Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Felsefe (programId: 5274, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL701 Pratik Aklın Eleştirisi 927001 3 0 0 3 7.5
FEL702 Nedensellik Sorunu 927001 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL701 Pratik Aklın Eleştirisi 927001 3 0 0 3 7.5
FEL702 Nedensellik Sorunu 927001 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL703 Çağdaş Siyaset Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL704 Akıl Dini 927003 3 0 0 3 7.5
FEL705 Ortaçağ Felsefesinde İleri Araştırmalar 927003 3 0 0 3 7.5
FEL706 Umut Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL707 Ütopik Toplum Tasarımları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL708 İslam Felsefesi ve Bilimin Batıya Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL709 Varoluşçuluk 927003 3 0 0 3 7.5
FEL710 Mistisizim ve Felsefe 927003 3 0 0 3 7.5
FEL711 Pragmatizm 927003 3 0 0 3 7.5
FEL712 Yapılandırmacılık (Constructivism) 927003 3 0 0 3 7.5
FEL713 Türk-İslam Felsefesi Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL714 Liberalizm 927003 3 0 0 3 7.5
FEL715 Hegel: Mantık Bilimi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL716 Türk Mitolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL717 Marx: Kapital (Birikim ve Diyalektik) 927003 3 0 0 3 7.5
FEL718 Çağdaş İslam Düşüncesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL719 Metafelsefe 927003 3 0 0 3 7.5
FEL720 Diyalektik ve Eleştiri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL721 Zihin Felsefesi Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL722 İngiliz Deneyciliği 927003 3 0 0 3 7.5
FEL723 Bilimsel Yöntem Kuramları 927003 33 0 0 3 7.5
FEL724 Bilgi Kuramında Özel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
FEL725 Çağdaş Felsefe Metinleri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL726 Felsefe ve Psikanaliz 927003 3 0 0 3 7.5
FEL727 Doğu Asya Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL728 Hermeneutik Fenomeneoloji 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FEL703 Çağdaş Siyaset Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL704 Akıl Dini 927003 3 0 0 3 7.5
FEL705 Ortaçağ Felsefesinde İleri Araştırmalar 927003 3 0 0 3 7.5
FEL706 Umut Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL707 Ütopik Toplum Tasarımları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL708 İslam Felsefesi ve Bilimin Batıya Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL709 Varoluşçuluk 927003 3 0 0 3 7.5
FEL710 Mistisizim ve Felsefe 927003 3 0 0 3 7.5
FEL711 Pragmatizm 927003 3 0 0 3 7.5
FEL712 Yapılandırmacılık (Constructivism) 927003 3 0 0 3 7.5
FEL713 Türk-İslam Felsefesi Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL714 Liberalizm 927003 3 0 0 3 7.5
FEL715 Hegel: Mantık Bilimi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL716 Türk Mitolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL717 Marx: Kapital (Birikim ve Diyalektik) 927003 3 0 0 3 7.5
FEL718 Çağdaş İslam Düşüncesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL719 Metafelsefe 927003 3 0 0 3 7.5
FEL720 Diyalektik ve Eleştiri 927003 3 0 0 3 7.5
FEL721 Zihin Felsefesi Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
FEL722 İngiliz Deneyciliği 927003 3 0 0 3 7.5
FEL726 Felsefe ve Psikanaliz 927003 3 0 0 3 7.5
FEL727 Doğu Asya Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
FEL728 Hermeneutik Fenomeneoloji 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr