Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Cerrahisi (programId: 5224, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VCR702 Temel Radyolojik İlkeler 927003 2 2 0 3 6
VCR703 Spesifik Radyoloji Teknikleri ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
VCR704 Evcil Hayvanlarda Lokal ve Genel Anestezi 927003 2 2 0 3 6
VCR705 Premedikasyon ve Uygulama Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
VCR706 Anestezide Temel Prensipler 927003 2 2 0 3 6
VCR707 Triaj, İlk Yardım ve Reanimasyon 927003 3 0 0 3 6
VCR707 Triaj, İlk Yardım ve Reanimasyon 927003 3 0 0 3 6
VCR708 Temel Utrasonografi Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VCR709 Asepsi, Antisepsi, Pansuman ve Bandaj Uygulamaları İle Cerrahi Dikiş Materyallerinin Genel Özellikleri 927003 2 2 0 3 6
VCR710 Yara İyileşmesinde Temel Presipler 927003 3 0 0 3 6
VCR711 Veteriner Cerrahide Elektrolit Denge ve Sıvı Sağaltımı 927003 3 0 0 3 6
VCR712 Yangı, Özel Yangılar ve Yumuşak Dokulardaki Travmatik Lezyonlar 927003 2 2 0 3 6
VCR713 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Cerrahi Lezyonları 927003 3 0 0 3 6
VCR714 Tendinitis ve Tendovaginitis’lerin Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VCR715 Eklem Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım 927003 3 0 0 3 6
VCR716 Evcil Hayvanlarda Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VCR717 Atlarda Hava Keseleri ve Sinusların Cerrahi Lezyonları 927003 3 0 0 3 6
VCR718 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Diş Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VCR719 Boyun Bölgesi Cerrahi Lezyonları 927003 2 2 0 3 6
VCR720 Veteriner Cerrahide Batın Bölgesi Travma ve Kontüzyonları 927003 2 2 0 3 6
VCR721 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistemin Şirurjikal Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VCR722 Büyük ve Küçük Hayvanlardada Ürogenital Sistemin Cerrahi Lezyonları. 927003 2 2 0 3 6
VCR723 Veteriner Cerrahide Oftalmolojik Muayene ve Tanı Yöntemleri. 927003 2 2 0 3 6
VCR724 Evcil Hayvanlarda Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım 927003 2 2 0 3 6
VCR725 Evcil Hayvanlarda Traktus Uvealis, Lens ve Retinal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VCR726 Veteriner Cerrahide Acil Göz 927003 2 2 0 3 6
VCR727 Veteriner Cerrahide Nöroşirurjikal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VCR728 Veteriner Cerrahide Nöroşirurjikal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VCR729 Evcil Hayvanlarda Kolumna Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VCR730 Veteriner Cerrahide Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VCR731 Veteriner Ortopedi ve Travmatolojide Genel Grensipler 927003 2 2 0 3 6
VCR732 Evcil Hayvanlarda Ortopedik Lezyonların Konservatif ve Operatif Sağaltımı 927003 2 2 0 3 6
VCR733 Küçük Hayvanların Eklem Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VCR734 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
VCR735 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları. 927003 3 0 0 3 6
VCR736 Atlarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VCR737 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi 927003 3 0 0 3 6
VCR738 Atlarda Topallık Nedenleri 927003 3 0 0 3 6
VCR739 Atlarda Kastrasyon 927003 3 0 0 3 6
VCR740 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 927003 3 0 0 3 6
VCR741 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VCR742 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VCR743 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 927003 2 2 0 3 6
VCR745 Veteriner Ortopedide İmplant Teknolojisi 927003 3 0 0 3 6
VCR746 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VCR702 Temel Radyolojik İlkeler 927003 2 2 0 3 6
VCR703 Spesifik Radyoloji Teknikleri ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
VCR704 Evcil Hayvanlarda Lokal ve Genel Anestezi 927003 2 2 0 3 6
VCR705 Premedikasyon ve Uygulama Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
VCR706 Anestezide Temel Prensipler 927003 2 2 0 3 6
VCR707 Triaj, İlk Yardım ve Reanimasyon 927003 3 0 0 3 6
VCR707 Triaj, İlk Yardım ve Reanimasyon 927003 3 0 0 3 6
VCR708 Temel Utrasonografi Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VCR709 Asepsi, Antisepsi, Pansuman ve Bandaj Uygulamaları İle Cerrahi Dikiş Materyallerinin Genel Özellikleri 927003 2 2 0 3 6
VCR710 Yara İyileşmesinde Temel Presipler 927003 3 0 0 3 6
VCR711 Veteriner Cerrahide Elektrolit Denge ve Sıvı Sağaltımı 927003 3 0 0 3 6
VCR712 Yangı, Özel Yangılar ve Yumuşak Dokulardaki Travmatik Lezyonlar 927003 2 2 0 3 6
VCR713 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Cerrahi Lezyonları 927003 3 0 0 3 6
VCR714 Tendinitis ve Tendovaginitis’lerin Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VCR715 Eklem Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım 927003 3 0 0 3 6
VCR716 Evcil Hayvanlarda Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VCR717 Atlarda Hava Keseleri ve Sinusların Cerrahi Lezyonları 927003 3 0 0 3 6
VCR718 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Diş Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VCR719 Boyun Bölgesi Cerrahi Lezyonları 927003 2 2 0 3 6
VCR720 Veteriner Cerrahide Batın Bölgesi Travma ve Kontüzyonları 927003 2 2 0 3 6
VCR721 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistemin Şirurjikal Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VCR722 Büyük ve Küçük Hayvanlardada Ürogenital Sistemin Cerrahi Lezyonları. 927003 2 2 0 3 6
VCR723 Veteriner Cerrahide Oftalmolojik Muayene ve Tanı Yöntemleri. 927003 2 2 0 3 6
VCR724 Evcil Hayvanlarda Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım 927003 2 2 0 3 6
VCR725 Evcil Hayvanlarda Traktus Uvealis, Lens ve Retinal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VCR726 Veteriner Cerrahide Acil Göz 927003 2 2 0 3 6
VCR727 Veteriner Cerrahide Nöroşirurjikal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VCR728 Veteriner Cerrahide Nöroşirurjikal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VCR729 Evcil Hayvanlarda Kolumna Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VCR730 Veteriner Cerrahide Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VCR731 Veteriner Ortopedi ve Travmatolojide Genel Grensipler 927003 2 2 0 3 6
VCR732 Evcil Hayvanlarda Ortopedik Lezyonların Konservatif ve Operatif Sağaltımı 927003 2 2 0 3 6
VCR733 Küçük Hayvanların Eklem Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VCR734 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
VCR735 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları. 927003 3 0 0 3 6
VCR736 Atlarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VCR737 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi 927003 3 0 0 3 6
VCR738 Atlarda Topallık Nedenleri 927003 3 0 0 3 6
VCR739 Atlarda Kastrasyon 927003 3 0 0 3 6
VCR740 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 927003 3 0 0 3 6
VCR741 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VCR742 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VCR743 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 927003 2 2 0 3 6
VCR745 Veteriner Ortopedide İmplant Teknolojisi 927003 3 0 0 3 6
VCR746 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr