Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik (programId: 5255, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 927003 3 2 0 4 12
HEM702 İleri Hemşirelik Esasları II 927003 3 2 0 4 12
HEM704 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri I  927003 3 0 0 3 6
HEM705 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri II  927003 2 2 0 3 6
HEM708 Niteliksel Araştırma Yöntemleri  927003 3 0 0 3 6
HEM709 Sağlık Bakım Etiği  927003 2 0 0 2 6
HEM711 Ürojinekoloji 927003 3 2 0 4 12
HEM713 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği I 927003 3 2 0 4 12
HEM714 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği II 927003 3 2 0 4 12
HEM715 Gastroenteroloji Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM716 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM717 Nefroloji Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM718 Nöroloji Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM719 Onkoloji Hemşireliği I 927003 2 0 0 2 6
HEM720 Rehabilitasyon Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM721 Romatoloji Hemşireliği   927003 2 0 0 2 6
HEM722 Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM723 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I 927003 3 4 0 5 6
HEM724 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II 927003 3 4 0 5 6
HEM725 Ameliyathane Hemşireliği  927003 3 0 0 3 6
HEM726 Acil Hemşireliği   927003 3 0 0 3 6
HEM727 Transplantasyon Hemşireliği  927003 3 0 0 3 6
HEM728 Onkoloji Hemşireliği - II 927003 3 0 0 3 6
HEM729 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927003 3 0 0 3 6
HEM730 Çocuk Sağlığnda Yenilikler I 927003 3 2 0 4 12
HEM731 Çocuk Sağlığnda Yenilikler II 927003 3 2 0 4 12
HEM732 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği I 927003 3 2 0 4 12
HEM733 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği II 927003 3 2 0 4 12
HEM734 Çocuk Onkoloji Hemşireliği Dersi  927003 2 2 0 3 6
HEM735 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği  927003 2 2 0 3 6
HEM736 Çocukta Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği  927003 2 2 0 3 6
HEM737 Ergen Sağlığı  927003 2 2 0 3 6
HEM738 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği   927003 4 4 0 6 6
HEM739 Psikolojı ve Kuramları  927003 2 2 0 3 6
HEM740 Temel Psikoterapi Teknıklerı  927003 2 2 0 3 6
HEM741 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
HEM742 Bilimsel Yazı Yazma, Proje Hazırlama Ve Yayımlama 927003 2 0 0 2 6
HEM743 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik 927003 2 0 0 2 6
HEM744 Evde Bakım Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM746 Risk Yaklaşımı ile Geriatri Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM747 Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM748 Risk Yaklaşımı ile Aile Sağlığı Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM749 Kültürlerarası Bakım Yönetimi 927003 2 0 0 2 6
HEM750 Proje Süreç Yönetimi I 927003 2 0 0 2 6
HEM751 Proje Süreç Yönetimi II 927003 2 0 0 2 6
HEM752 Sağlığı Geliştirme 927003 2 0 0 2 6
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM754 Sağlık Politikaları 927003 2 0 0 2 6
HEM755 Psikiyatri Hemşireliği 927003 3 0 0 3 6
HEM756 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
HEM757 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
HEM758 Çocuk İhmali ve İstismarı 927003 2 0 0 2 6
HEM759 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
HEM760 Psikoterapi 927003 2 0 0 2 6
HEM761 Psikoonkoloji 927003 2 0 0 2 6
HEM762 Semptom Yönetimi 927003 2 0 0 2 6
HEM763 Kanıta Dayalı Hemşirelik 927003 2 0 0 2 6
HEM764 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927003 2 0 0 2 0
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 927003 3 2 0 4 12
HEM702 İleri Hemşirelik Esasları II 927003 3 2 0 4 12
HEM704 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri I  927003 3 0 0 3 6
HEM705 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri II  927003 2 2 0 3 6
HEM708 Niteliksel Araştırma Yöntemleri  927003 3 0 0 3 6
HEM709 Sağlık Bakım Etiği  927003 2 0 0 2 6
HEM711 Ürojinekoloji 927003 3 2 0 4 12
HEM713 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği I 927003 3 2 0 4 12
HEM714 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği II 927003 3 2 0 4 12
HEM715 Gastroenteroloji Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM716 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM717 Nefroloji Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM718 Nöroloji Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM719 Onkoloji Hemşireliği I 927003 2 0 0 2 6
HEM720 Rehabilitasyon Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM721 Romatoloji Hemşireliği   927003 2 0 0 2 6
HEM722 Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM723 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I 927003 3 4 0 5 6
HEM724 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II 927003 3 4 0 5 6
HEM725 Ameliyathane Hemşireliği  927003 3 0 0 3 6
HEM726 Acil Hemşireliği   927003 3 0 0 3 6
HEM727 Transplantasyon Hemşireliği  927003 3 0 0 3 6
HEM728 Onkoloji Hemşireliği - II 927003 3 0 0 3 6
HEM729 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927003 3 0 0 3 6
HEM730 Çocuk Sağlığnda Yenilikler I 927003 3 2 0 4 12
HEM731 Çocuk Sağlığnda Yenilikler II 927003 3 2 0 4 12
HEM732 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği I 927003 3 2 0 4 12
HEM733 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği II 927003 3 2 0 4 12
HEM734 Çocuk Onkoloji Hemşireliği Dersi  927003 2 2 0 3 6
HEM735 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği  927003 2 2 0 3 6
HEM736 Çocukta Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği  927003 2 2 0 3 6
HEM737 Ergen Sağlığı  927003 2 2 0 3 6
HEM738 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği   927003 4 4 0 6 6
HEM739 Psikolojı ve Kuramları  927003 2 2 0 3 6
HEM740 Temel Psikoterapi Teknıklerı  927003 2 2 0 3 6
HEM741 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
HEM742 Bilimsel Yazı Yazma, Proje Hazırlama Ve Yayımlama 927003 2 0 0 2 6
HEM743 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik 927003 2 0 0 2 6
HEM744 Evde Bakım Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM746 Risk Yaklaşımı ile Geriatri Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM747 Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM748 Risk Yaklaşımı ile Aile Sağlığı Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM749 Kültürlerarası Bakım Yönetimi 927003 2 0 0 2 6
HEM750 Proje Süreç Yönetimi I 927003 2 0 0 2 6
HEM751 Proje Süreç Yönetimi II 927003 2 0 0 2 6
HEM752 Sağlığı Geliştirme 927003 2 0 0 2 6
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM754 Sağlık Politikaları 927003 2 0 0 2 6
HEM755 Psikiyatri Hemşireliği 927003 3 0 0 3 6
HEM756 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
HEM757 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
HEM758 Çocuk İhmali ve İstismarı 927003 2 0 0 2 6
HEM759 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
HEM760 Psikoterapi 927003 2 0 0 2 6
HEM761 Psikoonkoloji 927003 2 0 0 2 6
HEM762 Semptom Yönetimi 927003 2 0 0 2 6
HEM763 Kanıta Dayalı Hemşirelik 927003 2 0 0 2 6
HEM764 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 0 0 2 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr