Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi (programId: 5256, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VMK701 Genel Mikrobiyoloji-I 927003 3 2 0 4 6
VMK702 İmmunoloji-I 927003 3 2 0 4 6
VMK703 Epidemiyoloji-I 927003 2 0 0 2 6
VMK704 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 927003 3 2 0 4 6
VMK705 Mikrobiyoloji Literatürü 927003 2 0 0 2 6
VMK706 Viral Hastalıkların Patogenezisi 927003 3 2 0 4 6
VMK707 Bakterilerde Moleküler Tiplendirme 927003 3 2 0 4 6
VMK708 Genel Mikrobiyoloji-II 927003 3 2 0 4 6
VMK709 İmmunoloji-II 927003 3 2 0 4 6
VMK710 Epidemiyoloji-II 927003 2 0 0 2 6
VMK711 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-II 927003 3 2 0 4 6
VMK712 Tavuk Hastalıkları-I 927003 3 2 0 4 6
VMK713 Mikrobiyal Genetik 927003 2 2 0 3 6
VMK714 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-I 927003 2 2 0 3 6
VMK715 Özel Mikrobiyoloji-I 927003 3 2 0 4 6
VMK716 Seroloji-I 927003 3 2 0 4 6
VMK717 Bakteriyel Enfeksiyonların Patogenezisi 927003 2 2 0 3 6
VMK718 Tavuk Hastalıkları-II 927003 3 2 0 4 6
VMK719 Mastitisin Laboratuvar Tanısı 927003 2 2 0 3 6
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 927003 3 2 0 4 6
VMK721 Seroloji-II 927003 3 2 0 4 6
VMK722 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-II 927003 2 2 0 3 6
VMK723 Veteriner Hekimlğinde Koruyucu Aşılama ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VMK724 Biyoteknolojinin Mikrobiyolojide Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VMK726 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VMK701 Genel Mikrobiyoloji-I 927003 3 2 0 4 6
VMK702 İmmunoloji-I 927003 3 2 0 4 6
VMK703 Epidemiyoloji-I 927003 2 0 0 2 6
VMK704 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 927003 3 2 0 4 6
VMK705 Mikrobiyoloji Literatürü 927003 2 0 0 2 6
VMK706 Viral Hastalıkların Patogenezisi 927003 3 2 0 4 6
VMK707 Bakterilerde Moleküler Tiplendirme 927003 3 2 0 4 6
VMK708 Genel Mikrobiyoloji-II 927003 3 2 0 4 6
VMK709 İmmunoloji-II 927003 3 2 0 4 6
VMK711 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-II 927003 3 2 0 4 6
VMK712 Tavuk Hastalıkları-I 927003 3 2 0 4 6
VMK713 Mikrobiyal Genetik 927003 2 2 0 3 6
VMK714 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-I 927003 2 2 0 3 6
VMK715 Özel Mikrobiyoloji-I 927003 3 2 0 4 6
VMK716 Seroloji-I 927003 3 2 0 4 6
VMK717 Bakteriyel Enfeksiyonların Patogenezisi 927003 2 2 0 3 6
VMK718 Tavuk Hastalıkları-II 927003 3 2 0 4 6
VMK719 Mastitisin Laboratuvar Tanısı 927003 2 2 0 3 6
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 927003 3 2 0 4 6
VMK721 Seroloji-II 927003 3 2 0 4 6
VMK722 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-II 927003 2 2 0 3 6
VMK723 Veteriner Hekimlğinde Koruyucu Aşılama ve Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VMK724 Biyoteknolojinin Mikrobiyolojide Kullanımı 927003 2 2 0 3 6
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VMK726 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr