716 Neurobiology of the Senses and Pain 927003 3 0 0 3 6
İKSB719 Schizophrenia and Mental Disorders 927003 3 0 0 3 6
KSB701 Klinik Sinir Bilimlerine Giriş 927003 4 0 0 4 6
KSB702 Klinik Nörofizyopatoloji 927003 3 0 0 3 6
KSB703 Sinir Sisteminin Temel Özellikleri 927003 5 0 0 5 6
KSB704 Elektroensefalografi 927003 2 2 0 3 6
KSB705 Sinir Sisteminin Fonksiyonel Yapısı 927003 4 0 0 4 6
KSB706 Klinik Nörooftalmoloji 927003 2 2 0 3 6
KSB707 Merkezi Sinir Sistemi (Mss) İşlevsel Anatomisi 927003 3 0 0 3 6
KSB708 Klinik Nöroendokrinoloji 927003 2 2 0 3 6
KSB709 Spinal ve Periferik Sinir Sistemi Patolojileri 927003 3 0 0 3 6
KSB710 İleri Nöroanatomi 927003 2 2 0 3 6
KSB711 İşlevsel Beyin Görüntülemesi 927003 3 0 0 3 6
KSB713 Nörogenetik Modeller 927003 3 0 0 3 6
KSB714 Membran Yapısı, Fonksiyonu ve Bozuklukları 927003 3 0 0 3 6
KSB715 Kongitif Nöral Ağların Bozuklukları 927003 3 0 0 3 6
KSB716 Duyu ve Ağrının Nörobiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
KSB717 Motor Kontrol Bozuklukları 927003 3 0 0 3 6
KSB718 Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
KSB719 Şizofreni ve Duygudurum Bozuklukları 927003 3 0 0 3 6
KSB720 Sinir Sisteminin Nörogörüntüleme Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
KSB721 Mss'nin Cerrahi Patolojileri ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
KSB723 Dilin Beyindeki Organizasyonu ve Dil Sisteminin İşleyişi 927003 2 2 0 3 6
KSB724 Klinik Sinir Bilimlerinde Makale Programı 927003 2 2 0 3 6
KSB725 Periferik Sinir Sistemi Hasarları ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
KSB726 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr