Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Yönetimi (programId: 5252, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SKY621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
SKY700 Sağlık Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY701 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon 927003 3 0 0 3 7.5
SKY702 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
SKY703 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 7.5
SKY705 Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SKY706 Sağlık Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY707 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
SKY708 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY709 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular I 927003 3 0 0 3 7.5
SKY710 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular II 927003 3 0 0 3 7.5
SKY711 Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY712 Sağlık Politikaları 927003 3 0 0 3 7.5
SKY713 Sağlık Hizmetlerinde Sayısal Karar Verme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
SKY714 Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 7.5
SKY715 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY716 Sağlık Sigortacılığı 927003 3 0 0 3 7.5
SKY717 Sağlık Yönetiminde Halkla İlişkiler 927003 3 0 0 3 7.5
SKY718 Sağlık İşletmelerinin Lojistik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY719 Sağlık Kurumlarında Mali Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
SKY720 Sağlık Hizmetlerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY721 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY722 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
SKY723 Sağlık Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
SKY724 Sağlık Mevzuatı 927003 3 0 0 3 7.5
SKY725 Sağlık Turizmi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY726 Sağlık Kurumlarında Liderlik 927003 3 0 0 3 7.5
SKY727 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY728 Sağlık Hizmetlerinde Üretim Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY729 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
SKY730 Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY731 Sağlık Hizmetleri Yönetim Danışmanlığı 927003 3 0 0 3 7.5
SKY732 Sağlık Yönetimi Rekabet Stratejileri 927003 3 0 0 3 7.5
SKY733 Sağlık Profesyonellerinin Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY734 Sağlık Yönetiminde Etik 927003 3 0 0 3 7.5
SKY735 Sağlık Yönetiminde Özel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
SKY738 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
SKYU517 Sağlık Bilişimi Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SKY621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 0
SKY701 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon 927003 3 0 0 3 7.5
SKY702 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
SKY703 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 7.5
SKY705 Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
SKY706 Sağlık Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY707 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
SKY708 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY709 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular I 927003 3 0 0 3 7.5
SKY710 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular II 927003 3 0 0 3 7.5
SKY711 Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY712 Sağlık Politikaları 927003 3 0 0 3 7.5
SKY713 Sağlık Hizmetlerinde Sayısal Karar Verme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
SKY714 Biyoistatistik 927003 3 0 0 3 7.5
SKY715 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY716 Sağlık Sigortacılığı 927003 3 0 0 3 7.5
SKY717 Sağlık Yönetiminde Halkla İlişkiler 927003 3 0 0 3 7.5
SKY718 Sağlık İşletmelerinin Lojistik Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY719 Sağlık Kurumlarında Mali Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
SKY720 Sağlık Hizmetlerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY721 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY722 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 7.5
SKY723 Sağlık Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
SKY724 Sağlık Mevzuatı 927003 3 0 0 3 7.5
SKY725 Sağlık Turizmi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY726 Sağlık Kurumlarında Liderlik 927003 3 0 0 3 7.5
SKY727 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY728 Sağlık Hizmetlerinde Üretim Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY729 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
SKY730 Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY731 Sağlık Hizmetleri Yönetim Danışmanlığı 927003 3 0 0 3 7.5
SKY732 Sağlık Yönetimi Rekabet Stratejileri 927003 3 0 0 3 7.5
SKY733 Sağlık Profesyonellerinin Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
SKY734 Sağlık Yönetiminde Etik 927003 3 0 0 3 7.5
SKY735 Sağlık Yönetiminde Özel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
SKY738 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
SKYU517 Sağlık Bilişimi Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr