Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Hekimliği Tarihi Ve Deontoloji (DSPL) (programId: 5234, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VHT-1 Seçmeli Dersler I 927003 0 0 0 0 30
VHT734 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0
VHT-2 Seçmeli Dersler 2 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VHT701 Deontoloji (Genel) 927003 3 0 0 3 6
VHT702 Mesleki Etik (Genel) 927003 3 0 0 3 6
VHT703 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) 927003 3 0 0 3 6
VHT705 Veteriner Hekimliği Tarihi 927003 3 0 0 3 6
VHT706 Bilim Tarihine Giriş 927003 3 0 0 3 6
VHT707 Tarih Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
VHT709 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri 927003 2 0 0 2 6
VHT712 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma 927003 4 0 0 4 6
VHT715 Türkiye'de Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları 927003 3 0 0 3 6
VHT716 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
VHT717 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 6
VHT718 Deontoloji (Özel Konular) 927003 2 0 0 2 6
VHT721 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları 927003 2 0 0 2 6
VHT722 Tıp ve Veteriner Hekimliğindeki Bilim Dallarında Tarihsel Gelişmeler 927003 2 0 0 2 6
VHT723 Tıp ve Veteriner Hekimliği Tarihindeki Keşif ve İcatlar (Teorik) 927003 2 0 0 2 6
VHT726 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri 927003 0 6 0 3 6
VHT728 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler 927003 0 4 0 2 6
VHT729 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 927003 0 4 0 2 6
VHT730 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme 927003 0 4 0 2 6
VHT731 Deontoloji (Özel Konular) 927003 0 4 0 2 6
VHT732 Osmanlıcaya Giriş 927003 0 6 0 3 6
VHT733 Osmanlı Belgelerinin Analizi 927003 0 6 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VHT701 Deontoloji (Genel) 927003 3 0 0 3 6
VHT702 Mesleki Etik (Genel) 927003 3 0 0 3 6
VHT703 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) 927003 3 0 0 3 6
VHT705 Veteriner Hekimliği Tarihi 927003 3 0 0 3 6
VHT706 Bilim Tarihine Giriş 927003 3 0 0 3 6
VHT707 Tarih Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
VHT709 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri 927003 2 0 0 2 6
VHT712 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma 927003 4 0 0 4 6
VHT715 Türkiye'de Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları 927003 3 0 0 3 6
VHT716 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
VHT717 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 6
VHT718 Deontoloji (Özel Konular) 927003 2 0 0 2 6
VHT721 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları 927003 2 0 0 2 6
VHT722 Tıp ve Veteriner Hekimliğindeki Bilim Dallarında Tarihsel Gelişmeler 927003 2 0 0 2 6
VHT723 Tıp ve Veteriner Hekimliği Tarihindeki Keşif ve İcatlar (Teorik) 927003 2 0 0 2 6
VHT726 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri 927003 0 6 0 3 6
VHT728 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler 927003 0 4 0 2 6
VHT729 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 927003 0 4 0 2 6
VHT730 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme 927003 0 4 0 2 6
VHT731 Deontoloji (Özel Konular) 927003 0 4 0 2 6
VHT732 Osmanlıcaya Giriş 927003 0 6 0 3 6
VHT733 Osmanlı Belgelerinin Analizi 927003 0 6 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr