Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Harita Mühendisliği (programId: 5281, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
JFM701 İleri Dengeleme Hesabı 927003 3 0 0 3 7.5
JFM702 Jeodezik Ağların Sıklaştırılması 927003 3 0 0 3 7.5
JFM703 E-Devlet ve E-Mülkiyet Kavramı 927003 3 0 0 3 7.5
JFM704 Kadastroda Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
JFM705 Toprak Mülkiyeti ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM706 Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM707 Coğrafi Veri Dağıtımında Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
JFM708 Yakın Resim Fotogrametrisi ve Yapay Görüş 927003 3 0 0 3 7.5
JFM709 Fotogrametrik Nirengi ve Hata Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM710 Jeodezik Ağların Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM711 Harita Mühendisliğinde Deformasyon Ölçmeleri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM712 Anlamsal Birlikte İşlerlik 927003 3 0 0 3 7.5
JFM713 Konumsal Karar Destek Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM714 Uzaktan Algılama ve Sayısal Görüntü İşleme 927003 3 0 0 3 7.5
JFM715 Su Kaynaklarının Yönetiminde Cbs Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM716 Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM717 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM718 Harita Mühendisliğinde Hiperspektral ve Lidar Verilerinin Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM719 Radar ve Mikrodalga İle Uzaktan Algılama 927003 3 0 0 3 7.5
JFM720 Global Konum Belirleme Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM721 Taşınmaz Değerlemede Kantitatif Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
JFM722 Arazi Yönetiminde Uygulama Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM724 Taşınmaz Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
JFM701 İleri Dengeleme Hesabı 927003 3 0 0 3 7.5
JFM702 Jeodezik Ağların Sıklaştırılması 927003 3 0 0 3 7.5
JFM704 Kadastroda Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
JFM705 Toprak Mülkiyeti ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM706 Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM707 Coğrafi Veri Dağıtımında Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
JFM708 Yakın Resim Fotogrametrisi ve Yapay Görüş 927003 3 0 0 3 7.5
JFM709 Fotogrametrik Nirengi ve Hata Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM710 Jeodezik Ağların Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM711 Harita Mühendisliğinde Deformasyon Ölçmeleri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM712 Anlamsal Birlikte İşlerlik 927003 3 0 0 3 7.5
JFM713 Konumsal Karar Destek Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM714 Uzaktan Algılama ve Sayısal Görüntü İşleme 927003 3 0 0 3 7.5
JFM715 Su Kaynaklarının Yönetiminde Cbs Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM716 Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM717 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM718 Harita Mühendisliğinde Hiperspektral ve Lidar Verilerinin Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
JFM719 Radar ve Mikrodalga İle Uzaktan Algılama 927003 3 0 0 3 7.5
JFM720 Global Konum Belirleme Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
JFM721 Taşınmaz Değerlemede Kantitatif Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
JFM722 Arazi Yönetiminde Uygulama Problemleri 927003 3 0 0 3 7.5
JFM724 Taşınmaz Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr