Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Viroloji (programId: 5226, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0
VSBE-2 Seçmeli Ders 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VVR701 Laboratuvar Güvenliği, Besiyerleri,Sterilizasyon ve Uygulamaları. 927003 0 4 0 2 6
VVR702 Virusların Yapısı Genel Özellikleri ve Virüs Kasifikasyonu. 927003 0 4 0 2 6
VVR703 Viruslarda Çoğalma ve Replikasyon Stratejileri. 927003 0 4 0 2 6
VVR704 Virolojide Kullanılan İn Vivo Sistemler ve Uygulamaları 927003 0 4 0 2 6
VVR705 Virolojide Hücre Kültürü ve Uygulamaları. 927003 0 4 0 2 6
VVR706 Virolojide Teşhis İçin Örnekleme Uygulamaları. 927003 0 4 0 2 6
VVR707 Virolojide Kullanılan Kantitatif Metodlar. 927003 2 2 0 3 6
VVR708 Virolojide Kullanılan Konvensiyonel Serolojik Metodlar ve Uygulamaları. 927003 2 2 0 3 6
VVR709 Elisa ve Florasan Antikor Testi, ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
VVR710 Moleküler Viroloji ve Uygulamaları. 927003 3 0 0 3 6
VVR711 Temel İmmünoloji. 927003 2 2 0 3 6
VVR712 Virus Konakçı İlişkileri ve Viral Patogenez. 927003 3 0 0 3 6
VVR713 Virus Genetiği ve Viruslarda Genetik Değişimler. 927003 3 0 0 3 6
VVR714 Viral İnfeksiyon Modelleri. 927003 4 0 0 4 6
VVR715 Aşılar ve Virolojide Uygulamaları. 927003 4 0 0 4 6
VVR716 Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi Koruma, Kontrol ve Eradikasyonu. 927003 4 0 0 4 6
VVR717 Tek Tırnaklıların Viral Hastalıkları. 927003 4 0 0 4 6
VVR718 Küçük Ruminantların Viral Hastalıkları. 927003 4 0 0 4 6
VVR719 Büyük Ruminantların Viral Hastalıkları. 927003 4 0 0 4 6
VVR720 Vektörler İle Nakledilen Viral İnfeksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VVR721 Kedi ve Köpeklerin Viral İnfeksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VVR722 Virus Nedeni Zoonoz İnfeksiyonlar 927003 3 0 0 3 6
VVR723 Balıkların Viral Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VVR724 Viral Arı Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VVR725 Prion ve Neden Oldukları İnfeksiyonlar 927003 2 0 0 2 6
VVR726 Kanatlı Hayvan Viral İnfeksiyonları 927003 2 2 0 3 6
VVR727 Kanatlı Hayvan Viral Hastalıkları Korunma ve Kontrol. 927003 2 2 0 3 6
VVR728 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VVR701 Laboratuvar Güvenliği, Besiyerleri,Sterilizasyon ve Uygulamaları. 927003 0 4 0 2 6
VVR702 Virusların Yapısı Genel Özellikleri ve Virüs Kasifikasyonu. 927003 0 4 0 2 6
VVR703 Viruslarda Çoğalma ve Replikasyon Stratejileri. 927003 0 4 0 2 6
VVR704 Virolojide Kullanılan İn Vivo Sistemler ve Uygulamaları 927003 0 4 0 2 6
VVR705 Virolojide Hücre Kültürü ve Uygulamaları. 927003 0 4 0 2 6
VVR706 Virolojide Teşhis İçin Örnekleme Uygulamaları. 927003 0 4 0 2 6
VVR707 Virolojide Kullanılan Kantitatif Metodlar. 927003 2 2 0 3 6
VVR708 Virolojide Kullanılan Konvensiyonel Serolojik Metodlar ve Uygulamaları. 927003 2 2 0 3 6
VVR709 Elisa ve Florasan Antikor Testi, ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
VVR710 Moleküler Viroloji ve Uygulamaları. 927003 3 0 0 3 6
VVR711 Temel İmmünoloji. 927003 2 2 0 3 6
VVR712 Virus Konakçı İlişkileri ve Viral Patogenez. 927003 3 0 0 3 6
VVR713 Virus Genetiği ve Viruslarda Genetik Değişimler. 927003 3 0 0 3 6
VVR714 Viral İnfeksiyon Modelleri. 927003 4 0 0 4 6
VVR715 Aşılar ve Virolojide Uygulamaları. 927003 4 0 0 4 6
VVR716 Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi Koruma, Kontrol ve Eradikasyonu. 927003 4 0 0 4 6
VVR717 Tek Tırnaklıların Viral Hastalıkları. 927003 4 0 0 4 6
VVR718 Küçük Ruminantların Viral Hastalıkları. 927003 4 0 0 4 6
VVR719 Büyük Ruminantların Viral Hastalıkları. 927003 4 0 0 4 6
VVR720 Vektörler İle Nakledilen Viral İnfeksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VVR721 Kedi ve Köpeklerin Viral İnfeksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VVR722 Virus Nedeni Zoonoz İnfeksiyonlar 927003 3 0 0 3 6
VVR723 Balıkların Viral Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VVR724 Viral Arı Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VVR725 Prion ve Neden Oldukları İnfeksiyonlar 927003 2 0 0 2 6
VVR726 Kanatlı Hayvan Viral İnfeksiyonları 927003 2 2 0 3 6
VVR727 Kanatlı Hayvan Viral Hastalıkları Korunma ve Kontrol. 927003 2 2 0 3 6
VVR728 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VVR701 Laboratuvar Güvenliği, Besiyerleri,Sterilizasyon ve Uygulamaları. 927003 0 4 0 2 6
VVR702 Virusların Yapısı Genel Özellikleri ve Virüs Kasifikasyonu. 927003 0 4 0 2 6
VVR703 Viruslarda Çoğalma ve Replikasyon Stratejileri. 927003 0 4 0 2 6
VVR704 Virolojide Kullanılan İn Vivo Sistemler ve Uygulamaları 927003 0 4 0 2 6
VVR705 Virolojide Hücre Kültürü ve Uygulamaları. 927003 0 4 0 2 6
VVR706 Virolojide Teşhis İçin Örnekleme Uygulamaları. 927003 0 4 0 2 6
VVR707 Virolojide Kullanılan Kantitatif Metodlar. 927003 2 2 0 3 6
VVR708 Virolojide Kullanılan Konvensiyonel Serolojik Metodlar ve Uygulamaları. 927003 2 2 0 3 6
VVR709 Elisa ve Florasan Antikor Testi, ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
VVR710 Moleküler Viroloji ve Uygulamaları. 927003 3 0 0 3 6
VVR711 Temel İmmünoloji. 927003 2 2 0 3 6
VVR712 Virus Konakçı İlişkileri ve Viral Patogenez. 927003 3 0 0 3 6
VVR713 Virus Genetiği ve Viruslarda Genetik Değişimler. 927003 3 0 0 3 6
VVR714 Viral İnfeksiyon Modelleri. 927003 4 0 0 4 6
VVR715 Aşılar ve Virolojide Uygulamaları. 927003 4 0 0 4 6
VVR716 Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi Koruma, Kontrol ve Eradikasyonu. 927003 4 0 0 4 6
VVR717 Tek Tırnaklıların Viral Hastalıkları. 927003 4 0 0 4 6
VVR719 Büyük Ruminantların Viral Hastalıkları. 927003 4 0 0 4 6
VVR720 Vektörler İle Nakledilen Viral İnfeksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VVR721 Kedi ve Köpeklerin Viral İnfeksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VVR722 Virus Nedeni Zoonoz İnfeksiyonlar 927003 3 0 0 3 6
VVR723 Balıkların Viral Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VVR724 Viral Arı Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VVR725 Prion ve Neden Oldukları İnfeksiyonlar 927003 2 0 0 2 6
VVR726 Kanatlı Hayvan Viral İnfeksiyonları 927003 2 2 0 3 6
VVR727 Kanatlı Hayvan Viral Hastalıkları Korunma ve Kontrol. 927003 2 2 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr